Téma Archy č. 4/2023 „Nepodnikáme – jsme podnikaví“ může, ale nemusí mít čistě fundraisingové východisko: členské organizace ČRDM jsou neziskovky, diverzifikace zdrojů jim ale nejspíš není úplně cizí. Jaký je právě ten Váš recept na vhodné doplnění finančních prostředků tam, kde je to zrovna potřeba…? Anebo ještě úplně jinak, ne-fundraisingově: co a jak zajímavého podnikáte – zkrátka děláte, plánujete a uskutečňujete, a to bez ohledu na výslednou bilanci „Má dáti – Dal“?

    Že už víte…?

    Tak to pak stačí jen „hodit to na papír“. Nebo spíš „naťukat to ve Wordu“. (A nezapomenout svůj text podepsat.) Pak vybrat pár fotografií v tiskové kvalitě (čili CO NEJVĚTŠÍCH), poznamenat jejich autora/autorku – tedy alespoň v tom případě, že je znám/a a chce být takto u článku, který svým snímkem ilustruje, uveden/a.

    Pokud nám své tematické články, postřehy, rady, zkušenosti apod. zašlete na e-mail archa@crdm.cz, budeme rádi. Uzávěrka je 12. května.

    Zařadil: -maj-

    Autor