Mezi delegáty (foto Jiří Majer)
  Mezi delegáty (foto Jiří Majer)

  Českou radu dětí a mládeže (ČRDM) má i v následujících třech letech vést její současný předseda Aleš Sedláček. Rozhodli o tom svými hlasy delegáti a delegátky 58. Valného shromáždění ČRDM, konaného 23. listopadu 2023. Odhlasovali rovněž složení nového, dvanáctičlenného Představenstva ČRDM. Z jejich vůle také rozšířila řady členských organizací České rady dětí a mládeže Českomoravská myslivecká jednota, z. s. Vyslechli též závěrečné informace „starého“ Představenstva včetně hospodářských a schválili i dokumenty potřebné pro standardní fungování České rady – jednalo se například o návrh rozpočtu ČRDM na rok 2024, upravený rozpočet za letošek nebo schválení (stávající) výše členských poplatků v příštím roce.

  Mezi delegáty (foto Jiří Majer)
  Mezi delegáty (foto Jiří Majer)

  Volba předsedy nepřinesla žádné překvapení, neboť Aleš Sedláček (Liga lesní moudrosti) neměl protikandidáta, a navíc se počtem spolků, jež ho nominovaly, i hlasováním o něm znovu ukázalo, že se těší velmi široké, autentické podpoře ze strany členských organizací. Ještě před svým jednomyslným zvolením se k přítomným obrátil s „kandidátskou“ řečí. V ní kromě jiného znovu upozornil na potřebu ČRDM hledat a nalézt jeho budoucího nástupce, nástupkyni. Porovnáním s dalšími oblastmi a výsečemi společenského a politického života, v nichž se pohybuje, pak Aleš Sedláček vyzdvihl přednosti týmové práce, potažmo hodnotového prostředí utvářeného Českou radou dětí a mládeže a její Kanceláří vedenou Ondřejem Šejtkou.

  Předseda ČRDM Aleš Sedláček (foto Jiří Majer)
  Předseda ČRDM Aleš Sedláček (foto Jiří Majer)

  „Jsme opravdu hodně jedineční, jak v tom prostředí jiných světů, tak i třeba podobných střešních organizací – a je to velká radost tady v tom prostředí být a podporovat ono vzájemné učení se. Velmi si cením toho, že třeba i velké organizace, které mají ten aparát, mají tu kapacitu na to, aby tu cestu prošlapávaly, tak ji prošlapávají s vizí, že ji prošlapávají pro nás všechny. Poskytnou svoje lidi do Představenstva, do pracovních skupin anebo poskytnou i svoje kontakty, které mají, pro to, aby se věc vyřešila společně. A v tom je naše velká síla a konkurenční výhoda oproti těm jiný ‚střechám‘, se kterými přicházím do styku,“ zobecnil Aleš Sedláček.

  Ředitel Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka (foto Jiří Majer)
  Ředitel Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka (foto Jiří Majer)

  Stejně unisono jako předsedu odhlasovali delegáti i nové Představenstvo v podobě předložené Alešem Sedláčkem. Za povšimnutí možná stojí, jak složení Představenstva odráží rozmanitost členských organizací ČRDM – 1. místopředseda: Tomáš Hurt (Asociace turistických oddílů mládeže), místopředseda: Michal Tarant (Junák – český skaut, z. s.), členové: Jakubu Fraj (zástupce krajských rad dětí a mládeže), Michal Truhlář (zástupce krajských rad dětí a mládeže), Jakub Sotl (Klub Pathfinder z. s.), Vlastmil Jura (Mladí chovatelé, z. s., Projekt Odysea, z. s.), Stanislava Kantorová (Duha – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi), Matěj Zíka (Pionýr, z. s.), Kristýna Jelínková (Junák – český skaut, z. s.), Pavel Linzer (MOB – Mladí občané, z. s.), Dominika Petrusová (Česká tábornická unie z. s.) a Nikola Fenclová (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska).

  Matěj Zíka (foto Jiří Majer)
  Matěj Zíka (foto Jiří Majer)

  Pokud jde o nový spolek, přijetím Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ) vzrostl počet členských organizací ČRDM aktuálně na 107. (Počet členů je v čase proměnlivý, a to oběma směry.)  Z podkladových materiálů k VS vyplývá, že ČMMJ vznikla v r. 1992 „za účelem ochrany myslivosti, přírody a krajiny a v ní volně žijící zvěře, životního prostředí, ochrany ohrožených nebo zraněných živočichů a za účelem práce s dětmi a mládeží“. V daném případě se jedná de facto o dětskou, respektive mládežnickou sekci jednoty, jež se účastní pravidelné činnosti, podobně jako je tomu například u hasičů. K motivaci přihlášení do ČRDM jednota mj. uvedla rozšíření možnosti aktivit pro děti včetně vzdělávacích, spojení sil při jejich organizování a provázanost s dalšími podobnými volnočasovými uskupeními.

