Nepodnikáme – jsme podnikaví. Tak zní původní ústřední téma čtvrtého čísla letošního ročníku časopisu Archa. Během předtiskových prací na zmíněném čísle ovšem proběhly tři akce důležité pro vydavatelku Archy, jíž je Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Šlo o pětadvacáté „narozeniny“ ČRDM, dvacátý ročník Ceny Přístav a Dětský den na Pražském hradě, na němž se Česká rada dětí a mládeže podílela. Pročež přední obálka aktuální Archy dostala i nadpis 25 let ČRDM – a číslo 4/2023 pak mimořádně o čtyři stránky navíc.

  „Organizace pracující s mládeží se mohou podílet na rozvoji různých dovedností, které s podnikavostí souvisejí. Může se jednat o tvořivost neboli často skloňovanou kreativitu kritické myšlení, řešení problémů, iniciativu, vytrvalost či schopnost týmové práce,“ napsala v úvodníku nové Archy ředitelka obecně prospěšné společnosti Agora CE Kristýna Fantová.

  Daly by se citované věty vztáhnout i na výše zmíněné akce, jež „ve finále“ vedly k rozšíření počtu stran aktuální Archy na osmadvacet? Řekl bych, že ano.

  Čtvrtstoletí činorodé existence a dvě desetiletí, po která již uděluje své výroční ocenění – Cenu Přístav – si ČRDM připomněla 7. června t. r. Naše národní „střešní“ formace obě jubilea propojila časově i místně, a tak se v Radlické kulturní sportovně v pátém pražském obvodu tak trochu slavilo hned nadvakrát… Šlo o dění natolik obsažné, že si v něm snad každý příchozí mohl najít to, co chtěl, potřeboval, anebo co ho zkrátka v tu chvíli zaujalo.

  Jak již bylo výše nastíněno, Česká rada dětí a mládeže po dvacet let uděluje unikátní ocenění – Cenu Přístav. Předává ji těm, kdož se nebývalou měrou zasloužili o vytváření podmínek umožňujících normální, bezproblémové fungování spolků a dalších organizací činných v oblasti mimoškolní výchovy a vzdělávání naší nejmladší generace. Letos se k dosavadním sto devíti držitelům Ceny Přístav (plus deseti firmám a 16 mimořádně uděleným oceněním) přiřadili čtyři další muži a jedna žena… Více se dozvíte ze stránek Archy.

  A tamtéž se můžete rovněž vydat po stopách kočky Micky. Zavedou vás do Královské zahrady a do Horního Jeleního příkopu, kde se 10. června 2023 konal Dětský den na Pražském hradě. ČRDM k jeho zdárnému průběhu přispěla šestnácti stanovišti, která mělo na starosti šestnáct organizací zastřešovaných Českou radou. Děti v doprovodu rodičů tam plnily rozličné úkoly, přičemž i pouhá polovina z nich znamenala šanci na upomínkovou odměnu.

  Značnou podnikavost samozřejmě nelze upřít (ani) Národnímu skautskému Jamboree 2023, vždyť šlo nejen o skautskou akci roku, ale o největší skautské setkání na našem území od roku 1931. Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o. p. s. vám přiblíží projekt tamního kosmického nádraží, Česká tábornická unie prozradí, jak si oddíly TK Podskalí Strakonice hrály s kladivem, maltou a štukem při renovací klubovny (a požádá vás i o podporu při obnově areálu shořelé Bobří základny) a s Pionýrem zamíříte na chomutovské Kamencové jezero, místo tradičního RESETu, což je největší setkání pionýrů z naší vlasti. V sobotu 29. dubna 2023 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Mirotice hasičské cvičení pro děti. A nejen to, hasiči o tom dali navíc formou článku vědět Arše – vida, jak jsou v SDH Mirotice podnikaví…!

  Nová Archa publikuje mj. také text týkající se činnosti ochranářské organizace Česká krajina (Zubři místo greenu), upozorňuje na blížící se přehlídku současného pohybového umění (Festival KoresponDance), a všímá si výstupu z kulatého stolu Společně pro udržitelnou a inkluzivní Evropu (Dialog s mládeží pokračuje). Reflektuje taktéž, že princ Edward 25. května v Senátu Parlamentu ČR ocenil čtyři desítky absolventů zlaté úrovně programu DofE (Vévoda z Edinburghu ocenil absolventy DofE) a že Česká republika má nové Mladé delegáty do OSN, respektive delegátky (Zuzana a Kristýna do OSN)…

  Co zrovna podnikáte? ptala se anketní otázka, na niž odpověděli generální ředitelka Národní galerie Praha Alicja Knast, ochránce zvířat a koordinátor ochranářských projektů Zoo Ostrava František Příbrský a art designérka a ekologická zemědělkyně Tereza Janečková. Za ochotu jim tímto ještě jednou děkuji.

  Co dodat? Snad jen to, že elektronická „listovací“ verze Archy, umístěná pod tímto textem, je připravena.


  Píše se v tomto čísle Archy o Vás? Chcete-li, můžete si přidat odkaz na svůj web či blog…

  Objednat nebo zrušit zasílání avíza na nově vyšlá čísla Archy lze prostřednictvím online formuláře

  Aktuální číslo Archy ve formátu PDF je ke stažení zde.

  Zařadil: -maj-

  Autor