Autor: Jiří Majer

Poslední letošní Archa, ta s číslem 6/2021 a tématem Neformální formou, je tu. Prolíná se v ní formální a neformální vzdělávání, a to z mnoha úhlů pohledu dětských a mládežnických spolků a dalších formací. Obsahově do ní přispěli táborníci z ČTU, Společenství harmonie těla a ducha (SHTD), Asociace debatních klubů, ochranáři z ČSOP, Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, Hodina H, lidé z Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem, tomíci a jiní. „Ne každý mladý člověk má takové zázemí, aby si mohl dovolit zahraniční zkušenost. Zde je mimo jiné důležitá i role organizací pracujících s mládeží, které mohou pomoci tuto zkušenost zprostředkovat, podpořit mladého člověka v jeho poznání. Delegáti a delegátky z Programu…

Více

Formou videokonference Google Meet se 25. listopadu 2021 uskutečnilo 54. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže (VS ČRDM). Delegáti a delegátky kromě jiného odsouhlasili návrh rozpočtu na rok 2022 a také to, že členské příspěvky se i nadále budou platit v dosavadní výši. Vyslechli informace Představenstva ČRDM včetně hospodářských, projektových a legislativních; stejně tak vzali na vědomí i zprávu Kontrolní komise ČRDM. Valné shromáždění rovněž pověřilo předsedu ČRDM Aleše Sedláčka, aby „provedl průzkum zájmu o téma klimatické změny a případně inicioval vznik pracovní skupiny k tomuto tématu“. Úvodem zazněly informace k bodům legislativa a finance. Třeba to, že pokud jde…

Více

Zástupci České rady dětí a mládeže (ČRDM) a lidí s ní spjatých se 11. listopadu 2021 sešli u vzpomínkové lavičky v Praze na Žižkově, aby si připomněli Den válečných veteránů. V sychravém počasí krátce před polednem na jejich počest zapálili svíčky a položili kytici na lavičku, kterou předtím smirkovým papírem zbavili několika vandalských čmáranic. Coby místo neokázalé piety ji ČRDM instalovala spolu s radnicí třetího pražského obvodu v roce 2015. Od té doby lavička funguje i jako tradiční místo výročních setkání spojených právě s připomínkou osudu padlých i přeživších vojáků, a to včetně těch novodobých ze zahraničních misí. „Jsme rádi,…

Více

Prázdninová škola Lipnice, Česká tábornická unie, Royal Rangers, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Vodáci Odry a Olše, Asociace debatních klubů, CoderDojo Česká republika, Pionýr, Asociace TOM, Hutí Brontosaurus, Junák – český skaut… Tematika letních prázdnin a jejich smysluplné náplně, zrcadlící se ve stěžejním námětu Archy číslo 5/2021, zkrátka našla mezi organizacemi pracujícími ve prospěch dětí a mládeže vcelku předvídatelný ohlas v podobě jejich příspěvků. „Nastal čas výletů – do přírody, po městech českých i zahraničních; výletů dlouhých i krátkých, náročných i odpočinkových. Čas letních táborů – plných kamarádství, zábavy, silných zážitků, bojovek a poznávání přírody. Čas cestování – ať…

Více

Tři politické strany – z osmi těch, které kandidují do Poslanecké sněmovny a jež před volbami oslovila Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) – podepsaly Memorandum o podpoře dětských a mládežnických uskupení. Spolu s předsedou ČRDM Alešem Sedláčkem své podpisy pod Memorandum připojili konkrétně: předseda hnutí STAN Vít Rakušan, předseda KDU-ČSL Marián Jurečka a předseda ČSSD Jan Hamáček. Jmenovaní politici podepsáním Memoranda deklarují vůli stran, v jejichž čele stojí, zabývat se seriózně záležitostmi rozvrženými pro přehlednost do pěti tematických okruhů. Jde kupříkladu o garantování určité úrovně neinvestiční a (dlouhodobě podvázané) investiční finanční podpory dětských a mládežnických spolků, potažmo mimoškolní výchovy,…

