Archiv autora: Český svaz ochránců přírody

Ve čtvrtek 13. června začíná v pražském Domě ochránců přírody (Michelská 48/5) první letošní výstava plodů starých odrůd – raných třešní. Pořadatelem je Český svaz ochránců přírody. Součástí doprovodného programu jsou dopolední přednášky. Ve čtvrtek se blíže seznámíte s méně známým ovocem – moruší a také získáte přehled, jak v sadech podpořit biodiverzitu. Pátky věnujeme tradičnímu zpracování ovoce. Tentokrát se zaměříme na ovocné pálenky. V sobotu dopoledne pak podrobně představíme ty nejzajímavější staré odrůdy třešní. Volné prohlídky výstavy jsou pak vždy v odpoledních hodinách. Výstava potrvá jen do soboty 15. června 2024. Letošní rok je na ovoce skoupý. Jaro se…

Více

Záchranné stanice v loňském roce přijaly 8 204 ptáčat volně žijících druhů.  Letos to zřejmě bude více. Národní síť záchranných stanic přijímá nyní okolo stovky ptáčat denně. Mnohdy jde o mláďata, která lidé seberou rodičům přímo před zobákem. Jenom proto, že netuší, jak se v případě nalezeného ptáčete zachovat. Přesně v této době ptáčata opouštějí hnízda. To ovšem neznamená, že se děje něco nepřirozeného. Mláďata mnoha druhů prostě opustí hnízdo dříve, než se naučí létat. Rozptýlí se po okolí, ale jsou nadále pod dohledem rodičů. Ti je krmí a postupně učí létat. Nemá smysl, aby lidé při nálezu ptáčete reagovali…

Více

Český svaz ochránců přírody vyzývá všechny, co vlastní zahrady: sledujte, co na nich létá a běhá. Máte na ní motýly, čmeláky, ještěrky, žáby, ptáky? Je vaše zahrada živá, nebo mrtvá? To zjistíte v soutěži, kterou požádá již 22 let Český svaz ochránců přírody (ČSOP). Přidejte se k stovkám soutěžících zahrad! Jarní kolo pozorování začíná pro školy již v pondělí 20. května, pro ostatní zahrady od pátku 24. května (www.zivazahrada.cz). Byť se to na první pohled nezdá, i zahrady mohou být velmi zajímavými a cennými kousky přírody. Pokud se o ně ovšem vlastník vhodně stará. Cílem kampaně Živá zahrada je podnítit…

Více

Český svaz ochránců přírody považuje záměr na vybudování obrovského průmyslového parku na orné půdě na k.ú. Dolní Lutyně z hlediska zájmů ochrany přírody, krajiny a ochrany zemědělského půdního fondu za velmi nešťastný a nesouhlasí s ním. Vybudování tak rozsáhlé investice (250 ha) v přímém sousedství ptačí oblasti Natura 2000 „Heřmanický stav-Odra-Poolší“ ohrožuje smysl a poslání tohoto evropsky chráněného území. Chráněná území nejsou a nemohou být izolované oblasti. Předmětná ptačí oblast společně s přilehlými zemědělskými pozemky představuje nesmírně cenné a nenahraditelné refugium pro biologickou rozmanitost. Záměr vybudování této průmyslové zóny je tak v rozporu s přijatými závazky ČR na ochranu biodiverzity.…

Více

Český svaz ochránců přírody přivítal rozhodnutí ministra zemědělství Marka Výborného vypustit v chystané novele zákona o myslivosti změny týkající se schvalování mysliveckých obor a režimu v nich. Na to, že přijetí těchto změn by de facto mělo za následky znepřístupnění krajiny, a došlo by tak k omezení ústavního práva občanů na svobodu pohybu, upozornil Český svaz ochránců přírody již v polovině minulého roku. Následně se zvedla vlna odporu vůči tomuto ustanovení nejen od ochránců přírody ale i od turistů, a dokonce i některých myslivců. O podmínkách zpřístupnění obor tak budou rozhodovat i nadále nikoliv jejich vlastníci, jak původně chtělo MZe,…

