Česká rada dětí a mládeže zaslala dopis, adresovaný doc. PhDr. Milanovi Uhdemu, předsedovi Rady České televize:

  Vážený pane předsedo,

  dovolte, abychom Vás oslovili jménem České rady dětí a mládeže s následujícím podnětem.
  Náš apel se týká četností situací, kdy Česká televize, veřejnoprávní medium placené daňovými poplatníky, zobrazuje pravidelně prezidenta republiky Miloše Zemana s cigaretou, shánějícího se po popelníku, a také v situacích, kdy hovoří blahosklonně o alkoholu, případně přímo alkohol přímo před zraky diváků konzumuje.
  Nevoláme po nějaké puritánské cenzuře. Domníváme se však, že zejména pro tu část televizního auditoria, kterou zastupujeme, totiž pro děti a mladé lidi, je takovéto chování nejvyššího ústavního činitele velmi špatným příkladem. Máme za to, že Česká televize by měla zobrazovat člověka – politiky nevyjímaje – v nejrůznějších životních situacích. Nerozuměli jsme kupříkladu tomu, proč bylo před časem v ČT uvaleno informační embargo na záběry prezidenta s poraněnou nohou. Zranit se může každý z nás a i prezident se sádrou či kulhající na obrazovku podle nás patří. Nepatří na ni to, co prezident, ať vědomě či nevědomky, ve svých veřejných vystoupeních propaguje. Tabakismus a příchylnost k alkoholu. V našich spolcích, jakými je například Junák – svaz skautů a skautek, Asociace turistických oddílů mládeže, Folklorní sdružení České republiky, Pionýr, Česká tábornická unie a desítky dalších, se snažíme vést děti a mladé lidi k aktivnímu způsobu trávení volného času. K tomu však rozhodně nepatří konzumace alkoholu či kouření.
  Uvítali bychom, kdyby nás v tom Česká televize podpořila a podnikla takové kroky, které by výše popsané situace minimalizovaly.
  Děkujeme Vám, vážený pane předsedo, a přejeme dodatečné v novém roku všechno dobré, zdraví a životní pohodu. S přátelským pozdravem

  Dopis ČRDM předsedovi Rady České televize... Ing. Aleš Sedláček
  předseda České rady dětí a mládeže

  Mgr. Tomáš Novotný v.r.
  pracovní skupina Stát