Autor: Tisková zpráva

Nezvyklé a netradiční. Tak by se dalo popsat X. výroční zasedání Pionýra, které se v sobotu 13. listopadu 2021 konalo v Pardubicích. Místo obvyklých více než dvou set delegátů se jich tam z epidemiologických důvodů sešla jen čtvrtina. I v takto omezeném počtu si však zástupci pionýrských skupin zvolili nové vedení spolku. Dlouholetého předsedu Martina Bělohlávka, který již znovu nekandidoval, ve funkci vystřídal Dušan Pěchota z Jihočeské krajské organizace Pionýra. „Vzhledem k tomu, že jsme se zde sešli v tomto omezeném počtu, kdy je tu víc plných mocí než delegátů, shodli jsme se na tom, že délka volebního období nebude…

Více

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal zprávu, kterou připravil téměř třicetičlenný tým odborníků z ČHMÚ, Slovenského hydrometeorologického ústavu, Amatérské meteorologické společnosti, z.s., Amper Meteo, s.r.o., European Severe Storms Laboratory, Přírodovědecké Fakulty Univerzity Karlovy, METEOPRESS, spol. s r.o., Leteckého ústavu, Vysokého Učení Technického v Brně a rakouské národní meteorologické služby (ZAMG). Během čtyř měsíců bylo zpracováno a analyzováno velké množství informací shromážděných nejen při přípravě zprávy spolupracujícím týmem, ale i dalšími subjekty včetně veřejnosti. Celou tiskovou zprávu ČHMÚ najdete zde: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/tiskove_zpravy/2021/TZ_tornado.pdf „Souhrnnou zprávu k vyhodnocení tornáda na jihu Moravy 24. 6. 2021” si můžete stáhnout zde: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/tiskove_zpravy/2021/Souhrnna_zprava_tornado_24.6.2021.pdf

Více

Sice oficiálně proběhlo Slavnostní zakončení roku sv. Ludmily, ale mnohé akce, výstavy a  Výstava Svatá Ludmila – Kněžna LIDU MILÁ Arcibiskupství pražské se k jubilejním oslavám připojilo výstavou Svatá Ludmila – kněžna LIDU MILÁ, která se koná v Pállfyho paláci v Praze. V rámci výstavy jsou jsou vystaveny památky sakrálního umění deseti století.Výstava zahrnuje téměř dvě stovky exponátů z oborů malířství, sochařství, kresby, grafiky a z uměleckých řemesel zejména zlatnictví, ale i textilu a skla. Svými náměty představují svatou Ludmilu jako významnou a mnohovrstevnou osobnost, která se narodila velmoži Slaviborovi z kmene Pšovanů, jako první historicky doložená panovnice z počátku českých dějin se dala pokřtít, zasloužila se o rozvoj…

Více

25. ročník veřejné sbírky Český den proti rakovině se blíží! Ve středu 29. září 2021 potkáte v ulicích tisíce dobrovolníků ve žlutých tričkách, kteří budou nabízet žluté kytičky se zelenou stužkou a informační letáček o prevenci rakoviny. Kytičky lze získat za minimální cenu 20 Kč. Večerním žlutým nasvícením budov sbírku podpoří Brno, Ostrava, Praha a Ústí nad Labem. NOVINKY V ORGANIZACI SBÍRKY Letošní jubilejní ročník sbírky v netradičním podzimním termínu nebude výjimečně jednodenní, dobrovolníky v ulicích lze potkat nejen ve středu, ale i ve čtvrtek a v pátek. Do neděle 3. 10. mohou lidé koupit kytičku i v některých obchodech, provozovnách,…

Více

Teď máte společný úkol… Vytvořte ve vašem týmu… Poslouchejte ostatní a zkuste se zamyslet nad tím, proč… To jsou úvodní věty, kterými začínala většina aktivit na letních kempech. S ideou tzv. letních kempů přišlo MŠMT v rámci snahy snižovat záporné dopady pandemie na děti. Cílem bylo posílit sociální vztahy a vzájemnou spolupráci, napomoci obnovení pracovních a studijních návyků či podpořit duševní pohodu a zdraví ale i pohybové aktivity dětí. „Letní kempy pořádané Pionýrem byly mezi dětmi i rodiči vyhledávané, těšili se na ně a co víc, účastnící přibývali doslova i na poslední chvíli, zájem byl tak velký, že jsme jejich…