  Vlastimil Jura (foto Jiří Majer)
  Vlastimil Jura (foto Jiří Majer)

  Jen pro úplnost, VS ČRDM hlasovalo ještě o přihláškách Dětského spolku Křemílek a Nekrachni, z. ú., delegáti se však z různých důvodů vyslovili proti jejich přijetí.

  Informační blok na valných shromážděních tradičně seznamuje přítomné s aktivitami vyvíjenými Českou radou a s momentálním stavem toho kterého projektu, snahy či záměru. Nejinak tomu bylo na 58. VS ČRDM, přičemž se vedení České rady zmínilo o tzv. dětském certifikátu (registr sexuálních deliktů při práci s mládeží), kde se jako problematické jeví definovat práci s mládeží, o novele hygienické vyhlášky, kde je snaha odstranit nepotřebné regulace, o problematice vypouštění odpadních vod na táborech či o Šablonách pro NNO 2024. Ekonomka ČRDM Marie Konečná předestřela čerpání rozpočtu ČRDM ke konci října, a delegáti tudíž odhlasovali upravený rozpočet na letošní rok. Ondřej Šejtka připomněl projekt Darujeme kroužky dětem, díky němuž mohou na volnočasové aktivity svých dětí  „dosáhnout“ i rodiny ve finanční tísni, a projekt 72 hodin, do něhož se letos zapojilo v 560 projektech 28 000 účastníků a další 3 000 si vyzkoušelo výzvy. Představil rovněž aktivity spjaté s Evropskou kartou mládeže EYCA. Zprávu o činnosti Kontrolní komise ČRDM přednesla její předsedkyně Jana Stibralová. Zpráva vyzněla příznivě, neboť komise se nepotýkala s problémy a konstatovala, že její doporučení byla Českou radou zohledněna.

  Kristýna Jelínková (foto Jiří Majer)
  Kristýna Jelínková (foto Jiří Majer)

  Projekt Skeleton ESO, prezentovaný Tomášem Hurtem, si mohu zájemci v listopadu a prosinci vyzkoušet zdarma; chystá se též registrační systém pro spolky. Vlastimil Jura nastínil, jaké kurzy a zkoušky čekají na frekventanty Vzdělávaček a pohovořil o soutěžní přehlídce projektů Brána k druhým. Pavel Linzer se zase zmínil o nedávném Republikovém fóru parlamentů dětí a mládeže a spolu s Kristýnou Jelínkovou a Markem Krajčim o některých aktivitách vyvíjených na v oblasti zahraničních vztahů a spolupráce ČRDM (namátkou Mladé delegátky do OSN, aktivní zastoupení v Evropském fóru mládeže, mladí delegáti Strukturovaného dialogu na mezinárodní konferenci ve Španělsku, plánovaný rozvoj česko-saské mezinárodní spolupráce apod.).

  Pavla Pokorná (foto Jiří Majer)
  Pavla Pokorná (foto Jiří Majer)

  Michal Tarant představil aktivity týkající se zapojení ČRDM do Partnerství pro vzdělávání 2030+ (následně proběhlo úspěšné hlasování o podoře Návrhu na posílení systému vedení a podpory mateřských a základních škol v ČR) a přiblížil i program Spravedlivá transformace. Ondřej Šejtka prezentoval zasedací místnost SENNO v přízemí domu, kde sídlí mj. i ČRDM, a Pavla Pokorná informovala delegáty o chystaném Národní plánu obnovy přírody a o tom, že by bylo vhodné, aby se dětské a mládežnické organizace snažily do příprav a realizace zapojit (i zde se úspěšně hlasovalo o příslušných usneseních navržených Hnutím Brontosaurus).

  Z průběhu 58. VS ČRDM (foto Jiří Majer)
  Z průběhu 58. VS ČRDM (foto Jiří Majer)

  Osmapadesáté Valné shromáždění ČRDM, je ž se konalo v zasedací místnosti SMOSK (Správa majetku odborových svazů kultury) v centru Prahy, trvalo dvě a půl hodiny a zúčastnily se ho zhruba tři desítky lidí. Vzdor nabitému programu bylo jednání klidné, věcné a dělné a probíhalo v přívětivé atmosféře.

  Zařadil: -maj-

  Autor