Nosné téma třetího čísla letošního ročníku časopisu Archa se ukrývá za heslem Pro zelenější Evropu. Vzletná fráze, která má ale své konkrétní předpoklady týkající se chování každého z nás. Nejde o nic menšího než o snahu neplýtvat (vodou, potravinami, elektrickou energií), snažit se zamezit ztrátám biologické rozmanitosti a snížit znečištění ovzduší. Typickým příkladem budiž výsadba stromů (a péče o studánky, o udržení vody v krajině, ochrana biotopů atp). Jistě přijdete na to, jak přispívá k zelenější Evropě Váš oddíl, družina, skupina, kmen, klub…

  Takže už vlastně zbývá jen maličkost: totiž dát o tom vědět ostatním.

  K tomu je třeba kromě článku (nemusí být ani nijak zvlášť dlouhý) i pár fotografií v tiskové kvalitě (neboli CO NEJVĚTŠÍCH). A pak nezapomenout překontrolovat, zda je za poslední tečkou skutečně připojen podpis toho, kdo text napsal. Což platí i o fotkách – tedy alespoň v tom případě, že je jejich autor znám a chce být takto u článku rovněž uveden.

  Pokud nám své tematické články, postřehy, rady, zkušenosti atd. zašlete na e-mail archa@crdm.cz, budeme rádi. Uzávěrka je 31. března.

  Zařadil: -maj-

   

  Autor