Archiv autora: Jiří Majer

Dne 25. května 2024 se uskutečnil – po loňském pilotním ročníku již podruhé – Dětský den na Pražském hradě. Akci, zaštítěnou chotí prezidenta republiky Evou Pavlovou, uspořádala Správa Pražského hradu ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže (ČRDM), potažmo s řadou jejích členských spolků. Ty na jednotlivých stanovištích nabízely ukázky své celoroční činnosti, a dětští návštěvníci měli díky tomu možnost nejen seznámit se s nimi, ale i získat za absolvované „disciplíny“ do cestovního plánku razítka slibující drobnou odměnu. Spolu s dalšími, převážně neziskovými organizacemi tak nabídly „stánky“ umístěné v Královské zahradě a v Horním Jelením příkopu rodinám s dětmi…

Více

Desáté výročí účinnosti „nového“ občanského zákoníku, respektive spolkového práva zhodnotila konference, již uspořádala vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Lurenčíková a Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) ve spolupráci s Úřadem vlády ČR – Výborem pro legislativu a financování Rady vlády pro NNO a Odborem lidských práv a ochrany menšin Úřadu vlády ČR. Čtyřhodinová konference se konala 21. května 2024 v důstojných prostorách Hrzánského paláce v historické části Prahy a vystoupila na ní řada odborníků z oblastí týkajících se daného tématu. Konferenci moderoval Ing. Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže a místopředseda Rady vlády pro nestátní neziskové…

Více

Co myslíte, dokáže dobře vedený dětský či mládežnický spolek vytvořit svému členstvu ku prospěchu bezpečné, vlídné, podporující a podnětné prostředí? A platí při tom, že takový spolkový „balzám pro duši“ vzniká především v jednotlivých oddílech, družinách, klubech, kmenech či skupinách? Pokud si na obě tyto otázky odpovíte kladně, vězte, že jste tím právě přitakali i základní myšlence wellbeingu ve spolkovém životě. Utváření onoho prostředí, v němž by jejich svěřenci a svěřenkyně mohli plně rozvíjet svůj plnohodnotný a spokojený život, měli osvícení a osvícené vedoucí na zřeteli již dávno předtím, než se slovo wellbeing stalo módním. Mnozí a mnohé z nich to dokonce…

Více

Na 59. Valném shromáždění České rady dětí a mládeže (VS ČRDM), jemuž bezprostředně předcházel 11. Kongres ČRDM, se vcelku hodně debatovalo. Dvě témata, o nichž se rozproudila živá diskuse, přitom z programových bodů na první pohled nijak zásadně nevyčnívala. Šlo jednak o okolnosti provázející přijímání jedné ze dvou nových členských organizací ČRDM, a jednak o návrh stanoviska na podporu ratifikace Istanbulské úmluvy. Ale zkusme to vzít popořádku. K členským organizacím České rady dětí a mládeže (ČRDM) se od 25. dubna 2024 může počítat Pěvecký sbor Světlohlásek z. s. a podmíněně též Mladí lidovci z. s. Rozhodlo o tom Valné shromáždění ČRDM, konané…

Více

Jak dětské a mládežnické spolky (potažmo jejich oddíly, družiny aj.) vytvářejí pro své členy vlídné a přívětivé prostředí pro duševní pohodu, podporu…? Na to se ptá téma letošního druhého čísla časopisu Archa. („Učeně“ se tomu říká wellbeing, a je tím míněn stav, kdy můžeme v podporujícím a podnětném prostředí plně rozvíjet svůj plnohodnotný a spokojený život.) Co říkáte, potkává se toto téma s praxí, jakou znáte od Vás? Pokud ano, co takhle dát o tom vědět „světu“ prostřednictvím Archy? Stačí vlastně jen málo – napsat (klidně i krátký) článek a připojit k němu několik zdařilých fotografií (CO NEJVĚTŠÍCH), jež by text…

