Letošní předposlední číslo zpravodaje České rady dětí a mládeže (ČRDM) Archa vychází opět vedle tištěné také v elektronické podobě.

  A je navíc rozšířeno o „dobrovolnickou“ přílohu P.A.V.E.
  Začněme tedy při listování novým sešitem Archy rovnou u ní. Připustíme-li, že o rozmanitou činnost dobrovolníků se lze opírat docela jistě, pak zmíněný šestnáctistránkový text formátu A5 bude nejspíš jednou z „evropských“ odpovědí na otázku pokládanou ústředním tématem. Politický program pro dobrovolnictví v Evropě neboli zkratkou anglického názvu P.A.V.E. nese podtitul Cesta k zajištění trvalého odkazu Evropského roku dobrovolnictví 2011. Originál dokumentu je o poznání rozsáhlejší – a i když se Pavel Trantina, autor překladu, jeho zúspornění a zpřístupnění vám, našim čtenářům, snažil, jak to šlo, P.A.V. E. je trochu těžším čtením. Ale zaslouží si pozornost.

  „Současná hospodářská a sociální situace nesnížila ochotu evropských občanů uplatňovat a prokazovat evropské hodnoty prostřednictvím dobrovolnictví. Podstata dobrovolnictví tkví hlouběji než finanční škrty a hospodářské potíže a vytváří sociální kapitál, který, ač obtížně měřitelný, je přirozeným a nezbytným aspektem života. Časy útrap poskytují občanům zvýšené příležitosti k prokázání jejich nesobecké solidarity k druhým. Rozšířené přání být aktivním občanem společnosti spíše než pasivním konzumentem se jasně ukazuje v rozmanitosti osob, které dávají dobrovolně k dispozici svůj čas a zkušenosti tam a tehdy, kdy jsou zapotřebí,“ stojí psáno v jedné ze vstupních pasáží P.A.V.E.

  P.A.V.E. – přiloha Archy 5 / 2012

  A nyní tedy k obsahu „běžné“ Archy.
  „Přirozené je hledat ji ve vlastním ´ranku´,“ zamýšlí se ve svém úvodníku Jan Burda nad otázkou, kde nacházejí dětské organizace – zvláště ty menší, bez zaměstnanců – oporu. A pokračuje: „Proto se malé místní organizace sdružují v krajských radách dětí a mládeže. Ty dnes fungují ve většině krajů a postupně se profesionalizují. Jejich prostřednictvím jsou organizace zastoupeny i v České radě dětí a mládeže. Tato struktura střešních organizací dává jistou míru záruky potřebné opory a je nutno dodat, že ji organizace stále častěji využívají… Ne vždy a ve všech záležitostech to ale jde,“ míní Jan Burda. Všímá si proto také toho, jak se své role možné opory dětským sdružením ujímají obce, kraje, stát.

  Na dané téma se do Archy rozhodli přispět například Tomáš Baďura ze studentské organizace AIESEC Zlín (Bez univerzity si neškrtneme), člen vedení Českého svazu chovatelů Vlastimil Jura st. (Mikulášovice, díky za podporu!) nebo Martin Sukaný z o.s. Život trochu jinak (ZAOSTŘENO na dialog koukavých a nekoukavých). Svébytnou formou opory pro názory mladých lidí, a to i na mezinárodním poli, se jeví projekt Kecejme do toho (Michaela Cvachová a Jan Husák: V Nikósii se jednalo o mládeži v EU), který nedávno vstoupil do svého třetího ročníku (fotoreportáž z jeho SKA Party). Na redakční diktafon a otázky Archy si udělal čas ředitel sdružení Letní dům Cyril Zákora (Krize prověřila náš tým), v rubrice Představujeme si můžete přečíst to nejdůležitější o Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje (RADAMBUK) a v čtivé zahraniční reportáži z počítačové klávesnice Venduly Novotné z AIESEC Hradec Králové se kromě dalšího dozvíte, jaké to je držet ramadán (Prázdniny v Indonésii).

  V novém čísle Archy najdete také rozhovor, který vedly Jana Votavová a Aneta Skřebská z NPDM s odbornicí v oblasti sociální pediatrie a dětských práv Evou Vaníčkovou (Máme se na koho obrátit), článek Zdeny Maškové z MŠMT o 9. Konferenci ministrů zodpovědných za mládež členských států Rady Evropy (Nedostatek souznění pro práva mladých lidí na konferenci ministrů v Petrohradě), fotoreportáž z pražského zahájení říjnové celostátní dobrovolnické akce (72 hodin – Ruku na to!) či ohlédnutí za prázdninovým táborem TOM S.T.A.N. od Ondřeje Šejtky (Jihočeký Jarmil 2012). Ke čtení a prohlížení je toho v předposlední letošní Arše zkrátka dost – a ještě víc bude, když sjedete myší kousek níž…

  QR kód mobilní verze Archy


  Archu č. 5 si můžete ve formátu pdf prohlédnout na:
  http://www.crdm.cz/download/archa/2012/archa-2012-5.pdf
  Příloha Archy (P.A.V.E.): http://www.crdm.cz/download/archa/2012/archa-2012-5-priloha-PAVE.pdf


  Časopis Archa je tištěným zpravodajem o výchově a využití volného času dětí a mládeže. E-upozornění na nové číslo v elektronické verzi, uveřejňované na serveru Adam, si lze jednoduše zařídit na www.adam.cz/readers.php?akce=new


  #sociální začleňování #inkluze #dobrovolník

  #inkluze #socialnizaclenovani

  Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.

  Autor