Autor: Jiří Majer

Příspěvků na téma Chybami se spolek učí se i přes veškerou redakční snahu nepodařilo do třetí letošní Archy nashromáždit tolik jako jindy. Proto si dovolím hned na začátek poděkovat těm, kteří se daného námětu nezalekli – nebo ho zkrátka „nevypustili“–, a zamysleli nad ním: jmenovitě Ondřeji Vojtovi a Jaroslavě Čečrdlové (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – SHČMS), Jakubu Frajovi (Komunitní centrum Petrklíč), Vendule Nejedlé (Pionýr), Jaroslavu Biolkovi (Duha Klub Dlažka) a Danielu Krejčímu ze Střediska volného času (SVČ) TYMY. „V lidském životě existuje určitá skupina chyb, které jsou fatální a často nekončí pouhým ponaučením. U nás o tom jako…

Více

O čtyři – na aktuální 103 se rozrostl počet členských organizací České rady dětí a mládeže (ČRDM). Stalo se tak z vůle delegátů a delegátek 55. Valného shromáždění (VS) ČRDM, konaného 21. 4. 2022 v zasedací místnosti Správy majetku odborových svazů kultury (SMOSK) v centru Prahy. Portfolio České rady posílily a zpestřily spolky Rada dětí a mládeže Středočeského kraje (RDMSK), Statek, Talnet a Živá škola Olomouc. ČRDM dlouhodobě čítá stovku členských organizací, přičemž jejich suma v čase lehce kolísá, a to jak směrem nahoru, tak i dolů. Přijetím středočeské krajské rady dětí a mládeže se počet krajských juniorských formací pod…

Více

Hodina H, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SHČMS), Prázdninová škola Lipnice, Royal Rangers, Pionýr, Regionální dobrovolnické centrum pro Jihočeský kraj a Dobrovolnické centrum Prachatice, Asociace TOM, Česká tábornická unie, Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy, Česká rada dětí a mládeže (ČRDM), Junák – český skaut, Česká tábornická unie (ČTU) nebo Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE)… Jde o názvy spolků a dalších neziskových organizací, jež se podílely na obsahu zpravodaje ČRDM Archa č. 2/2022. Z pochopitelných důvodů se na obálce časopisu tentokrát objevil kromě obvyklého titulku odkazujícího na hlavní – protože dlouho dopředu avizované – téma „Napříč generacemi“ ještě titulek…

Více

Shromáždění na podporu napadené Ukrajiny svolali v České republice lidé z neziskové organizace Milion chvilek pro demokracii. Spojili se s dalšími organizacemi napříč Evropou a společně s nimi uspořádali akci We All Stand with Ukraine. Konala se zároveň ve Frankfurtu, v Paříži, v Bratislavě, v Lyonu, v Tbilisi, ve Vilniusu, ve Vídni a dalších městech. „(Prezident Ruské federace Vladimir) Putin zatáhl Ukrajinu do války. Každý den zbytečně umírají vojáci, civilisté i děti. Ukrajinci se ale nevzdávají. Naopak! Každý den prokazují ohromnou statečnost a odhodlání, bojují, a chrání tak nejen svou zem, ale i celou Evropu,“ uvedli pořadatelé. Jako hosté vystoupili…

Více

Jak si vedou dětské spolky (a další formy mládežnických organizací) v digitálním světě? Tak nějak – či hodně podobně – by asi nejspíš zněla otázka, pokud by měla vyjádřit hlavní téma prvního čísla nového ročníku časopisu Archa. Svá svědectví o tom, jak fungují spolky v digitálním světě, přinášejí Česká tábornická unie, Hnutí Brontosaurus, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Vodáci Odry a Olše, Asociace debatních klubů jakož i skauti, pionýři či tomíci. Petra Románková z CoderDojo Česká republika v úvodníku nové Archy napsala: „Poté, co jsme pochopili, že proměnná ‚n‘ v prohlášení „vydržte ‚n‘ týdnů“ může nabývat jakýchkoli hodnot, jsme se do online…

