Čtvrt století, jež uplynulo od obnovení samostatné činnosti Pionýra, prověřilo jeho životaschopnost.

  Dnes je Pionýr svébytnou organizací zaměřenou na mimoškolní výchovu dětí a mládeže, aniž by přitom podléhal nějaké politické straně či ideologii. Dvacáté páté výročí celostátní konference pionýrských pracovníků, která rozhodla o jejich dalším směřování, si chtějí pionýři připomínat během celého letošního roku.

  Pionýr, z. s.Předseda Pionýra Martin Bělohlávek (foto Jiří Majer)„Pionýr je od roku 1990 skutečně zcela svébytnou, samostatnou organizací, která nemá žádné vazby na politické strany, ale ani na žádné ideologie. Z hlediska světonázorového se profiluje – na rozdíl třeba od Junáka – jako organizace, která nemá žádné vazby ani na náboženství. Což je, myslím si, poměrně významný programový moment, který zdůrazňujeme. Nikdo našim členům nebrání v jakékoliv aktivitě, ať tedy věroučné nebo jiné, ale organizace jako taková se poměrně důrazně a důsledně k těmto věcem vymezuje,“ prohlásil na tiskové konferenci, konané 20. ledna 2015 v nové budově Národního muzea, předseda Pionýra Martin Bělohlávek.

  Snímek z mimořádné celostátní konference pionýrských pracovníků v roce 1990 (foto archiv Pionýra)Snímek z mimořádné celostátní konference pionýrských pracovníků v roce 1990 (foto archiv Pionýra)V zevrubném exkurzu do nedávné historie přiblížil rozhodování, jež před delegáty pionýrských skupin Okresních rad PO SSM (Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže, pozn.) v r. 1990 stálo. „Na jedné straně tam nebylo moc o čem diskutovat, protože naprostá většina přítomných lidí, kteří v té době v PO SSM pracovali, chtěla dál pokračovat v práci s dětmi. Názory se někdy lišily v tom, řekněme, pod jakou hlavičkou,“ podotkl Martin Bělohlávek.
  Padlo rozhodnutí obnovit činnost samostatné organizace, jež působila v letech 1968 až 1970 – obnovit Pionýra.
  Na tiskové konferenci k 25. výročí obnovení samostatné činnosti Pionýra (foto Jiří Majer) Podle jeho předsedy poté proběhlo i majetkové vyrovnání nové organizace s těmi, kdo se rozhodli z PO SSM odejít. Šlo o celou řadu subjektů. „Zvláštní je, že jim tu minulost v pionýrské organizaci (PO SSM) nikdo nepředhazuje, nepřipomíná, a jaksi tuto jedinečnou příležitost využívají média nebo rodiče v některých případech pouze (směrem) k nám. Připouštím, že skutečnost, že jsme si ponechali název Pionýr, může evokovat některé relikty minulosti. Já tady (ale) řeknu, že ta organizace byla tak strašně komunistická, že pouze deset procent vedoucích oddílů bylo členy komunistické strany. Což je statistický údaj, který je poměrně snadno doložitelný, a může si tedy každý z toho udělat obrázek, jak moc tam byla ta provázanost faktická,“ řekl Martin Bělohlávek.

  Snímek z mimořádné celostátní konference pionýrských pracovníků v roce 1990 (foto archiv Pionýra)Rozhodnutí více než čtyř stovek delegátů oné brněnské konference tedy umožnilo samostatnou činnost Pionýra – nejprve v rámci federace a po jejím rozdělení pak od r. 1993 v rámci České republiky. Těžiště činnosti Pionýra tkví v pravidelné práci s dětmi a mládeží v jednotlivých oddílech (foto archiv Pionýra)„Myslím si, že po pětadvaceti letech, kdy celá řada organizací svoji činnost ukončila – ať už ji v roce 1990 obnovily, nebo vznikly – jsme prokázali, že jsme organizací životaschopnou. A skutečnost, že děláme akce… které mají osmnáctileté, patnáctileté výročí, které oslovují veřejnost, skutečnost, že existují stovky pionýrských skupin – bezmála tisíc oddílů po celé České republice – je dokladem toho, že jde o organizaci živou, programově ukotvenou a funkční,“ shrnul předseda Pionýra.

  Ledová Praha (foto archiv Pionýra)Jakub Kořínek: Ledová Praha každoročně přiláká okolo deseti tisíc lidí... (foto Jiří Majer)Pionýrské jubileum má být připomenuto řadou akcí. Tou nejbližší je 15. ročník Ledové Prahy, jež každoročně přiláká okolo deseti tisíc lidí. „Spočívá v tom, že během pololetních prázdnin mají děti, respektive děti s doprovodem – čili můžou to být dětské oddíly, školní třídy, rodiny s dětmi, občas to bývají děti z dětských domovů… příležitost během tří dnů buď s nějakou výraznou slevou, nebo v některých místech úplně zadarmo navštívit různá muzea, historické památky a další zajímavosti, které hlavní město Praha nabízí,“ vysvětlil Jakub Kořínek z Pionýra.
  Na období mezi 17. dubnem a 17. květnem jsou připraveny četné nabídkové akce, tzv. Pětadvacítky; půjde o turistické, sportovní a jiné události. Neotřelou aktivitu připravili třeba pardubičtí pionýři: mají vytipovaných pětadvacet rozhleden, od nichž si slibují „hezké výhledy Pionýra do dalšího období“…

  Těžiště činnosti Pionýra tkví v pravidelné práci s dětmi a mládeží v jednotlivých oddílech (foto archiv Pionýra)Těžiště činnosti Pionýra tkví v pravidelné práci s dětmi a mládeží v jednotlivých oddílech (foto archiv Pionýra)Nicméně dominantní činnost Pionýra tkví podle jeho předsedy v něčem trochu jiném. „Spočívá v dlouhodobé výchovné práci v pionýrských oddílech. Ty se scházejí pravidelně jedenkrát za týden, jedenkrát za čtrnáct dní. Je to činnost pohříchu velmi nenápadná a pro média někdy i málo zajímavá. Což je škoda, protože si myslím, že dobrovolníci, kteří ji dělají, si pozornost a ocenění zaslouží,“ zobecnil Martin Bělohlávek.


  Prohlášení Pionýra k 25. výročí obnovení samostatné činnosti si můžete přečíst ZDE


  #inkluze #integrace #socialnizaclenovani

  #inkluze #socialnizaclenovani

  Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.

  inkluze sociální-začleňování socialni-zaclenovani socialnizaclenovani

  Autor