Pionýr zve do pěti Ledových měst po celé České republice děti, dětské skupiny, kolektivy i rodiny s dětmi na víkend spojený s termínem pololetních prázdnin, tedy na 3.–6. února t. r. Ledovými městy 2023 jsou Brno, České Budějovice, Karviná, Plzeň a Praha. Smyslem celé akce je poskytnout dětským návštěvníkům v daném čase a městě možnost aktivního vyžití.

  Předsedkyně Pionýra Darina Zdráhalová (foto Jiří Majer)
  Předsedkyně Pionýra Darina Zdráhalová (foto Jiří Majer)

  Tři zástupkyně Pionýra o tom informovaly na tiskové konferenci konané 19. ledna 2023 v Malém zrcadlovém sále Rohanského paláce, sídla Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) České republiky. „Už to místo samotné, jeho výběr, je dokladem toho, že ministerstvo školství této akci věnuje velkou pozornost a velkou podporu,“ podotkla úvodem předsedkyně Pionýra Darina Zdráhalová s poděkováním za zapůjčení prostor. Záštitu nad akcí převzal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš.

  Členka Výkonného výboru České rady Pionýra Kateřina Jáchymčáková (foto Jiří Majer)
  Členka Výkonného výboru České rady Pionýra Kateřina Jáchymčáková (foto Jiří Majer)

  „Smyslem je zapojit co nejvíce dětí do aktivit nabízených Pionýrem, a to včetně dětí, které se třeba ani nemohou nikam jinam podívat. Nabízí se jim zážitkový program; navíc je to spojené i s jakousi částí naučnou, kdy se mohou dostat do jiných měst nebo poznat své vlastní město,“ rozvedla cíle akce členka Výkonného výboru České rady Pionýra (a představitelka Ledové Karviné) Kateřina Jáchymčáková. Jde o to umožnit veřejnosti z celé republiky navštívit různé instituce (muzea, galerie apod.), a to aktivní formou coby alternativou pasivního trávení času doma u počítače. Kateřina Jáchymčáková zdůraznila, že akce je  určena především dětem, jejich kolektivům, spolkům dětí a mládeže, dětem z dětských domovů a také zapojeným základním školám a střediskům volného času. Nabídku mohou využít i rodiny s dětmi. Organizovaným skupinám nabízí Pionýr ubytování, většinou ve školách a střediscích volného času.

  Ledové karty (foto Jiří Majer)
  Ledové karty (foto Jiří Majer)

  Využít nabídky bezplatných či zlevněných vstupů do zapojených institucí mohou držitelé tzv. Ledové karty, jež také obsahuje přehled těchto spolupracujících institucí. Karty jsou, resp. budou k vyzvednutí na vybraných místech Ledových měst – typicky v infocentrech a knihovnách. Možnosti aktivního vyžití se pochopitelně město od města liší, všechna však mají co nabídnout.

  Karviná kupříkladu „Šikmý kostel“, jenž se do povědomí mnoha čtenářů dostal díky spisovatelce Karin Lednické. K mání je i komentovaná prohlídka zpřístupněného dolu nebo ojedinělé místo, kde si lze – díky zapojení Českého curlingového svazu – vyzkoušet olympijský sport curling. Brno zase nabízí hrad Špilberk, technické muzeum či bezmála kilometrový labyrint pod Zelným trhem; České Budějovice vodárenskou věž, muzeum a letiště; Plzeň má ve svém menu mj. Muzeum loutek…

  Členka Výkonného výboru České rady Pionýra Kateřina Součková (foto Jiří Majer)
  Členka Výkonného výboru České rady Pionýra Kateřina Součková (foto Jiří Majer)

  Praha, v níž se „ledová“ tradice před 22 lety zrodila, uchytila a druhým ročníkem se nyní šíří do dalších měst, má na své Ledové kartě (k vyzvednutí bude v předprázdninovém týdnu od pondělí 30. ledna v Praze 1 na Senovážném náměstí 24) podle členky Výkonného výboru České rady výboru Pionýra Kateřiny Součkové celou řadu objektů. Například Pražský hrad, Židovské muzeum, Národní zemědělské muzeum, Muzeum policie, Pražské věže, Království železnic, Muzeum Karlova mostu, Galerii ocelových figurín, Národní pedagogické muzeum či Armádní muzeum na Žižkově, po dlouhé rekonstrukci nově otevřené.

