Wellbeing je stav, kdy můžeme v podporujícím a podnětném prostředí plně rozvíjet svůj plnohodnotný a spokojený život. Definice je to sice zkrácená, ale snad vystihuje to podstatné. Wellbeing zasahuje do různých oblastí. Nás zajímá hlavně ta, která se týká psychiky. Dokážou dětské a mládežnické spolky vytvářet pro své členy vlídné a přívětivé prostředí pro duševní pohodu, podporu?

  A jak je na tom v tomto ohledu Váš oddíl, družina, skupina, klub, kmen…?
  Že dobře? Že dělá to a ono, a že dokonce i…?
  No, tak to pak zbývá už jen drobnost, totiž dát to na vědomí i ostatním.

  K tomu je třeba kromě článku do časopisu Archa na téma Povzbuzení pro duši (nemusí být ani nijak zvlášť dlouhý) i pár fotografií v tiskové kvalitě (neboli CO NEJVĚTŠÍCH). A pak nezapomenout překontrolovat, zda je za poslední tečkou skutečně připojen podpis toho, kdo text napsal. Což platí i o fotkách – tedy alespoň v tom případě, že je jejich autor znám a chce být takto u článku rovněž uveden.
  Pokud nám své tematické články, postřehy, rady, zkušenosti atd. zašlete na e-mail archa@crdm.cz, budeme rádi. Uzávěrka je 23. února.

  Zařadil: -maj-

  Autor