Česká rada dětí a mládeže odeslala minulý týden dopis generálnímu řediteli Českých drah Pavlu Krtkovi.

  Upozorňuje na to, že systém skupinových slev, který má v nejbližších dnech vstoupit v platnost, bude pro vedoucí neziskových organizací značně složitější, a navíc se tím jízdenky na víkendové akce a tábory pro děti a mladé lidi prodraží…

  Text dopisu:

  Vážený pane generální řediteli,

  dovolujeme si – jménem stovky organizací, pracujících s dětmi a mládeží a reprezentujících přes 200 tisíc členů, sdružených v České radě dětí a mládeže – vznést dotaz a vyjádřit naše znepokojení ohledně nových skupinových slev. Jedná se zejména o skupinové slevy pro dětské a mládežnické oddíly, které obvykle využívají cestu vlakem na své víkendové výpravy.
  Jak máme postupovat, abychom nemuseli zakupovat drahé jízdenky? Dražší než nyní?
  Jak máme postupovat, abychom dobrovolné vedoucí dětských spolků nezatěžovali administrativou s vyplňováním objednávkového formuláře ke skupinové slevě? Navíc když nikdy nemůže být jisté, kolik dětí či mladých lidí se k odjezdu skutečně dostaví?
  Dosud, již řadu let, dětské spolky využívaly jednoduché možnosti skupinové slevy – po příchodu na nádraží bezprostředně před odjezdem zakoupili vedoucí skupinovou jízdenku na přesný počet účastníků výpravy. To nyní nebude možné.

  Nebo ano?
  Doposud měli vedoucí možnost zakoupit skupinovou jízdenku přímo na nádraží. Ta zaručovala slevu druhému účastníkovi jízdy slevu 25% a každému dalšímu slevu 50% z jízdného.
  Současná změna (viz Tisková zpráva ČD z 19. 11. 2014: ČD nabídnou nový věrnostní program a budou rozšiřovat služby, ceny zvednou v průměru jen o procento,
  http://www.ceskedrahy.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/-22080/) předpokládá možnost zakoupení jízdenky se skupinovou slevou pro 6 a více osob pouze po předchozím nahlášení prostřednictvím objednávkového formuláře (viz bod 5 Přehledu tarifních změn: ode dne vyhlášení se sleva pro skupinu přizná při okamžitém odbavení pouze maximálně pro 5 spolucestujících; skupiny 6 a více spolucestujících se musí nově pro přiznání slevy předhlásit prostřednictvím objednávkového formuláře (v tom případě obdrží bonus v podobě místenky zdarma), toto opatření umožní lépe a pružněji reagovat v oblasti posilování vlakových spojů;).

  Vedoucí dětského oddílu však nemá nikdy jistotu, kolik dětí mu na výpravu přijde. Jak například zmiňuje tisková mluvčí Junáka v Událostech ČT 24. 11. 2014 (http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/214411000101124/obsah/365471-novinky-v-cestovani-vlakem), mohou rodiče své děti omluvit těsně před odjezdem.

  Lze v takovém případě například objednávkový formulář změnit?
  Tak, jako to bylo doposud možné např. u programu „Děti na výlet Pendolinem“, který sice platí jen velmi specificky (jen pro vlaky Pendolino a školská zařízení, nikoliv pro oddíly neziskových organizací), ale při vyplnění tzv. „plánu cesty“ lze těsně před odjezdem u pokladny učinit změnu počtu objednaných míst? (viz Úplné znění podmínek Děti na výlet Pendolinem , bod 228. 2: Plán cesty odevzdá vedoucí skupiny pokladníkovi u pokladní přepážky ČD při odbavení jízdními doklady, v okamžiku nákupu lze snížit rukopisnou opravou počet organizací potvrzených cestujících.)

  Jak dlouho předem by se změna musela hlásit?
  A jak velká by mohla být v takovém případě změna? (Kolik procent z původně nahlášeného počtu cestujících?)

  V Tiskové zprávě ČD se nehovoří ani o tom, jak dlouho předem by se musel formulář vyplnit. Platí tedy údaj – tři dny předem, který zazněl zatím pouze ve zmíněném televizním zpravodajství?

  V článku na AKTUÁLNĚ.cz se mluví o místence k této skupinové slevě. Konkrétně:
  „Toto opatření umožní lépe a pružněji reagovat v oblasti posilování vlakových spojů,“ říká mluvčí drah Petr Šťáhlavský. Bonusem má být místenka zdarma.

  (Viz: http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceske-drahy-mirne-zdrazi-po-letech-pridaji-luxusni-tridu/r~9b262e786fdd11e4845a002590604f2e)

  Místenky zdarma k jízdenkám objednaným přes internet však byly i dosud.

  Navíc by místenky pro dětské skupiny měly smysl pouze v případě, že by děti mohly sedět pohromadě. Je však nemyslitelné, aby bylo rozsazeno např. dvanáct dětí ve věku 6-10 let po celém vagoně tam, kde zrovna bude volné místo, nebo dokonce ve více vagonech. Jak by pak bylo možné zajistit, aby jejich jediný vedoucí dokázal včas pomoci malým dětem ze svého oddílu pobrat zavazadla, nic nezapomenout, a navíc včas vystoupit?

  Z výše zmíněných důvodů je Vámi avizovaný program skupinových slev pro naše neziskové organizace, které vedou vesměs dobrovolníci bez nároku na odměnu, a které zajišťují výchovu více než 200 000 dětí a mladých lidí, nevýhodným krokem zpátky.
  Pokud se mýlíme, budeme Vám vděčni za Váš návrh, jak nastávající situaci řešit ke spokojenosti 200 000 dětí, mladých lidí a jejich vedoucích – Vašich dosavadních zákazníků.

  Za Vaši odpověď předem děkujeme.
  S pozdravem za Českou radu dětí a mládeže
  Ing. Aleš Sedláček, předseda

  Praha, 25. 11. 2014

  Originál dopisu generálnímu řediteli Českých drah

  Jakmile nám České dráhy odpoví, budeme Vás na ADAM.cz informovat.


  Související zprávy:

  Děti do šesti let budou muset mít nově jízdenku, přestože její cena zůstane nadále nulová.

  http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceske-drahy-mirne-zdrazi-po-letech-pridaji-luxusni-tridu/r~9b262e786fdd11e4845a002590604f2e/

  Změnit se mají i podmínky pro skupinovou slevu. Při okamžitém odbavení se přizná maximálně pro pět spolucestujících. Skupiny šesti a více spolucestujících se musí nově pro přiznání slevy předhlásit prostřednictvím objednávkového formuláře.
  „Toto opatření umožní lépe a pružněji reagovat v oblasti posilování vlakových spojů,“ říká mluvčí drah Petr Šťáhlavský. Bonusem má být místenka zdarma.

  Nový systém skupinových slev ale zkomplikuje cestování například dětským oddílům. V televizních Událostech se k tomu vyjádřila tisková mluvčí Junáka:
  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/214411000101124/obsah/365471-novinky-v-cestovani-vlakem

  Autor