Dne 25. května 2024 se uskutečnil – po loňském pilotním ročníku již podruhé – Dětský den na Pražském hradě. Akci, zaštítěnou chotí prezidenta republiky Evou Pavlovou, uspořádala Správa Pražského hradu ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže (ČRDM), potažmo s řadou jejích členských spolků. Ty na jednotlivých stanovištích nabízely ukázky své celoroční činnosti, a dětští návštěvníci měli díky tomu možnost nejen seznámit se s nimi, ale i získat za absolvované „disciplíny“ do cestovního plánku razítka slibující drobnou odměnu. Spolu s dalšími, převážně neziskovými organizacemi tak nabídly „stánky“ umístěné v Královské zahradě a v Horním Jelením příkopu rodinám s dětmi netradiční, aktivní sobotní program.

  První návštěvníky uvítala Eva Pavlová.
  První návštěvníky uvítala Eva Pavlová.

   

  Stánek organizace CoderDojo
  Stánek organizace CoderDojo

   

  U České tábornické unie
  U České tábornické unie

   

  Zdravověda v podání Oblastního spolku Českého červeného kříže Kolín
  Zdravověda v podání Oblastního spolku Českého červeného kříže Kolín

   

  Stánek Mladých ochránců přírody
  Stánek Mladých ochránců přírody

   

  Na stanovišti Pionýra
  Na stanovišti Pionýra

  Royal Rangers v akci
  Royal Rangers v akci

   

  Společnost historického šermu Flamberg
  Společnost historického šermu Flamberg

   

  Junák – český skaut
  Junák – český skaut

   

  V Horním Jelením příkopu stálo mj. týpí Ligy lesní moudrosti
  V Horním Jelením příkopu stálo i týpí Ligy lesní moudrosti
  Křesání ohně
  Křesání ohně

   

  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Hasiči Praha
  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Hasiči Praha

   

  Návštěvníci. Snad spokojení, vždyť tohle všechno bylo pro ně.  Když tak přijdou napřesrok zas...?
  Návštěvníci. Snad spokojení, vždyť tohle všechno bylo pro ně.  Když tak přijdou napřesrok zas…?

  Zařadil: -maj-

  Autor