Více

„S evropským přesahem“ zní ústřední téma aktuálního čísla časopisu Archa, čtvrtého z letošních šesti a posledního předprázdninového. Obsahově je, myslím si, docela pestré, což je pochopitelně dáno především rozmanitostí neziskových organizací, jež redakci svými příspěvky obeslaly. Posuďte sami: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Asociace debatních klubů, Poskaláček, Mladí chovatelé zvířat, Asociace turistických oddílů mládeže, Pionýr, Junák – český skaut a další. „Možnosti, které byly dosud tak dosažitelné, se v nynější době staly výjimečnými, složitými, někdy i nemožnými. Tato situace nám pomáhá připomenout si, jak jsou pro mnohé z nás tyto zážitky a příležitosti cenné. Je však třeba si uvědomit, že…

Více

„Učíme se navzájem“ – tak zní hlavní téma Archy číslo 3/2021. Své si k němu řekli (vlastně napsali) tomíci, lidé z České tábornické unie, pionýři, dobrovolní hasiči, skauti… Do třetího sešitu Archy je zařazena mj. i vzpomínka na nestora ekologické výchovy u nás Otakara Leiského – Ralfa, zakladatele TISu a Hucul Clubu. Ale také třeba rozhovor s Vlastimilem Jurou z Analytického centra České rady dětí a mládeže (ČRDM) o sbírání statistických dat týkajících se letních táborů. Nebo článek o úctyhodném jubileu organizace YMCA v naší zemi. A tak dále a tak dál. „Nejlepší podmínky pro učení se navzájem jsou na táborech. Osvědčeným modelem jsou…

Více

Rozhovor s Vlastimilem Jurou z Analytického centra České rady dětí a mládeže Podobně jako loni tak také letos se Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) zabývá kromě jiného i systematickým sbíráním a tříděním údajů týkajících se dětských letních táborů. Spolupracuje při tom se stovkou svých členských organizací. A nejen s nimi. Co má být cílem sběru dat o letních táborech? Co si od něj slibuje ČRDM a jak by mohl posloužit jejím členským organizacím? ČRDM by se v budoucnu ráda stala organizací, která pracuje s daty za pokud možno co nejširší oblast dětí a mládeže v České republice. Chce být místem, kde se budou scházet a spojovat data i ze středisek volného času (SVČ) a domů dětí a mládeže (DDM), a třeba…

Více

Ve čtvrtek 15. dubna 2021 se konalo 53. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže (ČRDM) a její 10. Kongres. Zdálo se, že nejzajímavějším bodem programu může být přijímání dvou nových členů a že jednání obou vrcholných orgánů České rady zabere zhruba tak hodinku a půl. V tříhodinovou online seanci nakonec čtvrteční podvečer protáhla diskuse nad posláním ČRDM, přesněji nad tím, co ještě je a co už není „její věc“. A jestli se někdy náhodou nepouští na příliš tenký – protože politický – led, notabene daleko od břehu svých stanov. Impuls k debatě původně vzešel vlastně od Kontrolní komise ČRDM, jejíž předseda Josef Valter (DĚTI BEZ HRANIC– táborový spolek) přednesl na kongresu její příznivě…

Více

Spolky: udržitelný rozvoj – tak zní nosné téma druhého čísla letošního ročníku časopisu Archa. Pokud ji přirovnám k oknu do mikrosvěta juniorských formací, pak organizace pracující ve prospěch nejmladší generace – zejména pak ty zastřešované vydavatelskou Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) – tu myslím skládají ze svých příspěvků docela zajímavou vitráž. Kdoví, třeba může přijít v něčem trochu nevšední i vám. „Až koronavirové období skončí, dojde i k změnám v tom, co tvoří potřebný, udržitelný rozvoj našich organizací. Už se to nebude týkat jen peněz, růstu a kvantity. Budeme se bavit o kvalitě, o hodnotách, na nichž naše fungování stojí; o tom, kde jsme prospěšní svému okolí, a co pro něj děláme a můžeme dělat.…

Více