Autor: Jiří Majer

Za pár dní začínají letní prázdniny. V době před-covidové zcela běžně a za covidu s obtížemi, které si pamatujeme, červenec a srpen se pravidelně vymykaly rutině deseti zbylých měsíců… A letos? Podělte se s ostatními o své zážitky, zkušenosti a dojmy z letní táborové či jiné prázdninové činnosti pořádané Vaším spolkem – server ADAM.cz a tištěný zpravodaj Archa nabízejí prostor pro uveřejnění Vašich článků a fotografií. Dobrovolnický workcamp, turistický či vodácký výlet, užitečný kurz, vydařené vystoupení, soutěž, závod, výprava, letní tábor – ať už klasický, či příměstský – je toho tolik, o čem dát vědět, co zvěčnit… (Pokud se navíc…

Více

„Zelené“ – totiž klimatické – téma je neziskovému sektoru, přesněji jeho výseči organizací pracujících s dětmi a mládeží blízké. Jak jinak si vysvětlit takovou „úrodu“ tematických příspěvků, které našly své uplatnění ve čtvrtém letošním sešitu časopisu České rady dětí a mládeže (ČRDM) Archa? Blok článků vztahujících se k námětu „Před klimatem, za klimatem…“ končí na sedmnácté z dvaceti čtyř stran. Do Archy přispěly Česká tábornická unie, Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE), Český svaz ochránců přírody, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Junák – český skaut, Asociace debatních klubů, Hnutí Brontosaurus, Pionýr, Asociace turistických oddílů mládeže, Chaloupky, o. p. s.,…

Více

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) udělila 26. května 2022 devět svých tradičních, výročních ocenění lidem, kteří významně podporují mimoškolní práci s dětmi a mládeží. Laureáty Ceny Přístav 2022 jsou: vedoucí redaktor a dramaturg pořadu Zprávičky České televize Petr Kopecký, senátor, lékař a pedagog Lumír Kantor, poslanec PS PČR Marek Výborný, senátor a místostarosta města Krásná Lípa Zbyněk Linhart, ředitel ZŠ a MŠ Mladá Boleslav a člen zastupitelstva Mladé Boleslavi Tomáš Suchý, hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich, starosta města Úštěk Jan Mazíni, starosta městyse Jince Josef Hála a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Cena Přístav je symbolickým výrazem uznání představitelům veřejné…

Více

Příspěvků na téma Chybami se spolek učí se i přes veškerou redakční snahu nepodařilo do třetí letošní Archy nashromáždit tolik jako jindy. Proto si dovolím hned na začátek poděkovat těm, kteří se daného námětu nezalekli – nebo ho zkrátka „nevypustili“–, a zamysleli nad ním: jmenovitě Ondřeji Vojtovi a Jaroslavě Čečrdlové (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – SHČMS), Jakubu Frajovi (Komunitní centrum Petrklíč), Vendule Nejedlé (Pionýr), Jaroslavu Biolkovi (Duha Klub Dlažka) a Danielu Krejčímu ze Střediska volného času (SVČ) TYMY. „V lidském životě existuje určitá skupina chyb, které jsou fatální a často nekončí pouhým ponaučením. U nás o tom jako…

Více

O čtyři – na aktuální 103 se rozrostl počet členských organizací České rady dětí a mládeže (ČRDM). Stalo se tak z vůle delegátů a delegátek 55. Valného shromáždění (VS) ČRDM, konaného 21. 4. 2022 v zasedací místnosti Správy majetku odborových svazů kultury (SMOSK) v centru Prahy. Portfolio České rady posílily a zpestřily spolky Rada dětí a mládeže Středočeského kraje (RDMSK), Statek, Talnet a Živá škola Olomouc. ČRDM dlouhodobě čítá stovku členských organizací, přičemž jejich suma v čase lehce kolísá, a to jak směrem nahoru, tak i dolů. Přijetím středočeské krajské rady dětí a mládeže se počet krajských juniorských formací pod…

