Autor: Jiří Majer

Poslední letošní Archa, ta s číslem 6/2021 a tématem Neformální formou, je tu. Prolíná se v ní formální a neformální vzdělávání, a to z mnoha úhlů pohledu dětských a mládežnických spolků a dalších formací. Obsahově do ní přispěli táborníci z ČTU, Společenství harmonie těla a ducha (SHTD), Asociace debatních klubů, ochranáři z ČSOP, Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, Hodina H, lidé z Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem, tomíci a jiní. „Ne každý mladý člověk má takové zázemí, aby si mohl dovolit zahraniční zkušenost. Zde je mimo jiné důležitá i role organizací pracujících s mládeží, které mohou pomoci tuto zkušenost zprostředkovat, podpořit mladého člověka v jeho poznání. Delegáti a delegátky z Programu…

Více

Formou videokonference Google Meet se 25. listopadu 2021 uskutečnilo 54. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže (VS ČRDM). Delegáti a delegátky kromě jiného odsouhlasili návrh rozpočtu na rok 2022 a také to, že členské příspěvky se i nadále budou platit v dosavadní výši. Vyslechli informace Představenstva ČRDM včetně hospodářských, projektových a legislativních; stejně tak vzali na vědomí i zprávu Kontrolní komise ČRDM. Valné shromáždění rovněž pověřilo předsedu ČRDM Aleše Sedláčka, aby „provedl průzkum zájmu o téma klimatické změny a případně inicioval vznik pracovní skupiny k tomuto tématu“. Úvodem zazněly informace k bodům legislativa a finance. Třeba to, že pokud jde…

Více

Zástupci České rady dětí a mládeže (ČRDM) a lidí s ní spjatých se 11. listopadu 2021 sešli u vzpomínkové lavičky v Praze na Žižkově, aby si připomněli Den válečných veteránů. V sychravém počasí krátce před polednem na jejich počest zapálili svíčky a položili kytici na lavičku, kterou předtím smirkovým papírem zbavili několika vandalských čmáranic. Coby místo neokázalé piety ji ČRDM instalovala spolu s radnicí třetího pražského obvodu v roce 2015. Od té doby lavička funguje i jako tradiční místo výročních setkání spojených právě s připomínkou osudu padlých i přeživších vojáků, a to včetně těch novodobých ze zahraničních misí. „Jsme rádi,…

Více

Průzkum se věnuje názorům táborových vedoucích. Zjišťovali jsme, jestli pozorují nějaké změny v chování u dětí před a během pandemie koronaviru. Zaměřili jsme se na zvýšení agrese a negativních myšlenek, na oblast sociální separace, problémy ve spolupráci s ostatními a změny v dynamice kolektivu. Dále také na četnější využívání elektronických komunikačních zařízení. Šetření bylo uskutečněno na 321 respondentech formou ankety, nejedná se tedy o reprezentativní výzkum. Data byla sbírána na podzim 2021. Hodnoty jsou uvedeny v procentech. Zvýšená negace světa a okolí je pozorována čtvrtinou vedoucích. Pokud mají děti černé myšlenky, často je u nich pozorovaná i větší agresivita, více…

Více

Začal klimatický summit v Glasgow – COP26 – a Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) na něm nechybí! Zastupují nás tam mladé delegátky do OSN Bára Kvasničková a Kristina Šůsová. COP26 je označován za nejdůležitější klimatickou konferenci od Pařížské dohody. Světoví lídři budou rozhodovat o celosvětových opatřeních, která jsou nezbytná pro zastavení zhoršování klimatické krize. „Nevzdávejte to, budoucnost dalších generací je ve vašich rukou,“ vzkazuje mladým lidem z České republiky slovenská prezidentka Zuzana Čaputová z #COP26. (Zdroj: FB ČRDM) Zařadil: -maj-

