Jak dětské a mládežnické spolky (potažmo jejich oddíly, družiny aj.) vytvářejí pro své členy vlídné a přívětivé prostředí pro duševní pohodu, podporu…? Na to se ptá téma letošního druhého čísla časopisu Archa. („Učeně“ se tomu říká wellbeing, a je tím míněn stav, kdy můžeme v podporujícím a podnětném prostředí plně rozvíjet svůj plnohodnotný a spokojený život.)

  Co říkáte, potkává se toto téma s praxí, jakou znáte od Vás?
  Pokud ano, co takhle dát o tom vědět „světu“ prostřednictvím Archy?

  Stačí vlastně jen málo – napsat (klidně i krátký) článek a připojit k němu několik zdařilých fotografií (CO NEJVĚTŠÍCH), jež by text vhodně ilustrovaly. Pak už si jen překontrolovat, zde je skutečně podepsán, což se týká i fotografií – tedy pokud je jejich autor/ka znám/a a chce být takto uveden/a, pochopitelně.

  Posunutá uzávěrka této Archy je 5. 4.  Redakce uvítá Vaše příspěvky zaslané na adresu archa@crdm.cz.

  Zařadil: -maj-

  Autor