Dětské a mládežnické organizace zastřešované Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) neztrácejí naději na to, že by i ony mohly získat mimořádnou dotaci na pokrytí enormního nárůstu cen energií. Česká rada se v tomto smyslu znovu písemně obrátila na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) se žádostí opřenou nyní mj. i o nedávný příslib obdobného kroku vedení resortu vůči oblasti sportu.

  Jménem stovky svých členských spolků se ČRDM ještě před létem obrátila na MŠMT se žádostí o mimořádnou podporu 20 milionů Kč v době rostoucích cen energií. Reakce byla zamítavá. O několik týdnů později dostává oblast sportu přislíbeno 500 milionů! „Sportovcům to přejeme, ale není přijatelné, aby stát nechal výchovnou činnost zcela na holičkách. Požádali jsme MŠMT o přehodnocení postoje,“ reagoval předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček.

  MŠMT ochotu k jednání projevilo, když na dotaz ČTK sdělilo, že resort školství se výše zmíněnou podporou volnočasových aktivit zabývá, a na toto téma proběhlo několik schůzek. MŠMT se snaží v této oblasti o posílení rozpočtu na rok 2023, uvedli ministerští úředníci.

  Následně se ČRDM dopisem ze dne 29. 8. 2022 opět obrátila na MŠMT. Citujeme z něj: „Obracíme se na Vás v souvislosti s nepředpokládaným nárůstem energií, které jsou naše organizace nuceny hradit, a to ještě v tomto kalendářním roce. Rádi bychom požádali o zvážení, zda by mohlo MŠMT vyhlásit mimořádnou dotační výzvu ke krytí těchto nákladů. Toto téma bylo mj. projednáno Komorou mládeže, a to z impulsu sportovních organizací, které veřejně deklarovaly přislíbenou podporu státu. Dle našeho interního šetření vyplývá, že v důsledku skokového navýšení u dodavatelů energií dochází k růstu cen na straně spotřebitelů v našich objektech, což jsou klubovny či základny. To pro naše členské organizace znamená zhruba 30 mil. Kč nákladů navíc oproti přechozím letům.“

  O pomoc se získáním této mimořádné podpory pro dětské a mládežnické spolky a další volnočasové organizace se aktivně zasazuje kromě dalších i poslanec David Šimek (KDU-ČSL), předseda Podvýboru pro mládež a volnočasové aktivity PSP ČR. Zda naděje na brzké obdržení těchto peněz nakonec nepohasne, bude nejspíš záležet na postoji ministerstva financí, jež by takový obnos muselo pro MŠMT uvolnit.

  Zařadil: -maj-

  Autor