Více

Až do 22. 8. probíhá v Norimberku a Chotěšově divadelní projekt „V hledáčku | Im Visier“, který pořádá česko-bavorská divadelní sít Čojč. V rámci tohoto projektu se mladí lidé zabývají tématem lidských práv.  Mladí lidé ve věku od 17 do 26 let z Česka a Německa se zabývají v Norimberku a Chotěšově 30 články Deklarace lidských práv, a to při příležitosti divadelního projektu „V hledáčku | Im Visier“, který pořádá česko-bavorská divadelní sít Čojč. „Témata jako změna klimatu, fast fashion, #blacklivesmatter nebo #metoo jsou pro nás často příliš vzdálená. Společně s účastníky našeho projektu chceme zjistit, jak Všeobecná deklarace lidských práv…

Více

V úterý 8. června zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví ČR podmínky pro účast na letních táborech, obsahující překvapivou povinnost přetestování dětí na táboře po každých 7 dnech. Již od dubna jsme byli MZ ujišťováni, že se podmínky pro letní tábory zásadně nezmění. Informace o testování dětí před akcemi jsme obdrželi, povinnost opakování testů během táborů však nikdo nezmínil. Tato nová povinnost, ohlášená 3 týdny před začátkem prázdnin, by výrazně komplikovala organizaci tábora, proto jsme se proti ní ohradili. Spolu s Asociací dětské rekreace a Sdružením pracovníků domů dětí a mládeže ČR jsme ministerstvo zdravotnictví požádali o změnu. Tématu následně dala prostor mnohá média, všem moc…

Více

Organizace občanské společnosti v ČR připravují akci k zahájení celoevropské Konference o budoucnosti Evropy v pátek 18. června 2021 od 10.00 do 15.00 hodin, kterou je konference na téma „PERSPEKTIVY ČESKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉ UNII“ v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR ve Valdštejnském paláci v Praze. Této konference se může zúčastnit omezený počet účastníků prezenčně a další účastníci distančně prostřednictvím audiovizuálního interaktivního přenosu na internetu. Po úvodních vystoupeních reprezentantů Evropské komise, Evropského parlamentu a vlády ČR bude konference věnována představení témat a návrhů pro budoucí život občanů EU, které budou prezentovány na interaktivní digitální webové platformě EU ( https://futureu.europa.eu/ ). V průběhu konference budou…

Více

Vláda ČR neschválila rok 2038 jako termín konce spalování uhlí, který se původně snažil prosadit ministr průmyslu Karel Havlíček. Podklady vrátila Uhelné komisi s úkolem zpracovat rychlejší scénáře konce uhlí. Nové podklady má však na stůl dostat až příští vláda po volbách. Tím termín 2038 fakticky vyřadila ze hry. 7 ze 14 členů a členek vlády oponovalo návrhu již v meziresortním připomínkovém řízení a podpořilo rychlejší scénář odklonu od uhlí (2033), který Uhelná komise také propočítala. Kromě Ministerstva životního prostředí šlo také o resorty zahraničí, vnitra, kultury, školství, práce, práce a sociálních věcí, ale také financí (v čele s vicepremiérkou Alenou Schillerovou). Za rok 2038 se výslovně postavilo…

Více

Studenti oboru Arts management na Vysoké škole ekonomické v Praze zvou na výstavu soutěže o nejlepší umělecké dílo inspirované domem U Zlatého prstenu, která probíhá ve spolupráci s Muzeem města Prahy. Soutěž vznikla jako studentský projekt, který si klade za cíl animovat jedinečné kulturní dědictví domu. Rozhodnutí odborné poroty bude vyhlášeno 15. 5. 2021 a vítěz posléze obdrží 2 000 Kč a hodnotné dary od sponzorů soutěže. Všechna soutěžní díla budou vystavena v domě U Zlatého prstenu a také formou webové výstavy na stránkách Muzea města Prahy. Díla budou v muzeu k vidění až do podzimu. „Z počtu přihlášených i pestrosti zvolených uměleckých technik máme opravdu radost. Sešly se nám malby, linoryt, jedna pískovcová socha a dokonce instalace přímo…

Více