  Ledová města nabízejí dětem aktivní vyžití (foto archiv Pionýra)
  Ledová města nabízejí dětem aktivní vyžití (foto archiv Pionýra)

  Pionýr už druhým rokem navíc spolupracuje se Skrytými příběhy. Skupiny i rodinné návštěvy si tak mohou ozvláštnit putování po daném městě (zatím vyjma Karviné, tam ale mají zase Ledový koncert – ukázku volnočasových aktivit Moravskoslezského kraje) a pomocí připravených vycházek se třeba seznámit s historickými osobnostmi.

  Předsedkyně Pionýra posléze upozornila ještě na koncert Děti dětem, akci, jejíž letošní ročník bude dvacátý čtvrtý. Koncert se uskuteční v sobotu 4. února od 18.00 v Kongresovém centru Praha. Tradičně se na něm představí vítězové nebo účastníci republikových finále Pionýrského Sedmikvítku (oblasti Dětská Porta, Tanec a Melodie). Vystoupí zde jako hosté i profesionálové, konkrétně Žesťový kvintet Ústřední hudby Armády ČR, jakož i Radka Fišarová. Podrobnosti lze nalézt na webu detidetem.pionyr.cz. Podmínkou vstupu a akci je zvláštní vstupenka, jež není totožná s Ledovou kartou.

  Roman Škoda, reprezentující Národní pedagogické muzeum a knihovnu J. A. Komenského
  Roman Škoda, reprezentující Národní pedagogické muzeum a knihovnu J. A. Komenského

  Na tiskové konferenci byl přítomen coby symbolický zástupce spolupracujících institucí Roman Škoda z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského. Konstatoval, že pro muzea obecně je charakteristická otevřenost vůči dětem. Právě v ní a v edukačních prvcích vidí průsečík se záměrem Pionýra. Zmíněné muzeum přitom nabízí v rámci Ledové Prahy například stálou expozici věnovanou dějinám vzdělanosti, od příchodu Cyrila a Metoděje až po současnost, a výrazně navazuje na odkaz Jana Amose Komenského. „Myslím si, že Komenský s námi žije i dnes, neboť jde o nadčasovou osobnost. Jeho myšlenky jsou neskutečné, Komenský je velikán,“ pronesl Roman Škoda. Upozornil rovněž na to, že jedním z principů Komenského učení  je zážitková pedagogika, a v této souvislosti doporučil návštěvníkům Ledové Prahy krátkodobou expozici ve zmíněném muzeu nazvanou „Pravěk k tabuli! Jak si pračlověk cestu do škol našel“.

  Ledová města nabízejí dětem aktivní vyžití (foto archiv Pionýra)
  Ledová města nabízejí dětem aktivní vyžití (foto archiv Pionýra)

  „Na Ledové Praze očekáváme standardní návštěvnost patnácti, šestnácti tisíc účastníků. Těch pionýrských, kteří tu budou ubytovaní, je asi dva a půl tisíce. Ti zůstanou celý víkend v Praze. Ale jsou další, kteří přijedou třeba na jeden den. U dalších Ledových měst je to o vytváření tradice, takže tam jsou počty řádově nižší (stovky), a přesto nejsou zanedbatelné. Tam se učí spíš veřejnost využít naší nabídky,“ odpověděla předsedkyně Pionýra Darina Zdráhalová na dotaz serveru ADAM.cz ohledně očekávané návštěvnosti.


  Veškeré potřebné informace jsou dostupné na webu Ledových měst (www.ledovamesta.cz)


   Zařadil: -maj-

  Autor