Archiv autora: Jiří Majer

Je to výzva! Přijali jsme výzvu. Objevily se nové výzvy… Slovo, které se tak často skloňuje v médiích i v docela obyčejných hovorech, už úspěšně aspiruje na klišé. Víme pořád ještě, co vlastně znamená či znamenat může? Archa číslo 6/2023 na to zkusila hledat odpovědi u některých spolků, jež se zabývají prací ve prospěch dětí a mládeže. „Do soutěže se zapojilo 24 základních škol. Nejlepší dvojice se probojovaly ze školních přes regionální kola až do celorepublikového finále. Otázka finále zněla: ‚Jak motivovat české občany k vyšší volební účasti?‘ Na tu se nejlépe podařilo odpovědět žákům z nižšího stupně Gymnázia Šlapanice,…

Více

S jednodenním náskokem, totiž 10. listopadu 2023, si zástupci Kanceláře České rady dětí a mládeže (ČRDM) a lidé s ní spjatí připomněli Den válečných veteránů. Před polednem v žižkovském parčíku poblíž Olšanského náměstí instalovali novou vzpomínkovou lavičku na místo původní, která po osmi letech již přestala vyhovovat. Nová lavička vypadá úplně stejně jako její předchůdkyně, pouze ji spolek Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra ve Vlkoši, jenž za nápadem se vzpomínkovými lavičkami stojí, opatřil jiným pořadovým číslem: namísto někdejší desítky má nyní 109. Přítomní pak na počest veteránů zapálili svíčky a na novou lavičku položili kytici. Coby místo neokázalé piety ji ČRDM instalovala spolu…

Více

Vyhrazeno prázdninám. Co? Páté číslo letošního ročníku časopisu Archa, vydávaného Českou radou dětí a mládeže (ČRDM). Nebo alespoň drtivá většina jeho stránek. Je jich celkem 28, což je o čtyři více, než obvykle bývá – to proto, že tematických příspěvků se tentokrát sešlo v redakční elektronické poště skutečně hodně. Nebudu tu jako jindy vyjmenovávat všechny spolky a další organizace, které se v této Arše tak či onak autorsky „promítly“. Místo toho uvedu jen pár názvů těch z nich, které ve zpravodaji ČRDM nepublikují příliš často: Spolek KUŠ, KreBul, Život trochu jinak, Asociace křesťanských spolků mládeže (AKSM), Dorostová unie, Levitio… Opakuji, co je…

Více

Skaut-odbojář a někdejší politický vězeň, publicista, překladatel a čestný občan Prahy 6 Jiří Navrátil má od 11. září 2023 na domě, kde dlouhá léta žil, pamětní desku. Slavnostní odhalení plakety v Zelené ulici v pražských Dejvicích se uskutečnilo u příležitosti jeho nedožitých stých narozenin a zúčastnily se ho desítky lidí. Jejich pozornost v horkém zářijovém odpoledni upoutali krátkými proslovy starosta MČ Praha 6 Jakub Stárek, starosta Junáka – českého skauta Josef Výprachtický a syn Jiřího Navrátila Tomáš. Mezi přítomnými nechyběli ani zástupci České rady dětí a mládeže, Asociace turistických oddílů mládeže, jakož i některých dalších organizací. „Byl duší a tělem…

Více

Pamětní deska se jmény dvaceti pěti hrdinů, příslušníků Sboru národní bezpečnosti (SNB) popravených za odpor proti komunistickému režimu v letech 1948–1989, visí od 27. června 2023 v podloubí u Policejního prezidia České republiky. Desku ve Strojnické ulici v pražských Holešovicích odhalili ministr vnitra Vít Rakušan a policejní prezident genpor. Martin Vondrášek spolu se zakladatelem a ředitelem společnosti Post Bellum Mikulášem Kroupou a studenty Gymnázia Paměti národa. Právě jejich lví podíl na přípravě oné události byl v průběhu slavnostního aktu několikrát výslovně zmíněn. Zarezonoval i ve zdravici někdejšího příslušníka SNB a politického vězně, devětadevadesátiletého Karla Bažanta, jenž se kvůli zdravotnímu stavu…

