Vydra řiční (foto ZS Hrachov, Ochrana fauny ČR)
  Vydra řiční (foto ZS Hrachov, Ochrana fauny ČR)

  Počet handicapovaných zvířat přijatých do záchranných stanic ke dni 12. 12. 2023 činí 31 473. Jde o historický rekord. Není to však důvod k oslavám. Finančních prostředků nutných pro kvalitní pomoc zvířatům v nouzi se v důsledku obrovského počtu zvířecích pacientů nedostává. Zachrání to Ježíšek pro zvířata?

  „V letošním roce jsme zaznamenali významný nárůst počtu zvířat přijatých do našich záchranných stanic. Současně se výrazně zvýšily náklady spojené s péčí o ně – stoupají výdaje na pohonné hmoty pro přepravu zvířat, energie pro provoz stanic, krmení a léky nezbytné pro uzdravení a rehabilitaci zvířat,“ uvedl Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody a dodal: „Vánoční sbírka Ježíšek pro zvířata hraje významnou roli v pokrytí těchto rostoucích nákladů a zajišťuje, aby záchranné stanice mohly nadále efektivně fungovat a pomáhat zvířatům v nouzi i na počátku roku 2024.“

  Krmení mláděte veverky obecné (foto ZS Huslík)
  Krmení mláděte veverky obecné (foto ZS Huslík)

  Zvířata se do záchranných stanic dostanou různými způsoby. Běžnými pacienty jsou opuštěná nesamostatná mláďata (30 %) nebo mláďata zbytečně odebraná z jejich přirozeného prostředí (3 %). Zvířat ve stanicích však přibývá zejména kvůli lidské činnosti a infrastruktuře (70 %).  Člověk nevědomky staví zvířatům do cesty různé překážky a pasti, které negativně ovlivňují jejich přirozené životní prostředí. Odebírají jim místa k životu. Je zodpovědností každého z nás jednat opatrně a snažit se předcházet negativnímu dopadu naší přítomnosti na přírodu. I přes naše nejlepší snahy se však některým situacím nedá zabránit a zvířata se ocitají v nouzi. Podpora stanicím představuje příležitost, jak zvířatům pomoci, když jim nemůžeme zajistit bezpečná místa k životu. Vánoční sbírka Ježíšek pro zvířata apeluje na odpovědnost a štědrost, aby se záchranné stanice mohly i nadále věnovat své neocenitelné práci. Příspěvek do sbírky pomůže zvířatům v nouzi a dá jim šanci na nový život.

  Výr velký (foto Záchranná stanice živočichů Makov)
  Výr velký (foto Záchranná stanice živočichů Makov)

  Vrátit do přírody se jich podaří více než polovinu (55–60 %). Znamená to však odbornou péči 24 hodin, 7 dní v týdnu. Přitom u nás neexistují žádná jiná zařízení, která by pomohla. Jsou pouze záchranné stanice. A právě ty teď potřebují pomoc!
  Více informací o záchranných stanicích najde veřejnost na webových stránkách Ježíšek pro zvířata www.jezisekprozvirata.cz a Zvíře v nouzi www.zvirevnouzi.cz .

  Kulíšek (foto DESOP Plzeň)

  Zařadil: -maj-

  Autoři