Autor: Jiří Majer

„Evropa se snaží změně klimatu čelit, Česko se ale trochu kroutí a v řadě věcí se spíš vleče na chvostu. Tahounem pozitivních změn mohou být mladí lidé! Že je klimatická krize pro svět vážný problém potvrdila v březnu i čerstvá zpráva vědců a vědkyň z Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC). Každá další desetina stupně oteplení znamená zbytečné ztráty a rychlejší cestu do spirály nevratných změn. Přestože se svět vydal na cestu k nápravě, pro splnění cílů Pařížské dohody to nestačí a okno příležitosti zkrotit divočící klima včas se rychle zavírá. Věda mluví jasně, musíme přidat!“ píše ve svém…

Více

Seznam členských organizací České rady dětí a mládeže (ČRDM) se rozšířil o další dvě položky. Jsou jimi Občanský spolek táborníků Apolena a Spolek Medvědí tlapy – a stalo se tak na 57. Valném shromáždění ČRDM, konaném 27. dubna 2023. Delegáti a delegátky kromě toho mj. odsouhlasili i návrh upraveného rozpočtu ČRDM na rok 2023 a vyslechli ekonomické, projektové a legislativní informace Představenstva ČRDM stejně jako příznivě vyznívající zprávu Kontrolní komise ČRDM. Občanský spolek táborníků Apolena přítomným zevrubně představil jeho zástupce Tomáš Langer. „Naše zaměření je směrem k přírodě, hrám a týmové práci. Zároveň máme nějaké sny: už dlouho si šetříme…

Více

Téma Archy č. 4/2023 „Nepodnikáme – jsme podnikaví“ může, ale nemusí mít čistě fundraisingové východisko: členské organizace ČRDM jsou neziskovky, diverzifikace zdrojů jim ale nejspíš není úplně cizí. Jaký je právě ten Váš recept na vhodné doplnění finančních prostředků tam, kde je to zrovna potřeba…? Anebo ještě úplně jinak, ne-fundraisingově: co a jak zajímavého podnikáte – zkrátka děláte, plánujete a uskutečňujete, a to bez ohledu na výslednou bilanci „Má dáti – Dal“? Že už víte…? Tak to pak stačí jen „hodit to na papír“. Nebo spíš „naťukat to ve Wordu“. (A nezapomenout svůj text podepsat.) Pak vybrat pár fotografií v…

Více

Práce s dětmi je časově dost náročná, ale také zodpovědná. „Schopnosti a zkušenosti získané vedením dětského oddílu se v pozdějším profesním i osobním životě dají výborně zužitkovat. Člověk s takovými kompetencemi, jako jsou organizační schopnosti, týmová práce, kreativita, zodpovědnost se v pracovním kolektivu rozhodně neztratí,“ napsala ve svém úvodníku k druhému číslu letošního ročníku časopisu Archa členka náčelnictva Ligy lesní moudrosti Pavlína Hlaváčová. A právě výchova nových a zdokonalování stávajících vedoucích je nosným motivem Archy č. 2/2023. O své zkušenosti se podělily organizace YMCA, Talnet, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Duha Klub Dlažka, RADAMBUK, Dorostová unie, Česká tábornická unie,…

Více

Nosné téma třetího čísla letošního ročníku časopisu Archa se ukrývá za heslem Pro zelenější Evropu. Vzletná fráze, která má ale své konkrétní předpoklady týkající se chování každého z nás. Nejde o nic menšího než o snahu neplýtvat (vodou, potravinami, elektrickou energií), snažit se zamezit ztrátám biologické rozmanitosti a snížit znečištění ovzduší. Typickým příkladem budiž výsadba stromů (a péče o studánky, o udržení vody v krajině, ochrana biotopů atp). Jistě přijdete na to, jak přispívá k zelenější Evropě Váš oddíl, družina, skupina, kmen, klub… Takže už vlastně zbývá jen maličkost: totiž dát o tom vědět ostatním. K tomu je třeba kromě článku (nemusí být…

