Autor: Jiří Majer

Tři politické strany – z osmi těch, které kandidují do Poslanecké sněmovny a jež před volbami oslovila Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) – podepsaly Memorandum o podpoře dětských a mládežnických uskupení. Spolu s předsedou ČRDM Alešem Sedláčkem své podpisy pod Memorandum připojili konkrétně: předseda hnutí STAN Vít Rakušan, předseda KDU-ČSL Marián Jurečka a předseda ČSSD Jan Hamáček. Jmenovaní politici podepsáním Memoranda deklarují vůli stran, v jejichž čele stojí, zabývat se seriózně záležitostmi rozvrženými pro přehlednost do pěti tematických okruhů. Jde kupříkladu o garantování určité úrovně neinvestiční a (dlouhodobě podvázané) investiční finanční podpory dětských a mládežnických spolků, potažmo mimoškolní výchovy,…

Více

V Česku je poslední týden v září tradičně věnován kampani Týden nízkoprahových klubů, pořádané Českou asociací streetwork. Nízkoprahové kluby pro děti a mládež se otevírají široké veřejnosti a zvou ji k nahlédnutí do svého fungování. V rámci letošního ročníku s podtitulem „Škola, jak ji (ne)známe“ proběhne streamovaná debata s odborníky o duševním zdraví dětí a dospívajících a zároveň experimentální program Na den teenagerem. V termínu 20.–24. září proběhne patnáctý ročník Týdne nízkoprahových klubů, kterého se zúčastní 107 zařízení. Letošním stěžejním tématem je spolupráce nízkoprahových klubů pro děti a mládež a škol. „Podtitulem ‚Škola, jak ji (ne)známe‘ chceme upozornit na nezastupitelnou…

Více

Po dobu deseti festivalových dní nízkoprahové kluby pro děti a mládež z různých koutů republiky představí návštěvníkům MFF Karlovy Vary streetwork. Ve volném překladu „práce na ulici“ se netýká jen výměny jehel, Česká asociace streetwork ve spolupráci s Nadací Sirius festivalové veřejnosti v rámci tematické sekce Lidé odvedle přiblíží svět sociální práce s dětmi a teenagery. Streetworkery najdete ve stanu naproti hotelu Thermal. „V kontextu filmů sekce Lidé odvedle, kterou už popáté karlovarský festival ve spolupráci s Nadací Sirius v rámci programu pořádá, si budeme povídat o potřebách dětí a o tom, co se stane, pokud je neumíme naplnit. Ale…

Více

„S evropským přesahem“ zní ústřední téma aktuálního čísla časopisu Archa, čtvrtého z letošních šesti a posledního předprázdninového. Obsahově je, myslím si, docela pestré, což je pochopitelně dáno především rozmanitostí neziskových organizací, jež redakci svými příspěvky obeslaly. Posuďte sami: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Asociace debatních klubů, Poskaláček, Mladí chovatelé zvířat, Asociace turistických oddílů mládeže, Pionýr, Junák – český skaut a další. „Možnosti, které byly dosud tak dosažitelné, se v nynější době staly výjimečnými, složitými, někdy i nemožnými. Tato situace nám pomáhá připomenout si, jak jsou pro mnohé z nás tyto zážitky a příležitosti cenné. Je však třeba si uvědomit, že…

Více

Po roce jsou připraveni na návrat do práce. Lidem, co vyrůstali v dětských domovech, i dalším sociálně znevýhodněným nabízejí v Restart Shopu tréninkové zaměstnávání. Studie potvrdila, že funguje. Na úspěšný návrat na pracovní trh stačí podle nové studie, kterou pro Českou asociaci streetwork (ČAS) zpracoval MAKAI atelier, pouhý jeden rok, dostane-li se osobě té správné pomoci. Tréninkové zaměstnávání, nácvik kompetencí, individuální podpora a pomoc s hledáním nové práce je podle terénních pracovníků cestou k návratu do aktivního pracovního života nejen pro lidi po výkonu trestu, ale i pro ty, kteří si obtížně sami hledají práci a mají sociální problémy. Po absolvování tréninkového procesu uspělo na trhu práce 19 z 25 jeho zaměstnanců. První Restart Shop vznikl v Česku před sedmi…

