Téma prvního čísla letošního ročníku časopisu České rady dětí a mládeže (ČRDM) Archa říká: O tohle nám jde. Míněna jsou především dětská a mládežnická uskupení a jejich ideje, obsahové náplně jejich činností a hodnoty, k nimž se hlásí.

  „Chceme, aby děti prožily své dětství co nejšťastněji a smysluplně. Aby měly dobré přátele a pevné sociální vazby. Není nám jedno, jací lidé tady budou po nás. Není nám jedno, v jakém světě budou žít naše, ale ani Vaše děti,“ napsal v úvodníku k prvnímu letošnímu sešitu Archy Tibor Parák – Wičákha, ohnivec Ligy lesní moudrosti.
  A příspěvky dalších dětských a mládežnických spolků jeho slovům přitakávají. Ovšemže v pestrosti a různorodosti svých programů a váze kladené na jednotlivé příčky hodnotových žebříčků.

  „Každý spolek má určený cíl své činnosti, téměř každý se nějak profiluje. Všichni však máme společný cíl, a tím je smysluplně strávený čas dětí a mládeže. Aktivní volný čas má smysl v mnoha ohledech, ať už je to nová dovednost či znalost, nebo prevence proti rizikovému chování,“ nastínila Jaroslava Čečrdlová ze Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (Smysluplný čas).
  „K našemu oddílu neodmyslitelně patří i komunitní práce, řemeslo, vzdělávání a kultura. V těch případech, kdy to má svůj význam, zapojujeme do dění své okolí. Řada našich akcí je určena i veřejnosti. Naše působnost není tedy uzavřena jen pro stálou dětskou skupinu. Propojujeme všechny generace,“ upřesňuje Libuše Latrová z Asociace turistických oddílů mládeže (Oddíl Poutníci – stezka pro život).
  A do třetice všeho důležitého cituji z příspěvku Junáka – českého skauta (Světlo a teplo pro Ukrajinu): „Jako skauti a skautky se zavazujeme nebýt lhostejní. Jednou z našich důležitých hodnot je postavit se za slabší a pomoci tam, kde je třeba. V tom máme shodu s lidmi z organizace Koridor UA, kteří na Ukrajině neúnavně pomáhají a nám budou parťáky pro dopravu svíček tam, kde je místní využijí.“

  Stalo se koncem minulého roku, ale uzávěrka posledního loňského čísla Archy byla dřív:

  Delegáti a delegátky 58. Valného shromáždění ČRDM, konaného 23. listopadu 2023, rozhodli svými hlasy o tom, že Českou radu dětí a mládeže má i v následujících třech letech vést její současný předseda Aleš Sedláček. Odhlasovali mj. rovněž složení nového, dvanáctičlenného Představenstva ČRDM. Podrobnosti se dozvíte z nové Archy.
  Česká rada dětí a mládeže rovněž vyjádřila hlubokou lítost nad prosincovým krveprolitím v budově Filozofické fakulty UK v Praze. Zároveň vyslovila i upřímnou soustrast všem pozůstalým… „Rozhodli jsme poslat 10 000 korun z našich společných prostředků jako symbolickou podporu rodinám obětí na transparentní účet Nadačního fondu FF UK,“ stojí mj. ve vyjádření České rady, publikovaném Archou.
  Projekt ČRDM Darujeme kroužky dětem vstoupil do další fáze se záštitou manželky prezidenta ČR Evy Pavlové. „Záštity od paní Evy Pavlové si velmi vážíme. Je to pro nás veliká prestiž a také pomoc s komunikací o projektu k potřebným skupinám, jako jsou např. samoživitelky, rodiny ve finanční tísni apod. Projekt využívá již řada rodin, ale jsme přesvědčeni, že mnoho z nich o této možnosti podpory stále neví,“ říká ředitel kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka. Více se o projektu dočtete na stránkách Archy.

  Abych dodržel tradici, krátce tu „zviditelním“ ještě stranu 23 s obvyklou anketou. Otázka tentokrát zněla: Jaké hodnoty jsou pro Vás a Vaši práci podstatné? Poděkování za ochotu svěřit své odpovědi Arše si zaslouží Julie Dominika Zemanová, spoluautorka projektu Mravenčí chůva, sedlák Robert Blíženec a vědkyně – mikrobioložka Stanislava Bezdíček Králová.

  Elektronická „listovací“ verze Archy následuje, takže si listujte, prohlížejte a čtěte si:


  Píše se v tomto čísle Archy o Vás? Chcete-li, můžete si přidat odkaz na svůj web či blog…

  Objednat nebo zrušit zasílání avíza na nově vyšlá čísla Archy lze prostřednictvím online formuláře

  Aktuální číslo Archy ve formátu PDF je ke stažení zde.

  Zařadil: -maj-

  Autor