„Zelené“ – totiž klimatické – téma je neziskovému sektoru, přesněji jeho výseči organizací pracujících s dětmi a mládeží blízké. Jak jinak si vysvětlit takovou „úrodu“ tematických příspěvků, které našly své uplatnění ve čtvrtém letošním sešitu časopisu České rady dětí a mládeže (ČRDM) Archa? Blok článků vztahujících se k námětu „Před klimatem, za klimatem…“ končí na sedmnácté z dvaceti čtyř stran. Do Archy přispěly Česká tábornická unie, Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE), Český svaz ochránců přírody, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Junák – český skaut, Asociace debatních klubů, Hnutí Brontosaurus, Pionýr, Asociace turistických oddílů mládeže, Chaloupky, o. p. s., Recyklohraní a Strukturovaný dialog s mládeží.

  „Mantrou školy je příprava na přijímačky na další stupeň vzdělávání. A tak, zatímco za hranicemi Unie zuří válka, čtvrtina žáků během covidu vypadla ze vzdělávání a trpí psychickými poruchami a sociální nůžky se rozevřely dokořán, pořád jsou pro vzdělávací systém důležitější Lumírovci, věta doplňková a Pythagorova věta.
  A blíží se, vlastně už probíhá krize nejdůležitější – klimatická. Najednou jsou zásadní témata, jako je krajina a její schopnost adaptovat se na změny, spotřebitelství a odklon od konzumu, energetika a její zelenání, ale zároveň s tím i sociální rovnost (protože krize prohloubí rozdíly mezi lidmi).“
  Citace pochází z úvodníku o klimatické výchově od ekopedagoga Martina Kříže, programového ředitele výchovně-vzdělávacího střediska Chaloupky.

  Myslím, že výstižně předznamenává to, co mohou čtenáři a čtenářky asi tak čekat od poslední předprázdninové Archy. Na jejích stránkách totiž dobrovolníci čistí řeky, vysazují stromy, starají se o udržení vody v krajině, recyklují odpad atd., atp., a tím se věnují environmentální výchově svých svěřenců, často v nejrůznějších dětských oddílech. Jinak řečeno, Archa vlastně tak nějak nahlíží do pomyslných osnov mimoškolní klimatické výchovy…

  Reportážní příspěvek Vlastimila Jury ml. ze spolku Mladých chovatelů zvířat, nazvaný Od e-mailu až do krytu, pro změnu přibližuje z méně obvyklého úhlu pohledu jednu z mnoha forem pomoci Ukrajině, statečně vzdorující ruské válečné agresi… Reportáži sekundují dva další, kratší texty s obdobným námětem (Pionýr stojí za Ukrajinou a Tábory s YMCA s podtitulem Darujte ukrajinským dětem letní zážitek s YMCA).

  Česká rada dětí a mládeže udělila 26. května 2022 devět svých tradičních, výročních ocenění lidem, kteří významně podporují mimoškolní práci s dětmi a mládeží. Cena Přístav 2022 Laureáty Ceny Přístav 2022 jsou: vedoucí redaktor a dramaturg pořadu Zprávičky České televize Petr Kopecký, senátor, lékař a pedagog Lumír Kantor, poslanec PS PČR Marek Výborný, senátor a místostarosta města Krásná Lípa Zbyněk Linhart, ředitel ZŠ a MŠ Mladá Boleslav a člen zastupitelstva Mladé Boleslavi Tomáš Suchý, hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich, starosta města Úštěk Jan Mazíni, starosta městyse Jince Josef Hála a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Také o zahradní slavnosti, na níž byla ocenění za přínos k mimoškolní výchově oficiálně předána, se lze v nové Arše dočíst…
  …Stejně jako o tom, jak to vypadalo na akci Navigamus 2022. Oč se jedná? Jednou za tři roky se u nás koná celostátní setkání vodních skautů. Letos se jich ve dnech 2.–5. června sjelo více než 1500 k jezeru Matylda u severočeského Mostu.

  Snažíte se něčím přispívat k udržitelnému klimatu? Otázku, položenou v rámci obvyklé ankety Archy, dostali tentokrát k zodpovězení technik zabezpečovacích systémů Jiří Müller a Anežka Charvátová, hispanistka, romanistka, překladatelka a vysokoškolská pedagožka. Jak si se svými odpověďmi (za něž jim tímto ještě jednou děkuji) poradili, to se dozvíte na straně 23. Kde? V elektronické „časopisecké, listovací“ verzi aktuálního vydání zpravodaje ČRDM o výchově a využití volného času dětí a mládeže:

  Píše se v tomto čísle Archy o Vás? Chcete-li, můžete si přidat odkaz na svůj web či blog…

  Objednat nebo zrušit zasílání avíza na nově vyšlá čísla Archy lze prostřednictvím online formuláře

  Aktuální číslo Archy ve formátu PDF je ke stažení zde.

  Zařadil: -maj-

  Autor