Den s ČRDM obnášel mj. i prezentace a workshopy (foto Zdeněk Rerych)
  Den s ČRDM obnášel mj. i prezentace a workshopy (foto Zdeněk Rerych)
  Den s ČRDM obnášel mj. i prezentace a workshopy (foto Zdeněk Rerych)
  Den s ČRDM obnášel mj. i prezentace a workshopy (foto Zdeněk Rerych)

  Čtvrtstoletí činorodé existence a dvě desetiletí, po která již uděluje své výroční ocenění – Cenu Přístav – si 7. června 2023 připomněla Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Naše národní „střešní“ formace obě jubilea propojila časově i místně, a tak se v Radlické kulturní sportovně v pátém pražském obvodu tak trochu slavilo hned nadvakrát. A jak je u podobných příležitostí v ČRDM zvykem, nenechala si její Kancelář tuto událost pro sebe, nýbrž na ni pozvala nejen „lidi z členských organizací“ a jejich blízké, ale i další partnery, například z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, z Poslanecké sněmovny PČR a partnery z dalších projektů, ale i bývalé kolegy a kolegyně, s nimiž nadále zůstává v přátelském kontaktu.

  Společný snímek laureátů Ceny Přístav 2023 (foto Zdeněk Rerych)
  Společný snímek laureátů Ceny Přístav 2023 (foto Zdeněk Rerych)

  Aby nebylo mýlky, nešlo o žádné nostalgické vzpomínání na „staré dobré časy“, ale o odpoledne zpestřené prezentacemi, besedou na odborné téma, hravými i umnými workshopy a dozajista i celou řadou neformálních obohacujících diskusí. A také o večerní slavnostní hodinku věnovanou předání Cen Přístav 2023 novým laureátům. Jsou jimi starosta obce Hradec Pavel Hlaváč, starosta města Proseč Jan Macháček, zastupitelka a členka rady města Horšovský Týn Renáta Karbanová, starosta města Kolín Michael Kašpar a uvolněný místostarosta města Pohořelice a předseda MAS Podbrněnsko Ondřej Veselý.

   

  Den s ČRDM

  Den s ČRDM obnášel mj. i prezentace a workshopy (foto Jiří Majer)
  Den s ČRDM obnášel mj. i prezentace a workshopy (foto Jiří Majer)

  Přesnější by asi bylo napsat Odpoledne a večer s ČRDM, neboť program začínal v 15 hodin. Což ovšem nemění nic na tom, že šlo o dění natolik obsažné, že si v něm snad každý příchozí mohl najít to, co chtěl, potřeboval, anebo co ho zkrátka v tu chvíli zaujalo. Pro někoho to mohly být třeba zasvěcený výklad o Strukturovaném dialogu s mládeží, o Evropské kartě mládeže EYCA či informace načerpané z „právnického okénka“, pro jiné zase „výzva“ v podobě staročeské střelnice, nácviku první pomoci nebo základů žonglování. K tomu si přidejte tvůrčí dílny pracující s korálky a malbou na látkové tašky nebo „bublinářský“ workshop, výrobu voskovaných ubrousků, opékání buřtů (…) – a vaše představa o náplni Dne s ČRDM se začne zvolna blížit realitě.

  Advokátka Alena Hájková (foto Zdeněk Rerych)
  Advokátka Alena Hájková (foto Zdeněk Rerych)
  Odborná beseda měla podobu „právnického okénka“ (foto Zdeněk Rerych)
  Odborná beseda měla podobu „právnického okénka“ (foto Zdeněk Rerych)

  Pokud jde o odbornou besedu, moderovanou předsedou ČRDM Alešem Sedláčkem, dotazy cílené na některé právní aspekty práce s dětmi a mládeží se týkaly například odpovědnosti za způsobenou škodu či újmu na zdraví, pojištění, placení členských příspěvků, spolkových stanov nebo rovnou i samotné podstaty neziskové organizace v porovnání s jinou – podnikající. „Já bych řekla, že úplně nejzákladnější rozdíl je v účelu, pro který je založena ta právnická osoba,“ vypíchla specialistka na spolkové právo, advokátka Alena Hájková, konzultantka právní poradny fungující při Kanceláři ČRDM. „A je mnoho dotazů, kdy ten spolek sám si není jistý, jestli ta činnost, kterou (jeho členové) dělají, je správně nezisková, nebo už je to podnikání. Hrozně moc záleží na tom, proč tu činnost dělají,“ zdůraznila Alena Hájková. A dodala, že i pro finanční úřad, který by se ptal na určité výnosy a tvrdil, že mohou být z podnikání, a nikoli z neziskové činnosti, nejsou pádnější argumenty, než je účel, pro který se ta či ona činnost dělá.

