Autor: Tisková zpráva

Teď máte společný úkol… Vytvořte ve vašem týmu… Poslouchejte ostatní a zkuste se zamyslet nad tím, proč… To jsou úvodní věty, kterými začínala většina aktivit na letních kempech. S ideou tzv. letních kempů přišlo MŠMT v rámci snahy snižovat záporné dopady pandemie na děti. Cílem bylo posílit sociální vztahy a vzájemnou spolupráci, napomoci obnovení pracovních a studijních návyků či podpořit duševní pohodu a zdraví ale i pohybové aktivity dětí. „Letní kempy pořádané Pionýrem byly mezi dětmi i rodiči vyhledávané, těšili se na ně a co víc, účastnící přibývali doslova i na poslední chvíli, zájem byl tak velký, že jsme jejich…

Více

Až do 22. 8. probíhá v Norimberku a Chotěšově divadelní projekt „V hledáčku | Im Visier“, který pořádá česko-bavorská divadelní sít Čojč. V rámci tohoto projektu se mladí lidé zabývají tématem lidských práv.  Mladí lidé ve věku od 17 do 26 let z Česka a Německa se zabývají v Norimberku a Chotěšově 30 články Deklarace lidských práv, a to při příležitosti divadelního projektu „V hledáčku | Im Visier“, který pořádá česko-bavorská divadelní sít Čojč. „Témata jako změna klimatu, fast fashion, #blacklivesmatter nebo #metoo jsou pro nás často příliš vzdálená. Společně s účastníky našeho projektu chceme zjistit, jak Všeobecná deklarace lidských práv…

Více

V úterý 8. června zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví ČR podmínky pro účast na letních táborech, obsahující překvapivou povinnost přetestování dětí na táboře po každých 7 dnech. Již od dubna jsme byli MZ ujišťováni, že se podmínky pro letní tábory zásadně nezmění. Informace o testování dětí před akcemi jsme obdrželi, povinnost opakování testů během táborů však nikdo nezmínil. Tato nová povinnost, ohlášená 3 týdny před začátkem prázdnin, by výrazně komplikovala organizaci tábora, proto jsme se proti ní ohradili. Spolu s Asociací dětské rekreace a Sdružením pracovníků domů dětí a mládeže ČR jsme ministerstvo zdravotnictví požádali o změnu. Tématu následně dala prostor mnohá média, všem moc…

Více

Organizace občanské společnosti v ČR připravují akci k zahájení celoevropské Konference o budoucnosti Evropy v pátek 18. června 2021 od 10.00 do 15.00 hodin, kterou je konference na téma „PERSPEKTIVY ČESKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉ UNII“ v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR ve Valdštejnském paláci v Praze. Této konference se může zúčastnit omezený počet účastníků prezenčně a další účastníci distančně prostřednictvím audiovizuálního interaktivního přenosu na internetu. Po úvodních vystoupeních reprezentantů Evropské komise, Evropského parlamentu a vlády ČR bude konference věnována představení témat a návrhů pro budoucí život občanů EU, které budou prezentovány na interaktivní digitální webové platformě EU ( https://futureu.europa.eu/ ). V průběhu konference budou…

Více

Vláda ČR neschválila rok 2038 jako termín konce spalování uhlí, který se původně snažil prosadit ministr průmyslu Karel Havlíček. Podklady vrátila Uhelné komisi s úkolem zpracovat rychlejší scénáře konce uhlí. Nové podklady má však na stůl dostat až příští vláda po volbách. Tím termín 2038 fakticky vyřadila ze hry. 7 ze 14 členů a členek vlády oponovalo návrhu již v meziresortním připomínkovém řízení a podpořilo rychlejší scénář odklonu od uhlí (2033), který Uhelná komise také propočítala. Kromě Ministerstva životního prostředí šlo také o resorty zahraničí, vnitra, kultury, školství, práce, práce a sociálních věcí, ale také financí (v čele s vicepremiérkou Alenou Schillerovou). Za rok 2038 se výslovně postavilo…

