Před zahájením je vždycky potřeba doladit spoustu detailů (foto Jiří Majer)
  Před zahájením je vždycky potřeba doladit spoustu detailů (foto Jiří Majer)

  Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) udělila 26. května 2022 devět svých tradičních, výročních ocenění lidem, kteří významně podporují mimoškolní práci s dětmi a mládeží. Laureáty Ceny Přístav 2022 jsou: vedoucí redaktor a dramaturg pořadu Zprávičky České televize Petr Kopecký, senátor, lékař a pedagog Lumír Kantor, poslanec PS PČR Marek Výborný, senátor a místostarosta města Krásná Lípa Zbyněk Linhart, ředitel ZŠ a MŠ Mladá Boleslav a člen zastupitelstva Mladé Boleslavi Tomáš Suchý, hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich, starosta města Úštěk Jan Mazíni, starosta městyse Jince Josef Hála a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

  Předávání Ceny Přístav mělo podobu zahradní slavnosti (foto Jiří Majer)
  Předávání Ceny Přístav mělo podobu zahradní slavnosti (foto Jiří Majer)

  Cena Přístav je symbolickým výrazem uznání představitelům veřejné správy a samosprávy – často na lokální či regionální úrovni – ale také společnostem či jednotlivcům za jejich přínos k rozvoji mimoškolní práce s dětmi a mládeží. Cena má podobu ručně broušené karafy ve tvaru majáku s motivy vycházejícími z loga ČRDM. Jeden každý kus je vlastně originálem, neboť se od sebe odlišují drobnostmi ve zpracování. Spodní část karafy navíc zdobí emotivní tematické poselství.
  Zhruba tříhodinové setkání zástupců ČRDM s laureáty se odehrálo na zahradě a ve vile Impact Hub na pražských Vinohradech. Předávání samotného ocenění mělo podobu zahradní slavnosti a probíhalo v příjemné atmosféře, jež se nesla tak trochu i v lehce nostalgickém duchu první republiky.

  Podívat se přišel i „tatíček Masaryk“ (foto Jiří Majer)
  Podívat se přišel i „tatíček Masaryk“ (foto Jiří Majer)
  Skaut Petr Gazdík, ministr školství (foto Jiří Majer)
  Skaut Petr Gazdík, ministr školství (foto Jiří Majer)

  To ostatně dokreslovala nejen živá hudba, ale svým stylovým, dobovým oblečením i mnozí a mnohé z pozvaných. Význam události navíc podtrhla přítomnost skauta Petra Gazdíka, ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Pan ministr předal všem laureátům, případně jejich zástupcům, ceny osobně. Mimochodem, i on sám je nositelem Ceny Přístav za rok 2008, na což organizátoři spolu s ním osobitým způsobem poukázali.

  „Cenu Přístav jsem vnímal jako jakési dovršení toho, že ta cesta byla správná a že jít po ní stojí za to. Kromě těch úžasných hvězdných obloh na skautském táboře, úžasných přátelství, která zažijete, vám někdo dal najevo, že si toho strašně váží. A to vám pak dá impuls: to, co děláte, má smysl. No, a tak se od té doby nějak rvu…“ zavzpomínal Petr Gazdík.

  A co říkají na svá ocenění někteří jejich namátkou vybraní čerství držitelé?

  Laureát Ceny Přístav 2022 Petr Kopecký (foto Jiří Majer)
  Laureát Ceny Přístav 2022 Petr Kopecký (foto Jiří Majer)

  „Cena Přístav České rady dětí a mládeže znamená pro mě i celý tým pořadu Zprávičky velké zadostiučinění. Dětské organizace, které se snažíme už devět let zviditelnit, totiž nejlépe znají a chápou úskalí naší práce. A to je každodenní snaha zaujmout, informovat a inspirovat dětské publikum, ale přitom se pohybovat v bezpečném prostoru, neztratit důvěru dětí ani rodičů a udržet krok s vývojem technologií. Myslím, že nás spojuje přesvědčení, že naše práce s dětmi a pro děti má přes mnoho úskalí smysl i pozitivní vliv,“ podotkl Petr Kopecký, nominovaný organizacemi Junák – český skaut, Asociace TOM a Pionýr.
  „Dlouhodobě významně pomáhá při propagaci práce organizací neformálního vzdělávání, poskytovaného organizacemi dětí a mládeže. Jen stěží bychom našli dětský nebo mládežnický spolek, který nedostal prostor v pořadu Zprávičky České televize. Citlivým způsobem přináší na obrazovky poznání, že v řadě dětských a mládežnických organizací nejde jen o „náplň volného času“, ale o skutečnou výchovnou a vzdělávací práci na formování a osobnostním růstu dítěte,“ lze se mj. dočíst v jeho nominaci.

