Za pár dní se někteří z nás budou rozhodovat, kterým kandidátům a kandidátkám, ucházejícím se o naši přízeň – a tím pádem i hlasy – dají svoji důvěru.

  Jakkoliv je Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) v zásadě organizací nepolitickou, respektive nestrannou, ráda by alespoň takto upozornila na tři jména, jež se objevila v kandidátních listinách doplňovacích voleb do třetiny Senátu. Jde o podporu symbolickou: organizace přece nehlasují. Vyjádřením své podpory chce dát ČRDM najevo, že si těchto lidí a jejich práce váží: pro rozvoj mládeže a jejich spolků totiž učinili mnohé – ať už dříve, či dnes.

  crdmČRDM by také ráda použila svůj výběr oněch jmen – jsou přitom z různých částí pravolevého politického spektra – jako malý návod čtenářům: podporujte i vy toho „svého“ senátora nebo senátorku. Třeba víte sami ještě o dalších osobnostech, které z obdobného důvodu stojí za pozornost. A nositelům vámi vytipovaných kandidátů a kandidátek se patří dát na vědomí, že o nich víte a stojíte za nimi. Jak? Třeba krátkým odstavečkem, a klidně i jednou větou uveřejněnou na webu vašeho spolku, na Facebooku, Twitteru (případně nabídnutou serveru ADAM.cz)…

  Je to až neuvěřitelné – zanedlouho uplyne 25 let ode dne, kdy studentský pochod na paměť 17. listopadu 1939 rozhýbal události, které nakonec smetly komunistický režim – pyšný na to, že je na „věčné časy“. Je zajímavé i zákonité, že vždy – v roce 1848, v listopadu 1939 i 1989 a také v únoru 1948 – se proti nesvobodě a násilí postavila mládež. Věřme, že taková nutnost už ČRDM nepotká, určitě však je dobře si ji připomenout. Oni, desítka tehdejších mladých studentských vůdců, na ni dodnes pamatují, i když už skoro nikdo nepamatuje jejich jména. A stále nutnost hájit svobodu a demokracii zastávají – proč by ne i v Senátu? – navzdory tomu, že latinské slovo „senex“, z něhož název tohoto sboru vznikl, znamená „kmet“.

  Pavel Žáček
  Připomeňme k té „25“ jednoho z oněch deseti statečných z roku 1989 – studenta, předsedu protikomunistického stávkového výboru Fakulty žurnalistiky UK a pak šéfredaktora svobodně píšících Studentských listu. Není to sice „kmet“, ale za čtvrt století navzdory politice dokázal „obalit“ své jméno tituly PhDr., Ph.D. – a sama sebe vědomostmi. Zejména o tom, jak „to“ v době nesvobody fungovalo. Od roku 1993 se věnoval zejména vyšetřování komunistické „StB“, shromáždil o jejím působení rozsáhlou dokumentaci a objevil a shromáždil i nesčetné doklady o pronásledování mládeže, zejména skautského hnutí… a ovšem také o rozsáhlé skautské protikomunistické činnosti. Soustavně odhaloval zločinné pozadí komunismu i nacismu i jako zakladatel a pak ředitel dnešního Ústavu pro studium totalitních režimů. Této činnosti se věnuje i dnes na ministerstvech obrany i kultury jako poradce. A přednáší o tom i dnešním mladým lidem – v době, kdy se zdá, že svoboda a demokracie jsou samozřejmost a že je nikdo neohrožuje.

  Alena Gajdůšková Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková při přebírání Ceny ČRDM Spolupráce nynější místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR s reprezentací ČRDM je dlouhodobá, přínosná a pramení z jejího hlubšího zájmu o „naši“ výseč neziskového sektoru. Je vnímavou konzultantkou řešení různých problémů, s nimiž se ve svých spolcích i na úrovni střešní organizace potýkáme. V rámci svých možností a pravomocí je pak zároveň i odhodlanou zastánkyní takových legislativních postupů, které pomáhají odvracet či zmenšovat různá byrokratická ohrožení naší práce. Je laureátkou Ceny ČRDM „Přístav“ 2013, zajímá se o dobrovolnictví (nedávno představila novelu zákona, jež počítá s tím, že by benefity pro dobrovolníky byly osvobozeny od daně z příjmu), podpořila senátní návrh k dětským skupinám (hájící právo na existenci mj. lesních školek), přebírá záštity nad akcemi pořádanými dětskými a mládežnickými spolky a ochotně se jich účastní (kupř. pionýrská akce Děti dětem, anketa Zlatý Ámos pod.).

  Tomáš Kladívko
  Bývalý starosta městské části, který už jako senátor pomohl zachránit skautům na Praze 9 klubovnu proti rozpínavosti developerů.

  Autoři