Archiv autora: Tisková zpráva

Nevládní organizace Compassion in World Farming, Eurogroup for Animals a AnimaNaturalis vyzývají společnost vyrábějící mořské plody Nueva Pescanova, aby zrušila plány na vybudování celosvětově první farmy chobotnic ve Španělsku. Její zpráva o dopadech na životním prostředí byla nedostatečná a odhaluje pokrytectví jejího tvrzení o udržitelnosti. Nové dokumenty dosvědčují, že kromě ignorování obav z týrání zvířat společnost ve zprávě nezohlednila ani významné hrozby, které by farma představovala pro volně žijící živočichy, životní prostředí a veřejné zdraví. Organizátoři kampaně za zastavení velkochovu chobotnic naléhají na společnost Nueva Pescanova, aby projekt okamžitě ukončila, protože kromě krutosti vůči chobotnicím je farma v rozporu se…

Více

Občanský výbor úspěšné evropské občanské iniciativy (EOI) Konec doby klecové 18. 3. 2024 zahájil právní kroky proti Evropské komisi, která nesplnila svůj převratný závazek, že zakáže klecové chovy. Soudní dvůr EU v Lucemburku obdržel dokumenty, v nichž výbor uvádí, že Komise nesplnila svůj slib předložit legislativu o zákazu klecí, který dala v reakci na úspěšnou EOI. Tato EOI jako první získala od Komise pevný závazek. Dále výbor vysvětluje, že evropské občanské iniciativy byly zavedeny s konkrétním záměrem poskytnout evropským občanům větší vliv na rozhodování EU a že nedodržením převratného závazku zakázat klece Komise zmaří samotný účel tohoto nového demokratického nástroje.…

Více

Vlašimská záchranná stanice nedávno přijala orla mořského, který byl vážně postřelen někde v okolí Pacova. Případ vyšetřuje policie. Střelba na zvířata, která nespadají do kategorie lovné zvěře, je trestná pro všechny bez výjimky. Obzvlášť, když se jedná o kriticky ohrožený druh, kterým je i orel mořský Počty postřelených zvířat v záchranných stanicích neubývají. V loňském roce bylo Národní sítí záchranných stanic, kterou koordinuje Český svaz ochránců přírody, zaevidováno 43 postřelených volně žijících zvířat. Od počátku roku 2024 je orel již dvanáctým postřeleným ptákem, který bojuje o život v záchranné stanici. Dne 10. března 2024 byl nalezen v Dobré Vodě u…

Více

Na Slovensku je již několik měsíců nová vláda, která velmi rychle koná. Nedávno stát zrušil druhou dotační výzvu, která zahrnovala všechny projekty zaměřené na zachování, ochranu a podporu demokratické Slovenské republiky, lidských práv a svobod. Podle Fica není důvod, aby organizace „poškozující“ vládu dostávaly peníze ze státních zdrojů. Ovšem kdo rozhoduje, o tom, které to jsou? A jaká jsou hodnotící kritéria? Nevládní neziskové organizace na Slovensku se aktuálně dostaly do situace, kdy nemohou počítat s podporou občanské společnosti ani státu. Kvůli tomu se ocitají na pokraji své existence. Rozhodnutí o zrušení státní podpory způsobí nenapravitelné škody na rozsahu a kvalitě…

Více

Významní intelektuálové a profesoři z šesti zemí se spojili v apelu Paměti národa na podporu Ukrajiny. Jejich otevřený dopis evropským politikům zdůrazňuje, že společná obrana nezávislosti a demokracie Ukrajiny je zásadní pro bezpečnost celé Evropy. K výzvě Společně za Ukrajinu se dále připojili například doyen rakouské diplomacie Ferdinand Trauttmansdorff, profesoři Filip a Lenka Karfíkovi nebo Alexis Nuselovici z univerzity v Marseille. V minulém týdnu Paměť národa zveřejnila otevřený dopis na podporu Ukrajiny. Organizace tak navazuje na připomínkové akce u příležitosti dvouletého výročí invaze Ruské federace na Ukrajinu. Jedna z největších událostí se konala za účasti prezidenta České republiky Petra Pavla…

