České dráhy odpověděly na dopis České rady dětí a mládeže ohledně skupinových slev. Naše námitky a návrhy však v potaz nevzaly.

  Paní Jaroslava Kotěborská z KOD-oddělení kvality a kontroly Generálního ředitelství ČD, a.s. v podstatě jen zopakovala postup, který ČD publikovaly již dříve na svém webu.
  Znovu upozorňuje na to, že slevu pro skupiny více než 6 osob bude nutno hlásit 3 dny dopředu, aby bylo možno zajistit dostatečné posílení vlaku. Zároveň vysvětluje, že počet přepravovaných osob lze těsně před odjezdem mírně měnit, a uvádí návod, jak v takových případech postupovat.

  Dále upozorňuje, že změna vstoupí v platnost v průběhu měsíce března 2015.

  Kompletní text dopisu si můžete přečíst níže:


  České dráhy, a.s.
  Zákaznická péče
  P.O. Box 7
  110 15 Praha 1

  Vážený pane Sedláčku,

  obdrželi jsme Vaše podání, ve kterém vyjadřujete Vaše názory k plánovaným změnám pro přepravu skupin. Vaše názory mají pro nás význam zpětné vazby od našeho zákazníka.

  Jízdu vlakem pro větší skupinu dětí a mladých lidí bude od března 2015 nutno objednat předem (ilustrační foto Junák - Jednička Pardubice) Slevu pro skupinu bude možné nově získat v den odjezdu pouze maximálně pro 5 spolucestujících. Skupiny 6 a více spolucestujících se pro získání skupinové slevy budou muset předhlásit nejpozději 3 dny předem prostřednictvím objednávkového formuláře. Jako bonus za předhlášení jízdy taková skupina obdrží místenky nebo vyhrazení míst ve vlaku zdarma. Zdarma budou pro cestující nejen místenky, ale také vyhrazení míst ve vlacích, kam nelze koupit místenky (např. lokálky) bez ohledu na to, zda platba byla provedena přes internet nebo u pokladní přepážky (dosud byly u skupiny pouze místenky zdarma jen k eTiket).

  Stávající systém prodeje místenek není nijak napojen na dispečerský systém a podle prodaných místenek nezajišťují ČD posilování souprav, protože vlaky převážně nemáme povinně místenkové a počet místenek nevypovídá nic o skutečném obsazení vlaku. Proto zavádíme systém odbavení s garantováním míst (bezplatnou rezervací) a případně i s posílením soupravy, pokud se na jeden vlak předhlásí více skupin a mohlo by dojít k přeplnění vlaku. O skupinách se potřebujeme dozvědět dopředu. Navíc v roce 2015 se chystá značný objem výlukových prací na dopravní infrastruktuře, a proto budeme muset objednávat autobusy (případně nákladní auta pro přepravu kol), jejichž kapacita by pro nepředhlášené skupiny nemusela dostačovat.

  Jízdu vlakem pro skupiny dětí a mladých lidí z neziskovek bude od března 2015 nutno objednat předem (ilustrační foto Junák - Svitavy, Betlémské světlo) Objednávku nelze změnit po jejím odeslání/zaplacení, pouze uplatnit požadavek na návratek při nevyužití jízdného za chybějící cestující. Podmínky jsou uvedeny v tarifu TR 10, čl. 220 – 221. Pokud se cesty bude účastnit méně cestujících v porovnání s objednávkou, na základě potvrzení o nevyužití (u pokladny, u průvodčího), bude nevyužité jízdné vráceno (zde pochopitelně platí srážky dle SPPO – důvod není na straně železnice, ovšem bude i možnost návratku na EPIK beze srážky).

  Při zvýšení počtu cestujících ve skupině lze doplatit pro nového spolucestujícího nebo nové spolucestující jízdné se slevou pro skupinu dle čl. 220.1. písm. c) nebo 220.2. písm. c) tarifu TR 10 pouze ze stejné nástupní a do stejné cílové stanice; doplatek musí být provázán s původní jízdenkou.

  Plné znění SPPO a TR 10 lze nalézt na naší internetové adrese www.cd.cz v sekci čím se řídíme.

  Pokud nebudete nový systém využívat, můžete si nadále kupovat jízdenky pro malou skupinu (do 5 osob), sleva pro skupinu Vám bude přiznaná za stejných podmínek jako je tomu dosud. Pokud Vás bude více, musíte si koupit pro každých 5 cestujících novou jízdenku se slevou pro skupinu. V takovém případě bohužel nemůžeme garantovat místa k sezení, pokud si nezakoupíte současně místenky (v tomto případě za 35 Kč).

  Tedy závěrem lze konstatovat, že pokud nebudou chtít některé skupiny využít nový systém, rozdělí se na skupinky max. po 5 osobách a budou odbaveny jako dosud.

  Rádi bychom Vás ujistili, že nové podmínky pro objednávání skupin (až vstoupí v platnost ode dne vyhlášení – předpokládáme březen 2015) jsou zavedeny právě proto, abychom vyšli vstříc všem našim cestujícím. Tedy jak těm s jízdními koly, koloběžkami, cestujícím ve větších skupinách, tak i jednotlivým cestujícím, kteří si následně stěžují na přeplnění vlaku, pokud nevíme o skupinových přepravách dopředu.

  Omlouváme se Vám za některé pro Vás nevyhovující změny přepravních podmínek. Věříme, že naše vysvětlení přijmete s pochopením.

  S pozdravem

  Ing. Jaroslava Kotěborská
  KOD-oddělení kvality a kontroly
  Generální ředitelství ČD, a.s.


  Původní dopis ČRDM najdete zde:
  http://www.adam.cz/clanek-2014110061-ceska-rada-deti-a-mladeze-se-pta-reditele-ceskych-drah-na-skupinove-slevy.html

  Autor