Letní dům, z. ú., Hnutí Brontosaurus, INEX-SDA, Česká rada dětí a mládeže (ČRDM), Česká tábornická unie, Dorostová unie, Asociace TOM, Junák – český skaut, Pionýr… a ostravská ADRA. Právě jmenovaným neziskovým organizacím vděčí první číslo letošního ročníku zpravodaje ČRDM Archa za náplň tematické části svého obsahu. A jak že ono téma vlastně znělo? Pomáháme potřebným.

  „Věřím, že každý z nás má v sobě zakódovánu potřebu pomáhat druhým. Ať už jde o pomoc v rámci rodiny, příbuzenstva, sociální skupiny, nebo na potřebného člověka narazíme náhodou. Prostě tam někde uvnitř nás je tenhle pud dobře ukrytý a zjeví se ve chvíli, kdy je třeba.“ Těmito slovy začíná úvodník nazvaný Potřeba pomáhat z počítačové klávesnice Jiřího Strejčka, ředitele Letního domu. A vzorek rozličných způsobů pomoci najde čtenář Archy hned na jejích prvních stránkách.

  Například příspěvek Hnutí brontosaurus připomíná nasazení svých členů ve prospěch Ukrajiny, čelící brutální vojenské agresi ze strany Ruské federace. Ale nejen to: „S vypuknutím krize jsme nabídli prostory k jejich ubytování, ale také působili v asistenčním centru, pomáhali zajistit provoz dětského koutku na brněnském výstavišti nebo přispívali k organizaci humanitárních sbírek. Momentálně sbíráme spací pytle, deky, léky či zásoby trvanlivého jídla, které putují do Oděské oblasti. Přispěli jsme i na nákup terénního vozu pro tamní zdravotníky a dobrovolníky. Druhým velkým projektem je pak pomoc jihomoravským obcím s dlouhodobou obnovou míst poničených tornádem.“

  Soňa Polak a ČRDM zase přibližují projekt Darujeme kroužky dětem. Jde o voucherový systém podpory volnočasových aktivit, první svého druhu v ČR. Projekt organizuje Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci s Nadačním fondem Eduzměna a finančně ho podporují některé nadace a další instituce. Ředitel Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka vidí velkou výhodu projektu v tom, že příspěvek dva tisíce korun lze využít na různé typy nákladů: „Někde z něj rodiče uhradí část členského příspěvku, jinde zase náklady na víkendovou výpravu nebo soustředění. Lze ho však použít i na nákup potřebného materiálu nebo vybavení, ať už krosny, florbalové hokejky nebo třeba olejových barev, podle toho, jaký kroužek dítě navštěvuje. Vždy je to na dohodě poskytovatele a rodiče.“

  Z logiky věci plyne, že předchozí odstavce byly jen malou ukázkou tematických příspěvků, jejichž záběr je mnohem širší: Hotel Rakša končí (Skautský institut), Zdravá pionýrská krev (Pionýr), Pouštím chléb svůj po vodě (Dorostová unie), Nápadník pro Světlušku (Asociace TOM) aj.

  První letošní Archa dala ovšem prostor i řadě jiných než tematických článků. Za všechny lze uvést třeba text popisující dění na závěrečné konferenci k Evropskému roku mládeže (Michaela Doležalová: Mladí zaplnili Evropský parlament), reportážně laděnou stať Barbory Pejšové o česko-izraelské výměně mládeže (Týden v Česku, týden v Izraeli) nebo třeba zprávu o výsledcích loňského ročníku soutěže zaměřené na podporu výjimečně talentovaných dětí (Zlatý oříšek 2022).

  Na anketní otázku „Pomáháte potřebným? A pokud ano, jak?“ tentokrát odpověděli kastelán opočenského zámku Tomáš Kořínek a skaut Břetislav Rychlík, herec, scenárista, režisér a vysokoškolský pedagog. Oběma jim za jejich ochotu touto cestou ještě jednou děkuji.

  Jak vidno, skladba letošní „jedničky“ Archy je celkem pestrá, což si lze snadno ověřit:

  Píše se v tomto čísle Archy o Vás? Chcete-li, můžete si přidat odkaz na svůj web či blog…

  Objednat nebo zrušit zasílání avíza na nově vyšlá čísla Archy lze prostřednictvím online formuláře

  Aktuální číslo Archy ve formátu PDF je ke stažení zde.

  Zařadil: -maj-

  Autor