Český svaz ochránců přírody (ČSOP) má možnost koupit mokřadní lokalitu zvanou Na Skřivánku nedaleko Jihlavy. Jde o velmi rozmanité území s prameništi, potůčky, vrbinami i starými stromy. V současné době je zde na prodej téměř 8 hektarů pozemků. K jejich výkupu potřebuje ČSOP sehnat během půl roku 3,5 milionu korun. Pomůže veřejnost?  Více informací je zde.

  Sýc rousný (foto Luboš Vaněk)
  Sýc rousný (foto Luboš Vaněk)

  Vlajkovými druhy kampaně „Vytvořme jim Na Skřivánku místo pro život“ jsou sýc rousný, vážka jasnoskvrnná a mochna bahenní. Sýc rousný je pozoruhodná sova, která potřebuje ke svému životu staré stromy s dutinami k hnízdění a palouky k lovu potravy. Vážka jasnoskvrnná je klenotem naší přírody, potřebuje tůně s bohatou pobřežní vegetací a vzrostlou zelení v okolí. Překrásně kvetoucí mochna bahenní čili zábělník potřebuje ke svému životu pravidelně kosené mokřadní louky. To vše Na Skřivánku je či při vhodné péči může být. Sýc, vážka či zábělník samozřejmě nejsou jediné vzácné druhy, které Na Skřivánku žijí či by mohly žít.

  Vážka jasnoskvrnná (foto Václav Křivan)
  Vážka jasnoskvrnná (foto Václav Křivan)

  Čím je právě tato lokalita zajímavá? „Příroda má u nás mnoho problémů, ale dva jsou obzvláště velké,“ vysvětluje Jan Moravec, koordinátor kampaně ČSOP Místo pro přírodu. „Tím možná největším jsou ohromné unifikované plochy. Nekonečná pole s kukuřicí. Nekonečné louky pokosené celé během několika hodin. Nekonečné lesy složené jen ze stejně starých borovic. Nekonečná křoví na bývalých pastvinách, kde už roky nikdo nepase… Příroda ale potřebuje pestrost. Čím jemnější mozaika různých typů prostředí, tím pro většinu druhů rostlin i živočichů lépe. Druhým problémem je, že zachovalé či obnovované kousky přírody jsou mnohdy velmi malé. Čím větší je plocha přírodních stanovišť, tím je cennější. Na Skřivánku je již dnes velmi zajímavá mozaika nejrůznějších stanovišť, kterou bude možno v případě výkupu ještě dotvořit o další dnes zde chybějící, například tůně. A vhodnou údržbou tuto mozaiku zachovat i do budoucnosti. A jde o poměrně velkou souvislou plochu, na kterou navíc navazují další lesní i luční pozemky, díky čemuž se může stát centrem života pro široké okolí.“

  Mochna bahenní (foto Jan Moravec)
  Mochna bahenní (foto Jan Moravec)

  Pro dárce jsou připravené zajímavé odměny, které mohou být i pěkným vánočním dárkem. Od speciálních darovacích certifikátů přes odborné exkurze, ručně malovaná trika či možnost zkusit si, jak se bagruje tůň, až po právo si první tůň na lokalitě pojmenovat.

  Český svaz ochránců přírody v rámci své kampaně Místo pro přírodu vykupuje pozemky významné pro „zachování přírody“, tady druhové rozmanitosti, ale například i vodního režimu v krajině či dalších takzvaných ekosystémových služeb. Za více než 20 let trvání této kampaně se podařilo vykoupit, a zachovat tím pro přírodu již téměř 200 hektarů. Přibude k nim dalších 8 hektarů na Skřivánku?

  Přispět lze jakoukoli částkou na konto kampaně Místo pro přírodu: 9999922/0800.

  Další informace o kampani i možnostech její podpory jsou k nalezení zde.

  Zařadil: -maj-

  Autoři