  Ředitel Kanceáře ČRDM Ondřej Šejtka seznamuje přítomné s nominacemi (foto Jiří Majer)
  Ředitel Kanceáře ČRDM Ondřej Šejtka seznamuje přítomné s nominacemi (foto Jiří Majer)

  „Volnočasová práce s dětmi a mládeží plní nezastupitelnou roli v naší společnosti. Zvláště dnes, kdy čelíme mnoha ne vždy radostným výzvám, je zřejmé, že vedení dětí k úctě k základním hodnotám pravdy, svobody a demokracie je velkým úkolem nejen rodičů, ale všech, kteří se dětem a mládeži věnují. Ať již na úrovni místní u nás v Heřmanově Městci, na úrovni profesní jako ředitel gymnázia nebo dnes jako poslanec jsem se snažil a snažím vytvářet pro tyto organizace co nejpříznivější podmínky. Děkuji ČRDM za Cenu Přístav. Politik se většinou dočká rekcí negativních, o to více si nominace i ocenění vážím. A díky všem, kteří s dětmi a mládeží často nezištně a dobrovolně pracují. Máte můj velký respekt!“ Těmito slovy reagoval na své ocenění Marek Výborný, navržený organizacemi Junák – český skaut, středisko Leknín Heřmanův Městec, z. s., Asociace turistických oddílů mládeže ČR a Altus, z. s.
  Nominující si ho vybrali mj. i proto, že „je dlouholetým aktivním členem skautské organizace střediska Leknín Heřmanův Městec. Vnímá a pečlivě prosazuje vzdělávání a školství jako prioritní investici do budoucna. Je vzácným příkladem pro mladé aktivní lidi, kteří v něm najdou skvělou inspiraci pro prosazování občansky odpovědných postojů.“

  Laureát Ceny Přístav 2022 Lumír Kantor přijímá gratulaci od ministra školství Petra Gazdíka (foto Jiří Majer)
  Laureát Ceny Přístav 2022 Lumír Kantor přijímá gratulaci od ministra školství Petra Gazdíka (foto Jiří Majer)

  V zastoupení Marka Výborného převzal ocenění Lumír Kantor, další z laureátů.

  On sám za sebe pak pohovořil o vzorech, jež ho provázely – a provázejí – životem: „Já o těch vzorech mluvím rád, protože si myslím, že pro mladé lidi jsou vzory úplně kruciální. A zjišťuji tím víc, čím jsem starší, že ty vzory jsou důležité a kruciální i pro nás starší. A musím říct jednoznačně, že na začátku byl (u mne) skauting jako idea, takové to moje motto, že člověk jenom svou prací vrací to, co dostal v mládí a v dětství. A kruh se uzavírá. Protože člověk pořád dostává nové a nové impulsy, a pořád je tedy musí vracet. To jsou slova Rudolfa Plajnera, náčelníka skautů v šedesátých, sedmdesátých letech.“ Lumír Kantor jmenoval mezi svými celoživotními vzory Alberta Schweitzera, Henryho Davida Thoreaua – a svého otce. Z vrstevníků pak Stanislava Balíka či Václava Havla. Jak dodal, v současnosti jsou pro něj zásadní inspirací jeho děti a jeho žena.

  Za laureáta Ceny Přístav 2022 Jana Grolicha ocenění přebírala Pavla Kopecká (foto Jiří Majer)
  Za laureáta Ceny Přístav 2022 Jana Grolicha ocenění přebírala Pavla Kopecká (foto Jiří Majer)

  Pionýr, z. s. – Jihomoravská krajská organizace Pionýra; Jihomoravská rada dětí a mládeže, z. s. a Hnutí Brontosaurus zase zohlednili při své nominaci Jana Grolicha kromě dalšího také to, že po jeho nástupu do funkce hejtmana se podařilo podepsat memoranda o spolupráci mezi krajem a dětskými organizacemi, a tím se odstartovala i možnost víceletého financování aktivit spolků. „Jistota zajištění financí na delší období než 1 rok je velkou pomocí v rozvoji dětských spolků, vnímáme to rovněž jako velký projev důvěry, které si vážíme.“ Nominace dále zmiňovala že z postu hejtmana podporuje výstavby nových kluboven na menších obcích, aktivně podporuje krajinná opatření a také ocenění lidí, kteří se snaží naše okolí připravit na klimatickou změnu. Díky panu hejtmanovi se zvýšil tlak i finanční pomoc na boj se suchem, což je jedno z důležitých témat našich spolků.
  „Moc si toho vážím. Ta cena není jenom pro mě, ale i pro ostatní kolegy na kraji. Nám prostě přijde podpora těch, co pracují s dětmi a mladými lidmi, normální. A hlavně to má smysl. Díky!“ okomentoval své ocenění Jan Grolich ve vzkazu tlumočeném zástupkyní nominujících organizací Pavlou Pokornou z Pionýra.

  Cenu Přístav udělovala Česká rada dětí a mládeže (po dvouleté pauze) v pořadí již podevatenácté. Nositeli Ceny Přístav se až doposud (bez letošních laureátů) stalo sto lidí a deset firem; kromě toho bylo uděleno ještě 16 mimořádných ocenění.

  Předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček (foto Jiří Majer)
  Předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček (foto Jiří Majer)

  „Těší mě, kolik výrazných osobností za těch devatenáct let tuto cenu obdrželo, a že i v jejich životopisech má své místo. Nebo když mi někteří ocenění s radostí připomenou – třeba ve sněmovně nebo v Senátu – že cenu mají,“ říká předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček. A pokračuje: „A jsem moc rád, že laureáti Ceny Přístav jsou ochotní pomáhat našemu sektoru i léta poté, co odešli z pozice, za kterou ji získali. Zkrátka přízeň oceněných přetrvává na věky, ostatně jako přístavy na mořích a řekách.“

  Více informací o Ceně Přístav lze nalézt na projektovém webu ČRDM: http://pristav.crdm.cz/rocniky/2022/

  Zařadil: -maj-

  Autor