Více

Občanské organizace Paměť národa, Člověk v tísni, Milion chvilek pro demokracii a Evropský kongres Ukrajinců vyzývají českou i evropskou veřejnost k vytrvalosti v podpoře Ukrajiny, čelící ruské válečné agresi. K druhému výročí války přichystaly na sobotu 24. února od 16 do 17 hodin na Staroměstském náměstí shromáždění, na kterém mimo jiné vystoupí prezident ČR Petr Pavel. Shromáždění je součástí Dne za Ukrajinu. „Chceme vzkázat Ukrajině: Nejste v tom sami, jsme s vámi! Je to i náš boj a také boj o naši budoucnost. Myslím si, že právě dnes je důležitější než kdykoli jindy stát za těmito slovy a připomínat je…

Více

Každý dvacátý Pražan má v současné době osobní zkušenost s dobrovolnictvím. Zpráva o dobrovolnictví na území hlavního města Prahy za rok 2023 uvádí, že ochotu zapojit se do dobrovolnické činnosti má až 14 % celkové populace. V případě, že by měli dobrovolníci v Praze vhodné podmínky, mohl by se jejich počet až ztrojnásobit. Aktivity v enviromentální oblasti, dárcovství krve a krevní plazmy, činnost dobrovolných hasičů, práce s dětmi a mládeží ve volném čase či podpora seniorů. To jsou oblasti, které dle Zprávy dobrovolníci obecně nejvíce vyhledávají. Praha se ocitá na 6. místě ze 14, co se týče povědomí o dobrovolnictví v rámci…

Více

Soutěž uspořádalo Hnutí Brontosaurus u příležitosti 50. výročí svého vzniku a byla určena jak pro profesionální karikaturisty*ky a kreslíře*ky, tak pro amatérské výtvarníky*ce. Cílem je vtipnou formou upozornit na problematiku životního prostředí a přinést odlišný pohled na prostředí kolem nás. Letošní ročník nese podtitul Člověk a životní prostředí v podmínkách klimatické krize. Historicky prvním Ekofórem se stala kresba Brontosaura od Vladimíra Jiránka, která vyšla na titulní straně časopisu Mladý Svět v druhém lednovém týdnu roku 1974, tedy přesně před 50 lety. Ekofór pak v 70. a 80. letech probíhal jako každoroční soutěž kreslených vtipů s tematikou životního prostředí. Následně byla soutěž obnovena v roce 2004. Josef…

Více

Zlatý oříšek v roce 2023 oslavil čtvrtstoletí své existence. Od prvního ročníku, který proběhl v roce 1998 se organizátorům podařilo v České republice ocenit a motivovat více jak tři tisíce talentovaných dětí, dvojic či dětských kolektivů ve věku od 6 do 14 let. Každoročně pak Zlatý oříšek představuje výběr jednadvaceti z nich prostřednictvím slavnostního televizního finále, které Česká televize vysílá již tradičně na Nový rok. I letos tak 1. ledna 2024 mohla Česká republika obdivovat výkony 21 výjimečně šikovných a nadaných dětí, ze kterých bylo 7 oceněno prestižní cenou Zlatý oříšek 2023, a to společně s finanční odměnou 20 000…

Více

„S velkou radostí jsem přijala záštitu nad iniciativou ,Darujeme kroužky dětem‘. Jedná se o velmi důležitý a hodnotný podnět, zvláště v současném sociálně-ekonomickém klimatu. Jsem přesvědčena, že tento projekt přináší radost a pomoc do života mnoha rodin a zároveň dává dětem možnost seberealizace. Těším se na sledování úspěchů tohoto projektu a jsem vděčná, že mohu být součástí něčeho tak významného,“ prozradila paní Eva Pavlová důvod své podpory projektu Darujeme kroužky dětem. „Záštity od paní Evy Pavlové si velmi vážíme. Je to pro nás veliká prestiž a také pomoc s komunikací o projektu k potřebným skupinám, jako jsou např. samoživitelky, rodiny…

Více