Více

Letní dům, z. ú., Hnutí Brontosaurus, INEX-SDA, Česká rada dětí a mládeže (ČRDM), Česká tábornická unie, Dorostová unie, Asociace TOM, Junák – český skaut, Pionýr… a ostravská ADRA. Právě jmenovaným neziskovým organizacím vděčí první číslo letošního ročníku zpravodaje ČRDM Archa za náplň tematické části svého obsahu. A jak že ono téma vlastně znělo? Pomáháme potřebným. „Věřím, že každý z nás má v sobě zakódovánu potřebu pomáhat druhým. Ať už jde o pomoc v rámci rodiny, příbuzenstva, sociální skupiny, nebo na potřebného člověka narazíme náhodou. Prostě tam někde uvnitř nás je tenhle pud dobře ukrytý a zjeví se ve chvíli, kdy…

Více

Pionýr zve do pěti Ledových měst po celé České republice děti, dětské skupiny, kolektivy i rodiny s dětmi na víkend spojený s termínem pololetních prázdnin, tedy na 3.–6. února t. r. Ledovými městy 2023 jsou Brno, České Budějovice, Karviná, Plzeň a Praha. Smyslem celé akce je poskytnout dětským návštěvníkům v daném čase a městě možnost aktivního vyžití. Tři zástupkyně Pionýra o tom informovaly na tiskové konferenci konané 19. ledna 2023 v Malém zrcadlovém sále Rohanského paláce, sídla Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) České republiky. „Už to místo samotné, jeho výběr, je dokladem toho, že ministerstvo školství této akci věnuje…

Více

Sportovní lezení na umělých stěnách i skalách. Hra na bicí. Balet plus karate. Psaní povídek a románů. Hra na pozoun. Logika plus matematika. Latinskoamerické tance plus standard. A k těmto oborům ještě přiřadit jména: Jan Štípek, Janek Paška, Karolína Miková, Magdaléna Paťhová, Sebastian Cretan, Petr Beran, Julie Ptáčková a Patrik Pařízek. Proč? Protože jmenovaní v daných oborech mimořádně vynikají. Alespoň podle názoru poroty dvacátého čtvrtého ročníku soutěže Zlatý oříšek, zaměřené na výjimečné dětské talenty. Na představení vítězů loňské soutěže se zaměřila tisková konference konaná 17. ledna 2023 v důstojných prostorech Kaiserštejnského paláce v malostranské části Prahy. Trvala zhruba hodinu a přiblížila přítomným…

Více

O dvě nové organizace s názvy Stužák a Agora se rozšířily řady členů České rady dětí a mládeže (ČRDM) po jejím šestapadesátém valném shromáždění (VS). Konalo se 24. listopadu 2022 v zasedací místnosti Správy majetku odborových svazů kultury (SMOSK). Delegáti a delegátky při něm kromě jiného odsouhlasili návrh rozpočtu na rok 2023, vyslechli informace Představenstva ČRDM včetně projektových a legislativních a vzali na vědomí i zprávu Kontrolní komise ČRDM s příznivým vyzněním. Pokud se nováčků týče, Stužák, z.s. je, řečeno slovy Michala Součka z vedení organizace, platformou studentských spolků studentů vysokých škol, kteří ve svém volném čase zcela zdarma dělají záživnou a interaktivní…

Více

Poslední Archa roku 2022 s pořadovým číslem 6 je „venku“. Při pohledu z okna ven se přitom člověk neubrání pocitu, že její ústřední téma je celkem trefné: Podzimní splín nám nehrozí. A že tomu tak skutečně je, o tom se Vás v nové Arše snaží přesvědčit příspěvky spolků (a dalších forem neziskových organizací) pracujicích s dětmi a mládeží, respektive v jejich prospěch. O koho konkrétně jde tentokrát? Když pominu „střešní“ Českou radu dětí a mládeže s jejími projekty 72 hodin a Strukturovaný dialog mládeže, do finálního čísla přispěly Česká tábornická unie,  Junák – český skaut, Český svaz ochránců přírody (ČSOP),…

Více