„Za posledních dvacet let se z výchovy zážitkem stala věda,“ konstatuje v úvodním textu třetí letošní Archy Iva Pudichová (Země – nezemě, o. s.).

  Jak upozornila, na toto téma vznikají diplomové a disertační práce, píší se fundované články do odborných časopisů, pořádají se vzdělávací a adaptační kurzy, řeší se v souvislosti s prevencí sociálně patologických jevů. Archa číslo 3/2014, se svým ústředním tématem „Prožitkem k výchově“, se touto problematikou samozřejmě zabývá také – především z pohledu osvědčené praxe, kterou dobře znají v rozličných spolcích dětí a mládeže.

  Při listování novým sešitem Archy se tak můžeme připojit k sázení stromků v Bělském lese v Ostravě (Kateřina Grešová, S.K. a K.S. Dakota), prozkoumat, co se skrývá pod inzerátem v titulku Učíme se zážitkem! Zn. Profesionálně (Pavel Bednařík, Prázdninová škola Lipnice), nebo si přečíst o tom, jak skauti obnovují Starou Vodu již 20 let (Jan Pečínka, Junák – svaz skautů a skautek ČR). Jezděte s chutí, ale opatrně a zodpovědně, nabádá nás v tematickém zamyšlení Matěj Chour (Asociace turistických oddílů mládeže České republiky) a reportážní článek Marcela Pudicha (Země – nezemě, o. s.) zase radí: výchovu zážitkem hledejme v těch nejobyčejnějších věcech.

  „Pověz mi a zapomenu; ukaž mi a já si vzpomenu; ale nech mne se zúčastnit a já pochopím,“ cituje Konfucia v záhlaví textu nazvaného Tam, kde končí pohodlí Lucie Popelková (Velký vůz). A já teď budu pro změnu citovat ji: „Kurz není nahodilým shlukem zajímavých aktivit, ale je vždy výsledkem několikaměsíční práce organizačního týmu, promýšlení cílů a témat, struktury, dynamiky, vytváření a ladění her a jejich testování. Jedinečná dramaturgie každého kurzu míří do hloubky v oblasti cílů, které zastřešuje. Účastnící se mnohokrát ocitnou v mezních situacích. Záludní organizátoři je často vyvádí ze zóny komfortu. Teprve tam, kde končí pohodlí, začíná prostor pro uvědomění, poznání.“
  Dalším z autorů, jejichž příspěvek nadmíru vyhovuje hlavnímu námětu letošní „trojky“ tištěného zpravodaje ČRDM o výchově a využití volného času dětí a mládeže, je i mediální zástupce DDM Býchory Vladislav Sobol. Čtenářům a čtenářkám Archy nabízí netradiční tip na výlet: Ekocentrum Horka aneb Pasťák bez mříží.

  Rubrika Představujeme nám tentokrát přiblíží spolek Benjamín Orlová (původním názvem Křesťanské sdružení BENJAMIN, pobočka 04). Jeho zástupkyně Joanna Kubica v rozhovoru pro Archu na otázku, co konkrétně mladým lidem Benjamín Orlová nabízí, říká mimo jiné: „Především smysluplné využití volného času. V Orlové máme třeba k dispozici sportovní hřiště, kde pravidelně probíhají jak různé turnaje, tak také sportovní odpoledne. Zmíněných akcí se účastní děti a mládež z okolí, přičemž velká část jich pochází z romské komunity, takže to bývá takové pestré. Ta děcka sice nedocházejí pravidelně, ale vědí, že kdykoliv chtějí, tak prostě můžou přijít, po domluvě s námi si vypůjčit sportovní náčiní a ten fotbal, florbal si zahrát. V tom jsme ostatně viděli a vidíme stále velký přínos: prostředí, které Benjamín vytváří, je otevřené pro všechny a v rámci sportovních akcí fungují určitá základní pravidla, která se ty děti snaží dodržovat: pravidla fair-play a slušného chování.“
  Prožitkem k výchově? Určitě.

  Vše výše uvedené je ovšem jen malou ukázkou toho, co v nové Arše najdete. Jak se ostatně snadno přesvědčíte sami: stačí sjet myší kousek níž…

  QR kód mobilní verze Archy


  Archu č. 3 si můžete ve formátu pdf prohlédnout na:
  http://crdm.cz/wp-content/uploads/archa-2014-3.pdf


  Témata jednotlivých čísel letošní Archy spolu s termíny jejich uzávěrek naleznete ZDE


  #zpravodaj_Archa

  ARCHA Archa je název nekomerčního bezplatného zpravodaje o výchově a využití volného času dětí a mládeže, který od roku 1999 vydává Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Archa vychází v tištěné podobě a v elektronické verzi, uveřejňované na internetovém serveru ADAM.cz. Svým obsahem Archa plní především roli „výkladní skříně“ ČRDM, jejích členských sdružení a jejich rozmanitých aktivit. Jedinečnost Archy tkví v tom, že dlouhodobě a soustavně nejen mapuje události důležité pro mikrosvět spolkové práce s dětmi a mládeží, ale přichází i s vlastními tématy, k nimž hledá – a nachází – „zpětnou vazbu“ ze zmíněných sdružení. V Arše se lze dočíst o mnoha uskutečněných projektech, k nimž náleží kupř. „Sametky“, „Cena Přístav“, „72 hodin“ nebo dříve „Bambiriáda“, „Stromy Anežky České“ apod. Své místo ve zpravodaji Archa mají i články o akcích úžeji spjatých s nadnárodní mládežnickou formací Evropské fórum mládeže, jejímž členem ČRDM je (kupř. „Strukturovaný dialog – Kecejme do toho“), respektive o akcích s výrazně evropským přesahem – „Evropské karty mládeže EYCA“ aj.).

  Všechna čísla Archy najdete ke stažení ve formátu PDF na stránce www.crdm.cz/archa kde naleznete také tematické oblasti, jimž se budou věnovat další plánovaná čísla.
  Informaci o nových číslech Archy můžete získat rovněž prostřednictvím služby RSS feed. Objednat nebo zrušit zasílání avíza na nově vyšlá čísla Archy lze prostřednictvím formuláře na adrese shortlinks.crdm.cz/registrace-e-archa.

  Autor