Více

Sedm organizací, které podporují zaměstnávání lidí s různými druhy znevýhodnění prostřednictvím tréninkových pracovních míst, se sdružilo do Platformy tréninkového zaměstnávání (PLATZ). Jejím cílem je sdílet dobrou praxi i zkušenosti a prosadit systémové financování těchto míst ze strany státu. Tréninkové zaměstnávání a vytváření tréninkových pracovních míst pro lidi, kteří mají kvůli řadě sociálních znevýhodnění ztížený vstup na volný pracovní trh, je osvědčeným způsobem sociální podpory, jenž dlouhodobě funguje v zahraničí i na řadě míst České republiky. Tréninková pracovní místa jsou nejčastěji vytvářena například pro lidi, kteří opouštějí ústavní výchovu nebo věznice. Je využíváno i při podpoře lidí se závislostí, s nestabilním…

Více

Dům zahraniční spolupráce představuje možnosti financování rozvoje vaší organizace prostřednictvím vzdělávacích programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. Díky programu Erasmus+ můžete financovat projekty setkávání a neformálního vzdělávání mladých lidí, výjezdy svých zaměstnanců do zahraničí za vzděláním nebo navázat partnerství se zahraniční organizací, vzájemně se obohacovat a rozvíjet společná témata. Evropský sbor solidarity vám pro změnu umožní získat do vaší organizace zahraničního dobrovolníka, který přinese nové nápady a energii do vašeho kolektivu, anebo můžete motivovat mladé ve svém okolí, aby uspořádali solidární projekt – projekt, který pomůže řešit problém, který mladí lidé ve svém okolí vnímají. Oba programy hradí náklady na…

Více

Poslední letošní Archa, ta s číslem 6/2021 a tématem Neformální formou, je tu. Prolíná se v ní formální a neformální vzdělávání, a to z mnoha úhlů pohledu dětských a mládežnických spolků a dalších formací. Obsahově do ní přispěli táborníci z ČTU, Společenství harmonie těla a ducha (SHTD), Asociace debatních klubů, ochranáři z ČSOP, Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, Hodina H, lidé z Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem, tomíci a jiní. „Ne každý mladý člověk má takové zázemí, aby si mohl dovolit zahraniční zkušenost. Zde je mimo jiné důležitá i role organizací pracujících s mládeží, které mohou pomoci tuto zkušenost zprostředkovat, podpořit mladého člověka v jeho poznání. Delegáti a delegátky z Programu…

Více

Formou videokonference Google Meet se 25. listopadu 2021 uskutečnilo 54. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže (VS ČRDM). Delegáti a delegátky kromě jiného odsouhlasili návrh rozpočtu na rok 2022 a také to, že členské příspěvky se i nadále budou platit v dosavadní výši. Vyslechli informace Představenstva ČRDM včetně hospodářských, projektových a legislativních; stejně tak vzali na vědomí i zprávu Kontrolní komise ČRDM. Valné shromáždění rovněž pověřilo předsedu ČRDM Aleše Sedláčka, aby „provedl průzkum zájmu o téma klimatické změny a případně inicioval vznik pracovní skupiny k tomuto tématu“. Úvodem zazněly informace k bodům legislativa a finance. Třeba to, že pokud jde…

Více

Zástupci České rady dětí a mládeže (ČRDM) a lidí s ní spjatých se 11. listopadu 2021 sešli u vzpomínkové lavičky v Praze na Žižkově, aby si připomněli Den válečných veteránů. V sychravém počasí krátce před polednem na jejich počest zapálili svíčky a položili kytici na lavičku, kterou předtím smirkovým papírem zbavili několika vandalských čmáranic. Coby místo neokázalé piety ji ČRDM instalovala spolu s radnicí třetího pražského obvodu v roce 2015. Od té doby lavička funguje i jako tradiční místo výročních setkání spojených právě s připomínkou osudu padlých i přeživších vojáků, a to včetně těch novodobých ze zahraničních misí. „Jsme rádi,…

Více