Více

Evropský parlament tento týden (datováno 18. 5. 2021, pozn. red.) schválil nové podoby finančních programů Erasmus, Evropský sbor solidarity a Kreativní Evropa. Michaele Šojdrové, která vedla jeden z vyjednávacích týmů Evropského parlamentu a koordinovala práci poslanců Evropské lidové strany během jednání, se na tyto programy přes probíhající hospodářskou krizi podařilo vyjednat historicky nejvíce peněz. „Erasmus musí být dostupný všem studentům a učitelům bez ohledu na jejich fyzická nebo ekonomická omezení. Pro studenty s hendikepem proto budou vytvořeny speciální plány inkluze a možnost studovat na dálku. Finančně znevýhodnění budou moci požádat o předfinancování výdajů na pobyt v zahraničí,“ jmenuje jedny ze…

Více

„Učíme se navzájem“ – tak zní hlavní téma Archy číslo 3/2021. Své si k němu řekli (vlastně napsali) tomíci, lidé z České tábornické unie, pionýři, dobrovolní hasiči, skauti… Do třetího sešitu Archy je zařazena mj. i vzpomínka na nestora ekologické výchovy u nás Otakara Leiského – Ralfa, zakladatele TISu a Hucul Clubu. Ale také třeba rozhovor s Vlastimilem Jurou z Analytického centra České rady dětí a mládeže (ČRDM) o sbírání statistických dat týkajících se letních táborů. Nebo článek o úctyhodném jubileu organizace YMCA v naší zemi. A tak dále a tak dál. „Nejlepší podmínky pro učení se navzájem jsou na táborech. Osvědčeným modelem jsou…

Více

Rozhovor s Vlastimilem Jurou z Analytického centra České rady dětí a mládeže Podobně jako loni tak také letos se Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) zabývá kromě jiného i systematickým sbíráním a tříděním údajů týkajících se dětských letních táborů. Spolupracuje při tom se stovkou svých členských organizací. A nejen s nimi. Co má být cílem sběru dat o letních táborech? Co si od něj slibuje ČRDM a jak by mohl posloužit jejím členským organizacím? ČRDM by se v budoucnu ráda stala organizací, která pracuje s daty za pokud možno co nejširší oblast dětí a mládeže v České republice. Chce být místem, kde se budou scházet a spojovat data i ze středisek volného času (SVČ) a domů dětí a mládeže (DDM), a třeba…

Více

Ve čtvrtek 15. dubna 2021 se konalo 53. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže (ČRDM) a její 10. Kongres. Zdálo se, že nejzajímavějším bodem programu může být přijímání dvou nových členů a že jednání obou vrcholných orgánů České rady zabere zhruba tak hodinku a půl. V tříhodinovou online seanci nakonec čtvrteční podvečer protáhla diskuse nad posláním ČRDM, přesněji nad tím, co ještě je a co už není „její věc“. A jestli se někdy náhodou nepouští na příliš tenký – protože politický – led, notabene daleko od břehu svých stanov. Impuls k debatě původně vzešel vlastně od Kontrolní komise ČRDM, jejíž předseda Josef Valter (DĚTI BEZ HRANIC– táborový spolek) přednesl na kongresu její příznivě…

Více

Spolky: udržitelný rozvoj – tak zní nosné téma druhého čísla letošního ročníku časopisu Archa. Pokud ji přirovnám k oknu do mikrosvěta juniorských formací, pak organizace pracující ve prospěch nejmladší generace – zejména pak ty zastřešované vydavatelskou Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) – tu myslím skládají ze svých příspěvků docela zajímavou vitráž. Kdoví, třeba může přijít v něčem trochu nevšední i vám. „Až koronavirové období skončí, dojde i k změnám v tom, co tvoří potřebný, udržitelný rozvoj našich organizací. Už se to nebude týkat jen peněz, růstu a kvantity. Budeme se bavit o kvalitě, o hodnotách, na nichž naše fungování stojí; o tom, kde jsme prospěšní svému okolí, a co pro něj děláme a můžeme dělat.…

Více