Autor: Český svaz ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyhlašuje soutěž v rámci Roku netopýrů. Výtvarná i literární díla s tematikou netopýrů je možno zasílat do konce srpna. Netopýři jsou pozoruhodní tvorové, výjimeční mimo jiné tzv. echolokací, díky které mají skvělý přehled o svém okolí i v naprosté tmě. Mnohdy s námi doslova sdílejí střechu nad hlavou, aniž bychom o tom díky jejich skrytému způsobu života věděli. Soutěž, stejně jako celá kampaň Rok netopýrů, chce upozornit na nutnost a možnosti jejich ochrany. Jak se do soutěže zapojit? Vytvoříte vlastní kresbu, malbu, výrobek nebo text (např. vtip, příběh, pohádku) s tematikou netopýrů a zašlete ho…

Více

Málokdo věřil, že se vrátí na nebe – popálený a následně autem sražený orel mořský se léčil v záchranné stanici Falco na Litoměřicku. Dle vedoucího stanice, Václava Tomšovského, se tento majestátní dravec v péči záchranné stanice Falco objevil vůbec poprvé. Po intenzivní léčbě se vrací na svobodu opatřen vysílačkou. Dne 28. září loňského roku zveřejnila záchranná stanice Falco na svém facebookovém profilu oznámení: „Poslední dnešní výjezd a odchyt nám do péče zavál tohoto popáleného a vysíleného krasavce, orla mořského (Haliaeetus albicilla). Zranění jsou starší a orel je velice hubený. Po ošetření a ubytování se nám ho podařilo nakrmit, tak držte…

Více

Rádi se účastníte venkovních akcí, ale máte pocit, že v zimě není moc co dělat? Chcete si popovídat s lidmi, zahřát si svaly a ještě udělat dobrý skutek? Pak přijďte na některou z akcí Víkendu pro přírodu! Začínáme již 15. 1. 2022. Víkend pro přírodu je kampaň Českého svazu ochránců přírody (ČSOP), v rámci které se v průběhu roku pořádají nejrůznější akce, na kterých se scházejí dobrovolníci a svou prací pomáhají naší krajině. Většinou se tedy jedná o kosení luk, prořezávání křovin nebo výsadbu stromů. Letošní rok začíná akcí pořádanou ČSOP Morava, která koná již 15.–16. ledna u obce Nenkovice.…

Více

Národní síť záchranných stanic, kterou koordinuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP), opustila na počátku roku záchranná stanice v podkrkonošském Libštátu. Její území funkčně pokryly záchranné stanice Jaroměř, Huslík u Poděbrad a liberecká Archa. Změna byla dlouho připravovaná, a tak se na fungování sítě nijak vážně neprojevila. Ač na tento rok nejsou zajištěné finance, stanice nemohou svoji činnost přerušit. Už první den tohoto roku přijaly do péče několik těžce zraněných zvířat. Františkovi Včelákovi prošly rukama v jeho záchranné stanici v Libštátu tisíce zvířat. Zároveň se na konci 90. let podílel na vzniku Národní sítě záchranných stanic, která pokryla území celé republiky…

Více

Záchranné stanice letos ošetřily více než 31 000 divokých zvířat. Mezi nejzávažnější příčiny jejich poranění patří auta a elektrické vedení. Jak zvířata chránit? A jaké jsou příběhy divokých ptáků nebo vydry, kteří našli pomoc v záchranné stanici? To si můžete přečíst v článku na odkaze: https://native.seznamzpravy.cz/zvirata-potrebuji-vasi-pomoc/ Ochránci dělají záslužnou práci často bez nároku na odměnu. K práci je vede láska ke zvířatům a přírodě. Jen za rok 2020 se jim podařilo vyléčit a vypustit zpět do volné přírody 15 332 živočichů. V současné době se ve stanicích nachází 3 000 jedinců, o které se ošetřovatelé starají. Větší část z nich má naději se na jaře vrátit do přírody. Záchranné stanice trápí…

