Nevládní organizace Compassion in World Farming, Eurogroup for Animals a AnimaNaturalis vyzývají společnost vyrábějící mořské plody Nueva Pescanova, aby zrušila plány na vybudování celosvětově první farmy chobotnic ve Španělsku. Její zpráva o dopadech na životním prostředí byla nedostatečná a odhaluje pokrytectví jejího tvrzení o udržitelnosti. Nové dokumenty dosvědčují, že kromě ignorování obav z týrání zvířat společnost ve zprávě nezohlednila ani významné hrozby, které by farma představovala pro volně žijící živočichy, životní prostředí a veřejné zdraví.

  Ilustrační símek (foto edmondlafoto, Pixabay)
  Ilustrační símek (foto edmondlafoto, Pixabay)

  Organizátoři kampaně za zastavení velkochovu chobotnic naléhají na společnost Nueva Pescanova, aby projekt okamžitě ukončila, protože kromě krutosti vůči chobotnicím je farma v rozporu se svými vlastními prohlášeními o udržitelnosti. Mezi obavy patří to, že farma by mohla ohrozit delfíny a želvy v okolí, a to, že odpad vypouštěný z farmy by mohl přispět ke znečištění místních vod a emisím CO2. Vláda Kanárských ostrovů považuje pravděpodobnost těchto dopadů za „značně vysokou“.

  Společnost na svých internetových stránkách uvádí, že se zavazuje k „zachování biologické rozmanitosti“, „ochraně ekosystému“ a „podpoře oběhového hospodářství“. Přesto její vlastní environmentální zprávu, týkající se plánované farmy chobotnic v přístavu Las Palmas na ostrově Gran Canaria, vláda Kanárských ostrovů považuje za nedostatečnou kvůli obavám, že by farma mohla:

  • Ohrožovat hlukem a znečištěním vody místní volně žijící živočichy, včetně chráněných kytovců (delfínů a sviňuch) a zranitelných mořských želv v blízké chráněné mořské oblasti (MPA).
  • Představovat riziko pro veřejné zdraví z důvodu používání mořské vody, která není dostatečně kvalitní, aby mohla být použita k výrobě potravin pro lidi.
  • Způsobovat znečištění včetně emisí CO2, šířit zápach a vypouštět odpad, který by mohl významně přispět k již tak silně znečištěným přístavním vodám.
  • Ohrozit chráněný druh řasy Cystoseira, která se vyskytuje v okolí.
  • Zahrnovat vysoce neudržitelné postupy, jako je používání krmiva z volně žijících ryb a vysoká spotřeba energie.

  Právnička Maria Angeles López Laxová jménem týmu právních expertů Legal Natura, kteří dokumenty zkoumali, uvedla: „Zpráva o životním prostředí společnosti Nueva Pescanova byla nedostatečná a chyběly v ní základní informace, které by vládě umožnily posoudit dopad farmy na životní prostředí a veřejné zdraví. Před udělením povolení je na společnosti, aby prokázala, že farma nebude mít dopad na chráněné druhy živočichů nebo neohrozí veřejné zdraví, avšak společnost se nezabývala ani těmi nejzákladnějšími riziky.“

  Ilustrační símek (foto Manfred Richter, Pixabay)
  Ilustrační símek (foto Manfred Richter, Pixabay)

  Chobotnice jsou jedineční, inteligentní a přirozeně samotářští tvorové, kteří se nehodí do stísněných podmínek, jež jsou typické pro průmyslové velkochovy. To by u nich zvýšilo agresivitu a v konečném důsledku by mohlo vést ke kanibalismu. Chobotnice jsou také masožravé, což znamená, že v zajetí musí být krmeny volně žijícími rybami. To je neudržitelná praxe, která by zvýšila tlak na již tak nadměrně využívané rybí populace.

  Mezinárodní organizace Compassion in World Farming (CIWF) vydala v roce 2021 zprávu Velkochovy chobotnic: Recept na katastrofu, v níž odhaluje vědecké důkazy o tom, že chov chobotnic by byl krutý a škodlivý pro životní prostředí. Před rokem vydaly organizace CIWF a Eurogroup for Animals publikaci Odhaleno: Děsivá realita velkochovu chobotnic, společnou reakci na plány společnosti Nueva Pescanova chovat ročně přibližně milion těchto inteligentních a jedinečných živočichů v podvodním velkochovu.

  Na Světový den chobotnic (8. října) loňského roku napsalo 75 nevládních organizací, odborníků a osobností veřejného života pod vedením organizací CIWF a Eurogroup for Animals vládě Kanárských ostrovů dopis, v němž ji vyzvali, aby tyto plány zamítla. Tisíce příznivců se rovněž zapojily do akce a vyzvaly místního prezidenta, aby velkochov chobotnic zastavil.

  Ilustrační símek (foto Greg Montani, Pixabay)
  Ilustrační símek (foto Greg Montani, Pixabay)

  Dr. Elena Lara, mořská bioložka, výzkumná pracovnice CIWF a autorka zprávy CIWF, uvedla: „Nejenže by farma s chobotnicemi způsobila krutost vůči těmto přirozeně samotářským a inteligentním zvířatům a byla by neudržitelná z hlediska životního prostředí, ale je také pokrytecké, že společnost Nueva Pescanova prosazuje plány, které jsou v rozporu s jejími vlastními prohlášeními o udržitelnosti.“

  Keri Tietgeová, pracovnice pro politiku v oblasti vodních živočichů, Eurogroup for Animals, řekla: „Je neospravedlnitelné zavádět tento nový typ průmyslového velkochovu v době, kdy klimatologové vyzývají k naléhavé změně našich potravinových systémů a k úpravě stravy tak, aby byla udržitelnější. Zasloužíme si něco lepšího než pokračující devastaci životního prostředí kvůli plnění kapes velkých firem a tato neuvěřitelná zvířata si zaslouží něco lepšího než život plný utrpení v uzavřených prostorách.“

  Ilustrační símek (foto Polifoto, Pixabay)
  Ilustrační símek (foto Polifoto, Pixabay)

  Cristina Ibáñezová, koordinátorka kampaně AnimaNaturalis, řekla: „Naše společnost by měla být na cestě k empatičtějšímu a soucitnějšímu zacházení se zvířaty. Pokud bude tato odchylka, navzdory odmítavému postoji vědecké obce a velké části společnosti, pokračovat, budeme čelit vážnému narušení těchto hodnot.“

  Nevládní organizace vyzývají své příznivce, aby prostřednictvím sociálních sítí a online stížností žádali společnost Nueva Pescanova k okamžitému zastavení plánů na výstavbu velkochovu chobotnic.

  Více informací o akci pro veřejnost naleznete ZDE.


  Compassion in World Farming (Soucit ve světovém zemědělství) založil v roce 1967 britský chovatel dojnic, který byl znepokojen rozvojem průmyslových velkochovů. Dnes je CIWF přední mezinárodní organizace na ochranu hospodářských zvířat odhodlaná ukončit průmyslové velkochovy a docílit humánního a udržitelného zemědělského hospodaření a výroby potravin. Ústředí má ve Spojeném království, kanceláře ve Francii, Itálii, Nizozemí, Polsku, Belgii a USA a své zastoupení v České republice, Španělsku, Švédsku, Číně a Jihoafrické republice. Více informací na www.ciwf.cz.


  Zařadil: -maj-

  Autoři