Více

Nepodnikáme – jsme podnikaví. Tak zní původní ústřední téma čtvrtého čísla letošního ročníku časopisu Archa. Během předtiskových prací na zmíněném čísle ovšem proběhly tři akce důležité pro vydavatelku Archy, jíž je Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Šlo o pětadvacáté „narozeniny“ ČRDM, dvacátý ročník Ceny Přístav a Dětský den na Pražském hradě, na němž se Česká rada dětí a mládeže podílela. Pročež přední obálka aktuální Archy dostala i nadpis 25 let ČRDM – a číslo 4/2023 pak mimořádně o čtyři stránky navíc. „Organizace pracující s mládeží se mohou podílet na rozvoji různých dovedností, které s podnikavostí souvisejí. Může se jednat o tvořivost…

Více

Bez nadsázky proudy lidí si 10. června 2023 vybraly jako svůj hlavní sobotní cíl areál prezidentského sídla, respektive přilehlé okolí Hradu, ještě přesněji Horní Jelení příkop a Královskou zahradu. Pod záštitou paní Evy Pavlové se tam konal Dětský den na Pražském hradě, na jehož pořádání se spolu se správou Pražského hradu a Kanceláří prezidenta republiky podílela i Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Dětský den měl totiž v podtitulku Putování s kočkou Mickou, spočívající v plnění zábavných úkolů, za což dostávaly děti do svého „cestovního“ seznamu razítka coby „otisk kočičí tlapky“. Pokud se jim podařilo splnit alespoň polovinu – osm – úkolů, mohly…

Více

Čtvrtstoletí činorodé existence a dvě desetiletí, po která již uděluje své výroční ocenění – Cenu Přístav – si 7. června 2023 připomněla Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Naše národní „střešní“ formace obě jubilea propojila časově i místně, a tak se v Radlické kulturní sportovně v pátém pražském obvodu tak trochu slavilo hned nadvakrát. A jak je u podobných příležitostí v ČRDM zvykem, nenechala si její Kancelář tuto událost pro sebe, nýbrž na ni pozvala nejen „lidi z členských organizací“ a jejich blízké, ale i další partnery, například z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, z Poslanecké sněmovny PČR a partnery…

Více

„Evropa se snaží změně klimatu čelit, Česko se ale trochu kroutí a v řadě věcí se spíš vleče na chvostu. Tahounem pozitivních změn mohou být mladí lidé! Že je klimatická krize pro svět vážný problém potvrdila v březnu i čerstvá zpráva vědců a vědkyň z Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC). Každá další desetina stupně oteplení znamená zbytečné ztráty a rychlejší cestu do spirály nevratných změn. Přestože se svět vydal na cestu k nápravě, pro splnění cílů Pařížské dohody to nestačí a okno příležitosti zkrotit divočící klima včas se rychle zavírá. Věda mluví jasně, musíme přidat!“ píše ve svém…

Více

Seznam členských organizací České rady dětí a mládeže (ČRDM) se rozšířil o další dvě položky. Jsou jimi Občanský spolek táborníků Apolena a Spolek Medvědí tlapy – a stalo se tak na 57. Valném shromáždění ČRDM, konaném 27. dubna 2023. Delegáti a delegátky kromě toho mj. odsouhlasili i návrh upraveného rozpočtu ČRDM na rok 2023 a vyslechli ekonomické, projektové a legislativní informace Představenstva ČRDM stejně jako příznivě vyznívající zprávu Kontrolní komise ČRDM. Občanský spolek táborníků Apolena přítomným zevrubně představil jeho zástupce Tomáš Langer. „Naše zaměření je směrem k přírodě, hrám a týmové práci. Zároveň máme nějaké sny: už dlouho si šetříme…

Více