Úsporná opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) se prostřednictvím dotací dotkla také České rady dětí a mládeže. Ta za dané situace usoudila, že snížení nákladů se promítne i do časopisu Archa. V praxi to mj. znamená, že letos místo původně plánovaných šesti vyjdou jen čtyři čísla Archy. Témata a uzávěrky jednotlivých čísel jsou po zmíněné úpravě následující:


  Číslo 1 – O tohle nám jde (uzávěrka: 26. 1., distribuce: 1. 3.)

  Stává se, že lidé, kteří nejsou zrovna zběhlí v problematice spolkové práce s dětmi a mládeží, vlastně ani nevědí, oč se jedná. Nyní se tedy naskýtá jedinečná příležitost k tomu srozumitelně představit hodnoty, které programově sleduje daný spolek či jeho organizační složka.

  Číslo 2 – Povzbuzení pro duši (uzávěrka: 5. 4., distribuce: 10. 5.)

  Wellbeing je stav, kdy můžeme v podporujícím a podnětném prostředí plně rozvíjet svůj plnohodnotný a spokojený život. Definice je to sice zkrácená, ale snad vystihuje to podstatné. Wellbeing zasahuje do různých oblastí.

  Číslo 3 – Prázdninový mezičas (uzávěrka: 13. 9., distribuce: 18. 10.)

  Není co dodat – prázdniny se vším, co k tomu patří.

  Číslo 4 – Skládáme puzzle zelené Evropy (uzávěrka: 18. 10., distribuce 22. 11.)

  Opět je tu ekologie. A opět Evropa. Proč? Kupříkladu čistota ovzduší nebo vody příliš nectí hranice států, takže…


  Zařadil: -maj-

  Autor