  Právnické besedy se zúčastnila asi dvacítka zájemců ze zhruba stovky účastníků Dne s ČRDM.  A vzhledem k tomu, že právní teorie se zde prolínala se skutečnými příběhy „ze života“ (například v kauze se zapáleným kravínem), bezpochyby svůj osvětový, vpravdě výchovně-vzdělávací účel splnila.

   

  Cena Přístav podvacáté

  Den s ČRDM obnášel mj. i prezentace a workshopy (foto Zdeněk Rerych)
  Den s ČRDM obnášel mj. i prezentace a workshopy (foto Zdeněk Rerych)

  Jak již bylo předestřeno, Česká rada dětí a mládeže již po dvacet let uděluje unikátní ocenění – Cenu Přístav. Předává ji těm, kdož se nebývale zasloužili o vytváření podmínek umožňujících normální, bezproblémové fungování spolků a dalších organizací činných v oblasti mimoškolní výchovy a vzdělávaní naší nejmladší generace. Mohou to být a historicky také byli politici – často regionální či lokální úrovně – státní či samosprávní úředníci, podnikatelé a jejich firmy. Letos se k dosavadním sto devíti držitelům Ceny Přístav (plus deseti firmám a 16 mimořádně uděleným oceněním) přiřadili čtyři další muži a jedna žena. Ručně broušená skleněná lahev s emotivním vzkazem, čitelným pouze pozorným průhledem na dno, jim má být trvalou upomínkou toho, zač je nominovali ti, kteří si jejich přístupu k dané výseči neziskového sektoru považují.

  Ředitel Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka (foto Zdeněk Rerych)
  Ředitel Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka (foto Zdeněk Rerych)

  „Na té ceně jsou zajímavé ony čáry. Symbolizují životní cestu spolků pracujících s mládeží, dobrovolníků, a pak také životní cestu politiků, firem a osobností, které podporují neziskový sektor. A tím, že putují vedle sebe, tak společně dojdou k cíli,“ parafrázoval poselství ze dna broušené karafy ředitel Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka.

  „Těší mě, kolik výrazných osobností za těch dvacet let tuto cenu obdrželo, a že i v jejich životopisech má své místo,“ okomentoval událost Aleš Sedláček. „A jsem moc rád, že laureáti Ceny Přístav jsou ochotní pomáhat našemu sektoru i léta poté, co odešli z pozice, za kterou ji získali. Zkrátka přízeň oceněných přetrvává na věky, ostatně jako přístavy na mořích a řekách.“

  Starosta obce Hradec Pavel Hlaváč přijímá gratulaci od předsedy ČRDM Aleše Sedláčka (foto Zdeněk Rerych)
  Starosta obce Hradec Pavel Hlaváč přijímá gratulaci od předsedy ČRDM Aleše Sedláčka (foto Zdeněk Rerych)

  Nakolik zapadají do tohoto předobrazu letošní laureáti?

  Starosta obce Hradec Pavel Hlaváč se dlouhodobě zasazuje o zlepšení podmínek pro děti a mládež v obci. Je pro něj velmi důležitá smysluplná aktivita, přičemž dlouhá léta obětavě vedl pionýrskou skupinu v Hradci. Na ocenění ho navrhl Pionýr – Pionýrská skupina Hradec, SK Hradec a Sbor dobrovolných hasičů Hradec, náležící ke Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SHČMS).

  Zastupitelka a členka rady města Horšovský Týn Renáta Karbanová (foto Zdeněk Rerych)
  Zastupitelka a členka rady města Horšovský Týn Renáta Karbanová (foto Zdeněk Rerych)

  Zastupitelka a členka rady města Horšovský Týn Renáta Karbanová dlouhodobě pomáhá systematické podpoře aktivit pro děti. Je otevřená s vstřícná, přičemž některé akce také přímo organizuje. Jako dobrovolnice vede Pionýrskou skupinu Stopaři Horšovský Týn. Při přebírání ocenění se svěřila, že je hrdá na zpětnou vazbu, jíž se jí dostává od dětí i od rodičů, na vydařené akce, a také na pochvalné zmínky v médiích. Navrhly ji Pionýr – PS Stopaři, Vodácký oddíl „7“ a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Horšovský Týn.