Více

Záchranné stanice letos ošetřily více než 31 000 divokých zvířat. Mezi nejzávažnější příčiny jejich poranění patří auta a elektrické vedení. Nejméně 70 milionů Kč budou potřebovat v roce 2022 na svůj provoz záchranné stanice pro volně žijící živočichy. Přibližně 17 milionů jim přispěje stát, dalších 53 milionů musí získat od dárců. Získat 53 milionů Kč je v této době velmi složitý úkol. Většina této částky přitom míří na nezbytné krmivo pro zvířata, veterinární péči i pohonné hmoty do aut záchranářů, kteří vyjíždějí za poraněnými či jinak ohroženými zvířaty. „V roce 2021 jsme poskytli pomoc více než 31 tisícům bezprostředně ohrožených živočichů. Většinu…

Více

Na lesním rašeliništi Čtyřicítka, nedaleko jihočeského města Nová Bystřice, se právě pracuje na zlepšení životních podmínek pro vzácné druhy rostlin i živočichů. Pozemkový spolek Hamerský potok zde zahájil zemní práce v podobě stržení travního drnu těžkou technikou a budování tůní. Narušení drnu, které aktuálně na Čtyřicítce probíhá, je důležitým typem zásahu, který podporuje konkurenčně slabé druhy, čímž dochází k udržování nebo zvyšování lokální biodiverzity. Tento typ managementu je plánován obvykle na různých nelesních stanovištích, zvláště pak na vlhkých a mokřadních loukách, rašeliništích, vřesovištích, písčinách, stepních trávnících, slaniscích, mezofilních loukách a pastvinách. Na zmíněné lokalitě je prováděn za účelem podpory populace…

Více

O víkendu 13.–14. 11. 2021 byly zpřístupněny hned dvě nové lokality podpořené z programu Blíž přírodě, na kterém spolupracuje Český svaz ochránců přírody a jeho generální partner, společnost NET4GAS. Jednalo se o nový sad Pod Dubinami na Říčansku a o novou naučnou stezku Bělinské údolí na Třebíčsku. Celkem 20 ovocných stromů bylo v sobotu 13. listopadu vysázeno společně s místními dobrovolníky Českým svazem ochránců přírody Velké Popovice u Dubin, osady obce Velké Popovice na Říčansku. Vysazeny byly vysokokmeny starých odrůd jabloní, které jsou odolné vůči nepříznivým vlivům a do místních podmínek se hodí. Starých ovocných stromů v krajině spíše…

Více

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vykoupil v rámci své kampaně Místo pro přírodu další cenný mokřad, tentokrát nedaleko Kynšperku nad Ohří. Díky darům veřejnosti prostřednictvím stejnojmenné veřejné sbírky (účet číslo 9999922/0800) bylo zachráněno již více než 170 hektarů přírodně zajímavých pozemků po celé republice. Řidiči jedoucí po dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu si ve chvíli, kdy minou exit Kynšperk nad Ohří a přejíždějí nevysoký 400 metrů dlouhý most, jistě ani netuší, že právě míjejí jeden z místních přírodních unikátů. Vpravo pod mostem se rozkládá pozoruhodný mokřad. Právě ten se stal dalším Místem pro přírodu – „soukromou rezervací“ Českého…

Více

V přírodní rezervaci Hněvošický háj, nacházející se jihozápadně od obce Hněvošice na Opavsku, byla zpřístupněna nová naučná stezka. Značení stezky, lávka přes potok a celkem sedm informačních panelů bylo financováno z programu NET4GAS Blíž přírodě, a to ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody. Hněvošický háj je komplex přírodě blízkých lesních porostů dubohabřin a acidofilních doubrav a nachází se zde významné druhy rostlin a živočichů, které jsou svým výskytem vázány na karpatskou oblast, jejíž západní část má hranice nedaleko. Území bylo vyhlášeno přírodní rezervací již v roce 1969, avšak první turistická infrastruktura tu byla vytvořena až v roce 2009, kdy…

Více