Více

Studenti oboru Arts management na Vysoké škole ekonomické v Praze zvou na výstavu soutěže o nejlepší umělecké dílo inspirované domem U Zlatého prstenu, která probíhá ve spolupráci s Muzeem města Prahy. Soutěž vznikla jako studentský projekt, který si klade za cíl animovat jedinečné kulturní dědictví domu. Rozhodnutí odborné poroty bude vyhlášeno 15. 5. 2021 a vítěz posléze obdrží 2 000 Kč a hodnotné dary od sponzorů soutěže. Všechna soutěžní díla budou vystavena v domě U Zlatého prstenu a také formou webové výstavy na stránkách Muzea města Prahy. Díla budou v muzeu k vidění až do podzimu. „Z počtu přihlášených i pestrosti zvolených uměleckých technik máme opravdu radost. Sešly se nám malby, linoryt, jedna pískovcová socha a dokonce instalace přímo…

Více

Evropský parlament tento týden (datováno 18. 5. 2021, pozn. red.) schválil nové podoby finančních programů Erasmus, Evropský sbor solidarity a Kreativní Evropa. Michaele Šojdrové, která vedla jeden z vyjednávacích týmů Evropského parlamentu a koordinovala práci poslanců Evropské lidové strany během jednání, se na tyto programy přes probíhající hospodářskou krizi podařilo vyjednat historicky nejvíce peněz. „Erasmus musí být dostupný všem studentům a učitelům bez ohledu na jejich fyzická nebo ekonomická omezení. Pro studenty s hendikepem proto budou vytvořeny speciální plány inkluze a možnost studovat na dálku. Finančně znevýhodnění budou moci požádat o předfinancování výdajů na pobyt v zahraničí,“ jmenuje jedny ze…

Více

Mezinárodní den muzeí je vyhlášen na 18. května. Mezinárodní rada muzeí ICOM pro letošní rok zvolila téma, které v sobě odráží i naši zkušenost z doby kovidové: BUDOUCNOST MUZEÍ: OBNOVA A NOVÉ VIZE. Mezinárodní rada muzeí (ICOM) ustanovila Mezinárodní den muzeí v roce 1977 s cílem upozorňovat širokou veřejnost na roli muzeí v rozvoji celé společnosti. Od Ameriky po Ocenánii, přes Evropu, Asii a Afriku, je Mezinárodní den muzeí každoročně významnou událostí ve světě muzeí. Tento den představují zúčastněná muzea témata a otázky týkající se všech kulturních institucí. Mezinárodní den muzeí je zároveň jedinečnou příležitostí pro muzejní pracovníky setkávat se s návštěvníky. V rámci celé společnosti jsou muzea instituce, které slouží jejímu rozvoji. Mezinárodní den muzeí se…

Více

Evropské instituce otevírají před 9. květnem 2021 – Dnem Evropy – své „virtuální“ dveře, aby se lidé v celé EU i mimo ni dozvěděli více o tom, co Evropská unie dělá. Na jaké akce se můžete těšit v rámci programu ke Dni Evropy 2021, který si připomínáme v neděli 9. května? Podívejte se na náš portál ke Dni Evropy a najděte více informací o Parlamentu, Komisi a dalších institucích EU, a také o všech aktivitách organizovaných tento týden v celé EU a ve světě. Umístěte kurzor na interaktivní mapu portálu a zjistěte, co se děje poblíž vás. Připojte se k nám u příležitosti Dne Evropy – na internetu můžete odkudkoli! Připravili jsme pro vás nejrůznější online aktivity, informace o Evropské unii…

Více

Pomozme dětem ke klidnému návratu do škol. Právě teď potřebují naši laskavost, podporu a trpělivost, říká ředitelka Dětského krizového centra Zora Dušková… Pandemie koronaviru způsobila, že některé děti jsou již téměř rok odkázány pouze na distanční vyučování. Děti tak přišly o své sociální kontakty, kamarády, učitele, trenéry a často také o kontakt se širší rodinou. Na druhé straně však mají nepravidelný, daleko volnější režim a ubylo jim mnoho povinností. Mohou později vstávat, později chodit spát apod. Nyní se část dětí do školy vrátila a školy se postupně otevírají také pro další děti a studenty. S tím souvisí i proces adaptace, s nímž se bude každé dítě vyrovnávat jinak. Úkolem nás dospělých jim návrat do školních lavic…

Více