  Starosta Kolína Michael Kašpar (foto Zdeněk Rerych)
  Starosta Kolína Michael Kašpar (foto Zdeněk Rerych)

  Starosta Kolína Michael Kašpar se zasazuje o rozvoj základních a mateřských škol ve „svém“ městě. Prosazuje podporu mládežnických spolků a plně se staví za finanční i materiální podporu skautských středisek. Jeho navrhovateli byly Rada dětí a mládeže Středočeského kraje, Junák – český skaut, 1. středisko Kolín a Červený kříž Kolín.

  Starosta města Proseč Jan Macháček (foto Jiří Majer)
  Starosta města Proseč Jan Macháček (foto Jiří Majer)

  Starosta města Proseč Jan Macháček podporuje projekty určené dětem a mládeži, aktivně pomáhá spolkům, které se v Proseči zabývají prací s dětmi. Zasloužil se o pořízení či revitalizaci mnoha objektů, které mohou spolky využívat ke své činnost zdarma neb za velice příznivých podmínek. Ne ocenění jej navrhly FK Proseč, ZŠ MŠ Proseč, Duha Mitřetín, Junák – český skaut, středisko Toulovec Proseč a Sbor dobrovolných hasičů Proseč. „Proseč je malé krásné městečko na Českomoravské vysočině. Kolem Proseče je krásná příroda; máme tam přírodní rezervaci Toulovcovy Maštale, možná je znáte taky nebo už někdo z vás u nás byl. Naše městečko je určitým způsobem malé, ale přesto je velké. To znamená: snažíme se dělat velké věci v našem malém městečku. (…) Myslím, že návštěva Proseče je ideální pro rodiny s dětmi,“ shrnul Jan Macháček. Jeho slova potvrdil a následně široce rozvedl i Radan Kukal, zástupce Duhy jako jedné z navrhujících organizací.

  Uvolněný místostarosta města Pohořelice a předseda Místí akční skupiny (MAS) Podbrněnsko Ondřej Veselý (foto Zdeněk Rerych)
  Uvolněný místostarosta města Pohořelice a předseda Místí akční skupiny (MAS) Podbrněnsko Ondřej Veselý (foto Zdeněk Rerych)

  Uvolněný místostarosta města Pohořelice a předseda Místní akční skupiny (MAS) Podbrněnsko Ondřej Veselý dlouhodobě podporuje skauty a další volnočasové spolky v Pohořelicích. Aktivně podporuje projekt Mládež v kraji. Jeho navrhovateli byl Junák – český skaut, středisko Vranovice, Jihomoravská rada dětí a mládeže a MŠ Pohořelice.

  Bývalý předseda ČRDM Pavel Trantina (foto Jiří Majer)
  Bývalý předseda ČRDM Pavel Trantina (foto Jiří Majer)

  „Je to už dvacet let, co ČRDM Cenu Přístav uděluje. A já jsem moc rád, že se z těch lidí stávají advokáti práce s mládeží ve volném čase. A jsou z různých prostředí, nominováni různými organizacemi, a že sdílejí to, že jim není jedno, jak se vzdělávají ve volném čase a vychovávají ve volném čase mladí lidé, jak se formují, jaké podmínky vlastně pro tu činnost mají. Za to bych chtěl poděkovat všem vám, kteří jste byli dnes oceněni, všem vám, kteří jste byli oceněni dřív, a doufám, že v příštím roce ta naše komunita – protože já se mezi hrdé nositele Ceny Přístav také počítám – se bude rozšiřovat zase dál. Podporovat mladé lidi ve volném čase, aby se rozvíjeli, je úkol pro celou společnost. A ti, kteří tu Cenu (Přístav) mají, jsou malým, ale důležitým jejím vzorem,“ pronesl závěrem oficiální části programu bývalý předseda ČRDM Pavel Trantina.

  Den s ČRDM obnášel mj. i prezentace a workshopy (foto Jiří Majer)
  Den s ČRDM obnášel mj. i prezentace a workshopy (foto Jiří Majer)

  Zařadil: -maj-

  Autor