Více

Takzvaná Východočeská Sahara na Pardubicku. Bývalá cihelna na Kutnohorsku. Mokřad na jižním okraji Prahy. Pozemky podél Bakovského potoka na Rakovnicku. Co tato místa spojuje? Všechna jsou v péči pozemkových spolků a na všech vznikly koncem loňského roku díky finanční podpoře Nadačního fondu Veolia nové tůně, které již nyní zabydlují nejrůznější živočichové. Drobné vodní plochy o velikosti jednotek, desítek či nižších stovek metrů čtverečních jsou prvkem, který z naší krajiny v nedávné minulosti velmi ubyl. Dříve to byly třeba vývraty, různé zatopené selské lůmky (malé lomy, pozn. red.) a pískovny, terénní prohlubně dotované vodou při pravidelných jarních záplavách, nebo třeba i…

Více

Vlašimská záchranná stanice nedávno přijala orla mořského, který byl vážně postřelen někde v okolí Pacova. Případ vyšetřuje policie. Střelba na zvířata, která nespadají do kategorie lovné zvěře, je trestná pro všechny bez výjimky. Obzvlášť, když se jedná o kriticky ohrožený druh, kterým je i orel mořský Počty postřelených zvířat v záchranných stanicích neubývají. V loňském roce bylo Národní sítí záchranných stanic, kterou koordinuje Český svaz ochránců přírody, zaevidováno 43 postřelených volně žijících zvířat. Od počátku roku 2024 je orel již dvanáctým postřeleným ptákem, který bojuje o život v záchranné stanici. Dne 10. března 2024 byl nalezen v Dobré Vodě u…

Více

Ministerstvo zemědělství přichází v novele zákona o myslivosti, která již prošla vnějším připomínkovým řízením, se zjednodušením při zakládání mysliveckých obor a s úplným zákazem vstupu do nich. Výsledkem může být, že si každý větší vlastník může svůj les o rozloze 50 a více ha sám prohlásit za oboru, bez povolování stavebního úřadu oplotit a zakázat vstup veřejnosti. Radikální návrh může způsobit úplný zákaz vstupu do lesů v ČR. Připomínky Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) na toto téma ministerstvo zemědělství odmítlo. Přesto, že zjevně půjde o omezení ústavního práva občanů na svobodu pohybu. Český svaz ochránců přírody vznesl k návrhu zákona…

Více

Zdivočelý holub je v očích části veřejnosti velmi kontroverzní zvíře. Naše legislativa ho navíc nepovažuje za volně žijícího živočicha. Tedy by mu ani neměly pomáhat záchranné stanice, pokud se ocitne v nouzi. Jenže: odepřete pomoc zvířeti jen proto, že se narodilo ve špatném hnízdě. Celkem 29 záchranných stanic Národní sítě pomoc zdivočelým holubům v nouzi poskytuje, z toho 12 pravidelně. Za loňský rok jich přijaly přes 2200 a jen v Praze to bylo 1446 holubů *). Zároveň ochránci přírody opakovaně upozorňují na kruté praktiky oficiálního hubení městských holubů. Holubi, kteří s námi žijí ve městech, jsou potomci holubů skalních, kteří…

Více

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyhlašuje rok 2024 Rokem motýlů. Během roku budou po celé České republice probíhat zajímavé aktivity, díky kterým se veřejnost dozví více o této pozoruhodné skupině hmyzu i o možnostech jejich ochrany. Již nyní však ČSOP nabízí finanční podporu aktivit na pomoc motýlům. Proč zrovna Rok motýlů? Krom toho, že řada druhů motýlů je prostě krásná a „louka plná motýlů“ je pro mnoho lidí symbolem přírody, motýli mají ve spleti složitých vztahů mezi různými rostlinami a živočichy velmi důležitou roli. Na jedné straně jsou významnými opylovači; pro některé skupiny rostlin (např. s dlouhými trubkovitými květy) vůbec…

Více