Více

Prázdninová škola Lipnice, Česká tábornická unie, Royal Rangers, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Vodáci Odry a Olše, Asociace debatních klubů, CoderDojo Česká republika, Pionýr, Asociace TOM, Hutí Brontosaurus, Junák – český skaut… Tematika letních prázdnin a jejich smysluplné náplně, zrcadlící se ve stěžejním námětu Archy číslo 5/2021, zkrátka našla mezi organizacemi pracujícími ve prospěch dětí a mládeže vcelku předvídatelný ohlas v podobě jejich příspěvků. „Nastal čas výletů – do přírody, po městech českých i zahraničních; výletů dlouhých i krátkých, náročných i odpočinkových. Čas letních táborů – plných kamarádství, zábavy, silných zážitků, bojovek a poznávání přírody. Čas cestování – ať…

Více

Naší partnerské organizaci na Slovensku Rada mládeže Slovenska spolu s několika mládežnickými organizacemi se dostalo významné pocty: společně s představiteli státu a diplomatického sboru byly součástí uvítací ceremonie papeže Františka při jeho návštěvě (12.–15. září 2021) Slovenska. Papež ve svém projevu zdůraznil i důležitost mladých lidí v naší společnosti: „Je hezké, že zvláště mladí jsou v tomto motivováni, aby se cítili protagonisty budoucnosti země a vzali si ji k srdci, obohacujíce svými sny a tvořivostí dějiny, které je předešly. Neexistuje obnova bez mladých, často oklamaných duchem konzumismu, ve kterém existence bledne.“ Zařadil: -maj-

Více

Tři politické strany – z osmi těch, které kandidují do Poslanecké sněmovny a jež před volbami oslovila Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) – podepsaly Memorandum o podpoře dětských a mládežnických uskupení. Spolu s předsedou ČRDM Alešem Sedláčkem své podpisy pod Memorandum připojili konkrétně: předseda hnutí STAN Vít Rakušan, předseda KDU-ČSL Marián Jurečka a předseda ČSSD Jan Hamáček. Jmenovaní politici podepsáním Memoranda deklarují vůli stran, v jejichž čele stojí, zabývat se seriózně záležitostmi rozvrženými pro přehlednost do pěti tematických okruhů. Jde kupříkladu o garantování určité úrovně neinvestiční a (dlouhodobě podvázané) investiční finanční podpory dětských a mládežnických spolků, potažmo mimoškolní výchovy,…

Více

V Česku je poslední týden v září tradičně věnován kampani Týden nízkoprahových klubů, pořádané Českou asociací streetwork. Nízkoprahové kluby pro děti a mládež se otevírají široké veřejnosti a zvou ji k nahlédnutí do svého fungování. V rámci letošního ročníku s podtitulem „Škola, jak ji (ne)známe“ proběhne streamovaná debata s odborníky o duševním zdraví dětí a dospívajících a zároveň experimentální program Na den teenagerem. V termínu 20.–24. září proběhne patnáctý ročník Týdne nízkoprahových klubů, kterého se zúčastní 107 zařízení. Letošním stěžejním tématem je spolupráce nízkoprahových klubů pro děti a mládež a škol. „Podtitulem ‚Škola, jak ji (ne)známe‘ chceme upozornit na nezastupitelnou…

Více

Po dobu deseti festivalových dní nízkoprahové kluby pro děti a mládež z různých koutů republiky představí návštěvníkům MFF Karlovy Vary streetwork. Ve volném překladu „práce na ulici“ se netýká jen výměny jehel, Česká asociace streetwork ve spolupráci s Nadací Sirius festivalové veřejnosti v rámci tematické sekce Lidé odvedle přiblíží svět sociální práce s dětmi a teenagery. Streetworkery najdete ve stanu naproti hotelu Thermal. „V kontextu filmů sekce Lidé odvedle, kterou už popáté karlovarský festival ve spolupráci s Nadací Sirius v rámci programu pořádá, si budeme povídat o potřebách dětí a o tom, co se stane, pokud je neumíme naplnit. Ale…

Více