Vyhrazeno prázdninám. Co? Páté číslo letošního ročníku časopisu Archa, vydávaného Českou radou dětí a mládeže (ČRDM). Nebo alespoň drtivá většina jeho stránek. Je jich celkem 28, což je o čtyři více, než obvykle bývá – to proto, že tematických příspěvků se tentokrát sešlo v redakční elektronické poště skutečně hodně.

  Nebudu tu jako jindy vyjmenovávat všechny spolky a další organizace, které se v této Arše tak či onak autorsky „promítly“. Místo toho uvedu jen pár názvů těch z nich, které ve zpravodaji ČRDM nepublikují příliš často: Spolek KUŠ, KreBul, Život trochu jinak, Asociace křesťanských spolků mládeže (AKSM), Dorostová unie, Levitio… Opakuji, co je psáno výše, jinak: zájem o tuhle Archu byl širokoúhlý.

  „Dva týdny na oddílovém táboře strávené v přírodě s kamarády bez vymoženosti moderního světa. Týden strávený v kánoi na řece, puťák, brigáda – ať jsou peníze na další dobrodružství… A ještě strávit nějaký čas s rodinou – a ejhle, dva měsíce utekly jako voda,“ píše ve svém úvodníku Anna Vavříčková – Metyma z kmene Trilobit, náležícího k Lize lesní moudrosti. Obsah páté letošní Archy jí, myslím si, dává v mnohém za pravdu.

  „Setmí se. Davy utichnou. Každý si nese v srdci své starosti, radosti i své blízké, na které chce vzpomínat a nést s nimi jejich těžkosti. A najednou je neseme pod hvězdným nebem všichni spolu. V modlitbě. Na kolenou. Klečí i papež František, který je čtyřikrát starší než my, a přesto je tam pro nás a kvůli nám. Mluví o smyslu života, o touze kráčet vpřed a beze strachu. O odvaze vstát, když klopýtneme,“ přiblížila Kristýna Šimůnková z AKSM atmosféru sedmatřicátého ročníku Světových dnů mládeže, jenž se uskutečnil na přelomu července a srpna v portugalském Lisabonu.

  „Jedním z klíčových programů pak bylo, aby účastníci přežili jeden celý den mimo tábořiště – dostali dvě hodiny času na přípravu, v rámci kterých si mohli z tábořiště odnést, cokoli budou potřebovat, rozvrhnout si, jak následující den stráví, a případně se od lektorů naučit dovednosti, které jim chybí. Našim záměrem bylo, aby účastníci byli konfrontováni s důsledky své (ne)samostatnosti a (ne)zodpovědnosti. V rámci úpravy programu na poslední chvíli se nám podařilo objednat i vydatný déšť, který účastníky zastihl sedící v družném rozpoložení uprostřed lesa – bez postaveného přístřeší. Nakonec si však i za nejhoršího deště zvládli postavit přístřešek a večer rozdělat v mobilním ohništi oheň, u něhož si ohřáli večeři a usušili spacáky i ostatní mokré věci,“ popsal Martin Sukaný část táborového programu v režii spolku Život trochu jinak, jenž se dlouhodobě věnuje dětem se zrakovým postižením.

  A teď už jen letem světem – a bez nároku na úplnost — vždyť máte novou Archu v elektronické podobě hned pod tímto textem. Natrefít v ní můžete na Vodácký tábor na Otavě (Pionýr), na Světové skautské jamboree (Junák – český skaut), na Brigádu po dvacáté (Asociace TOM), na Expedici Chorchoj (Spolek KUŠ), na Tábor CoderDojo Náchod (název spolku už je jaksi v titulku)…

  …A také na vyjádření ČRDM k válce v Izraeli, na to, že neziskové organizace psaly ministru financí Zbyňku Stanjurovi ohledně EU fondů, či na informaci o tom, že vyšel knižní rozhovor Aleše Palána s „Náčelníkem“ – skautem, trampem, tulákem a spisovatelem Miloslavem Nevrlým. A abych nezapomněl: i na tradiční anketu Archy, v níž na otázku ‚Jaké bylo Vaše letošní léto?‘ odpověděly malířka a grafička Míla Fürstová a Josefína Knoblochová, ředitelka festivalu Letní slavnosti staré hudby. Ještě jednou jim tímto děkuji za ochotu.


  Píše se v tomto čísle Archy o Vás? Chcete-li, můžete si přidat odkaz na svůj web či blog…

  Objednat nebo zrušit zasílání avíza na nově vyšlá čísla Archy lze prostřednictvím online formuláře

  Aktuální číslo Archy ve formátu PDF je ke stažení zde.

  Zařadil: -maj-

  Autor