Více

Hodina H, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SHČMS), Prázdninová škola Lipnice, Royal Rangers, Pionýr, Regionální dobrovolnické centrum pro Jihočeský kraj a Dobrovolnické centrum Prachatice, Asociace TOM, Česká tábornická unie, Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy, Česká rada dětí a mládeže (ČRDM), Junák – český skaut, Česká tábornická unie (ČTU) nebo Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE)… Jde o názvy spolků a dalších neziskových organizací, jež se podílely na obsahu zpravodaje ČRDM Archa č. 2/2022. Z pochopitelných důvodů se na obálce časopisu tentokrát objevil kromě obvyklého titulku odkazujícího na hlavní – protože dlouho dopředu avizované – téma „Napříč generacemi“ ještě titulek…

Více

Shromáždění na podporu napadené Ukrajiny svolali v České republice lidé z neziskové organizace Milion chvilek pro demokracii. Spojili se s dalšími organizacemi napříč Evropou a společně s nimi uspořádali akci We All Stand with Ukraine. Konala se zároveň ve Frankfurtu, v Paříži, v Bratislavě, v Lyonu, v Tbilisi, ve Vilniusu, ve Vídni a dalších městech. „(Prezident Ruské federace Vladimir) Putin zatáhl Ukrajinu do války. Každý den zbytečně umírají vojáci, civilisté i děti. Ukrajinci se ale nevzdávají. Naopak! Každý den prokazují ohromnou statečnost a odhodlání, bojují, a chrání tak nejen svou zem, ale i celou Evropu,“ uvedli pořadatelé. Jako hosté vystoupili…

Více

Jak si vedou dětské spolky (a další formy mládežnických organizací) v digitálním světě? Tak nějak – či hodně podobně – by asi nejspíš zněla otázka, pokud by měla vyjádřit hlavní téma prvního čísla nového ročníku časopisu Archa. Svá svědectví o tom, jak fungují spolky v digitálním světě, přinášejí Česká tábornická unie, Hnutí Brontosaurus, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Vodáci Odry a Olše, Asociace debatních klubů jakož i skauti, pionýři či tomíci. Petra Románková z CoderDojo Česká republika v úvodníku nové Archy napsala: „Poté, co jsme pochopili, že proměnná ‚n‘ v prohlášení „vydržte ‚n‘ týdnů“ může nabývat jakýchkoli hodnot, jsme se do online…

Více

Sedm organizací, které podporují zaměstnávání lidí s různými druhy znevýhodnění prostřednictvím tréninkových pracovních míst, se sdružilo do Platformy tréninkového zaměstnávání (PLATZ). Jejím cílem je sdílet dobrou praxi i zkušenosti a prosadit systémové financování těchto míst ze strany státu. Tréninkové zaměstnávání a vytváření tréninkových pracovních míst pro lidi, kteří mají kvůli řadě sociálních znevýhodnění ztížený vstup na volný pracovní trh, je osvědčeným způsobem sociální podpory, jenž dlouhodobě funguje v zahraničí i na řadě míst České republiky. Tréninková pracovní místa jsou nejčastěji vytvářena například pro lidi, kteří opouštějí ústavní výchovu nebo věznice. Je využíváno i při podpoře lidí se závislostí, s nestabilním…

Více

Dům zahraniční spolupráce představuje možnosti financování rozvoje vaší organizace prostřednictvím vzdělávacích programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. Díky programu Erasmus+ můžete financovat projekty setkávání a neformálního vzdělávání mladých lidí, výjezdy svých zaměstnanců do zahraničí za vzděláním nebo navázat partnerství se zahraniční organizací, vzájemně se obohacovat a rozvíjet společná témata. Evropský sbor solidarity vám pro změnu umožní získat do vaší organizace zahraničního dobrovolníka, který přinese nové nápady a energii do vašeho kolektivu, anebo můžete motivovat mladé ve svém okolí, aby uspořádali solidární projekt – projekt, který pomůže řešit problém, který mladí lidé ve svém okolí vnímají. Oba programy hradí náklady na…

Více