Mladí lidé po pandemii tráví více času se svými blízkými, ve větší míře také dbají o své zdraví s přemýšlejí, za co utrácejí. Oproti roku 2020, kdy byl první rok pandemie, se tento trend zvyšuje.  Vyplývá to z analýzy České rady dětí a mládeže. Šetření bylo realizováno v rámci studie KANTAR Lifestyle 2022 na vzorku mladých lidí od 16 do 30 let (N = 1181). Pozornost byla v šetření věnována tomu, jak mladí lidé tráví čas s ostatními lidmi a jak se změnily jejich aktivity po pandemii.

  Mladí tráví nejvíce svého volného času s rodinou (42 %), více je tomu v kategorii 25–30 let oproti 16–24 let (48 vs. 27 %).  Třetinu svého času tráví mládež o samotě a čtvrtinu s přáteli či kolegy.

  Mladí by rádi trávili více času s rodinou, necelé čtvrtině však současný stav vyhovuje a nechtějí nic měnit. Mladší věková kategorie by více času ráda věnovala přátelům (30 vs. 20 %). Ženy by se radši věnovaly více samy sobě, rozdíl oproti mužům je 35 vs. 23 %.

  Svůj čas s druhými lidmi mladí nejčastěji tráví návštěvami rodiny nebo kamarádů. Skoro polovina tak činí denně nebo alespoň jednou týdně. Často také rádi vyrazí na pivo nebo víno. Minimálně jednou týdně zajde do hospody či vinárny cca třetina mladých (31 %), dalších 41 % navštěvuje tyto podniky alespoň jednou měsíčně. Přesto, že tento tip trávení volného času s blízkými je populární, více než čtvrtina nechodí do těchto podniků nikdy. Celkově se jedná o menší počet, než by mohl být u mladé generace očekáván. Vysedávání po hospodách není hlavním způsobem trávení času s blízkými. Není v tomto ohledu výrazný ani rozdíl mezi věkovými kategoriemi 16–24 let a 25–30. Studentská léta proto nehrají výraznou roli. Podobně často jako do hospod chodí mladí i do kaváren, pouze necelá třetina je nenavštěvuje nikdy. Nejméně oblíbené se ukazují být večeře v restauraci, téměř dvě pětiny mladých (39 %) na ně nechodí nikdy. Souviset to může s větší finanční náročností této aktivity. Návštěva hospod je populárnější mezi muži. Alespoň jednou týdně je navštěvuje 35 % mužů a jen 20 % žen. Ženy naopak o něco častěji chodí do kaváren. Navštěvování přátel a rodiny je ale podobně důležité pro muže i ženy, přestože ženy navštěvují své blízké o něco častěji. Mladí lidé s vysokoškolským vzděláním častěji než ti se základním či učňovským vzděláním chodí častěji na pivo nebo víno. V tomto případě je rozdíl 35 vs. 22 %.

  Mladí lidé částečně změnili své aktivity během pandemii covidu a nadále se vybraným z nich věnují. Kolem třetiny mladých (35 %) více přemýšlí o tom, za co utrácí, chodí častěji na procházky (36 %), nakupují online (33 %), tráví více času doma (33 %) a snaží se ve větší míře dbát o svoje zdraví (30 %).  Kolem pětiny mladých se také více věnuje svým blízkým, ať už se jedná o rodinu, děti či partnery, tak i rodiče a prarodiče. Mladší věková kategorie 16–24 let chce být více v online kontaktu s přáteli (23 vs. 13 %), naopak starší generaci více podporuje práci na homeoffice (18 vs. 10 %).

  Oproti roku 2020, kdy byl první rok pandemie, se v tomto ohledu mnohé změnilo. Především mladí lidé více nakupují online, a to téměř o polovinu. Online návyky z doby, kdy byl omezen pohyb osob na veřejnosti, si tímto přenesli i do současnosti. Také častěji tráví čas doma a více přemýšlejí o tom, za co utrácejí.

  Zhruba polovina mladých se domnívá, že se jejich život vrátil k tomu, co bylo před krizí. Zhruba desetina mládeže si ale myslí, že jejich život už nikdy nebude stejný.  Více než polovina mladých (53 %) uvádí, že jejich život je stejný jako před pandemií. Naopak třetina je spíše toho názoru, že se jejich život změnil tak, že už stejný zřejmě nebude.

  Ze zjištění vyplývá, že největší část svého dne mladí tráví s rodinou. Zároveň jsou rodinní příslušníci těmi, komu by svého času věnovali i více. Přesto, že polovina mladých tvrdí, že jejich život se vrátil do normálu, značná část cítí, že jejich život už nikdy nebude jako dřív. Některé své aktivity po pandemii změnily, a to i pozitivním směrem. Více chodí na procházky a zajímají se o své zdraví. Také tráví více času se svými přáteli a rodinou.

  Článek vznikl v rámci projektu Youthwiki – online encyklopedie národních politik mládeže v Evropě podpořené programem Erasmus+. Tématem analýz veřejných politik ve vztahu k mladé generaci je i wellbeing mládeže.

  Více online: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki.

  Zařadil: -maj-

  Autor