Více

Téma prvního čísla letošního ročníku časopisu České rady dětí a mládeže (ČRDM) Archa říká: O tohle nám jde. Míněna jsou především dětská a mládežnická uskupení a jejich ideje, obsahové náplně jejich činností a hodnoty, k nimž se hlásí. „Chceme, aby děti prožily své dětství co nejšťastněji a smysluplně. Aby měly dobré přátele a pevné sociální vazby. Není nám jedno, jací lidé tady budou po nás. Není nám jedno, v jakém světě budou žít naše, ale ani Vaše děti,“ napsal v úvodníku k prvnímu letošnímu sešitu Archy Tibor Parák – Wičákha, ohnivec Ligy lesní moudrosti. A příspěvky dalších dětských a mládežnických spolků…

Více

V den chmurného druhého výročí rozpoutání plnohodnotné ruské válečné agrese proti Ukrajině zaplnili v pozdním odpoledni Staroměstské náměstí v centru Prahy lidé. Sešli se na akci Společně za Ukrajinu, řečeno slovy moderátorky Marie Bastlové „ukázat, že za Ukrajinou stojíme a stát budeme, protože jde i o nás a naše bezpečí“. Akci Společně za Ukrajinu uspořádaly Evropský kongres Ukrajinců, Člověk v tísni, Milion chvilek pro demokracii a Paměť národa. Zhruba hodinový program byl součástí Dne za Ukrajinu – platformy, sdružující všechny tematické akce v naší republice. (Podobné probíhaly podle organizátorů po celé Evropě i jinde ve světě.) Na improvizovaném pódiu na…

Více

Úsporná opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) se prostřednictvím dotací dotkla také České rady dětí a mládeže. Ta za dané situace usoudila, že snížení nákladů se promítne i do časopisu Archa. V praxi to mj. znamená, že letos místo původně plánovaných šesti vyjdou jen čtyři čísla Archy. Témata a uzávěrky jednotlivých čísel jsou po zmíněné úpravě následující: Číslo 1 – O tohle nám jde (uzávěrka: 26. 1., distribuce: 1. 3.) Stává se, že lidé, kteří nejsou zrovna zběhlí v problematice spolkové práce s dětmi a mládeží, vlastně ani nevědí, oč se jedná. Nyní se tedy naskýtá jedinečná příležitost k tomu srozumitelně…

Více

Wellbeing je stav, kdy můžeme v podporujícím a podnětném prostředí plně rozvíjet svůj plnohodnotný a spokojený život. Definice je to sice zkrácená, ale snad vystihuje to podstatné. Wellbeing zasahuje do různých oblastí. Nás zajímá hlavně ta, která se týká psychiky. Dokážou dětské a mládežnické spolky vytvářet pro své členy vlídné a přívětivé prostředí pro duševní pohodu, podporu? A jak je na tom v tomto ohledu Váš oddíl, družina, skupina, klub, kmen…? Že dobře? Že dělá to a ono, a že dokonce i…? No, tak to pak zbývá už jen drobnost, totiž dát to na vědomí i ostatním. K tomu je…

Více

Českou radu dětí a mládeže (ČRDM) má i v následujících třech letech vést její současný předseda Aleš Sedláček. Rozhodli o tom svými hlasy delegáti a delegátky 58. Valného shromáždění ČRDM, konaného 23. listopadu 2023. Odhlasovali rovněž složení nového, dvanáctičlenného Představenstva ČRDM. Z jejich vůle také rozšířila řady členských organizací České rady dětí a mládeže Českomoravská myslivecká jednota, z. s. Vyslechli též závěrečné informace „starého“ Představenstva včetně hospodářských a schválili i dokumenty potřebné pro standardní fungování České rady – jednalo se například o návrh rozpočtu ČRDM na rok 2024, upravený rozpočet za letošek nebo schválení (stávající) výše členských poplatků v příštím roce. Volba předsedy…

Více