Náš práh je nízký. Toto téma se jako červená nit vine prvním číslem letošního ročníku časopisu Archa.

  „Nízkoprahovost je pro mne zárukou jakési bezbariérovosti. Každý, kdo dodrží nejzákladnější pravidla, se může zúčastnit. Téměř nic ho to nestojí, je to často za rohem, nemusí se nikde přihlašovat, sdílet s ostatními podobné zájmy či názory, nemusí chodit pravidelně. V tomto smyslu je nabídka hodně otevřená – prostě nízkoprahová,“ uvažuje ve svém úvodníku šéf Letního domu, z.ú. Cyril Zákora.

  Na jiném místě textu pak vysvětluje, co učíme děti tím, jak jsme nároční: „Přiměřené požadavky a pevná pravidla učí děti kázni a vedou k cílevědomosti. Nenáročnost naopak zprostředkovává zážitek svobody, volnosti, prostor pro vlastní rozvoj. Určitě každý z nás zná příklady, kdy náročnost koníčku dítě ubíjelo. Ale vybavím si i dítě, které pro samou svobodu nechodí nikam.“

  Svůj pohled na věc nabízí v nové Arše hned celá řada spolků (a jiných právních forem organizací), které se věnují dětem. Kupříkladu Klára Ligurská z České debatní společnosti: „Dlouhodobě spolupracujeme s dětmi ze sociálně znevýhodněných rodin a s Romy. ČDS uspořádala několik smíšených turnajů, kde debatovali ve stejných týmech Romové s Čechy i cizinci a výsledky byly nad očekávání dobré. Dále se např. podílela na studentském projektu „Život není černobílý“, kde pomohla zorganizovat několik úspěšných workshopů o životě Romů se stovkami studentů.“ Nebo ředitelka INEX-SDA Dagmar Fousková, citujíc koordinátorku aktivit „Dobrovolnictví pro všechny“ a projektu „Inkluze“ Janu Koňasovou: „Největší bariéry bývají často v naší hlavě; jakmile si to člověk uvědomí, najednou se otevírají nové možnosti.“ A do třetice třeba Renata Dvořáková. V úplném závěru článku, v němž se ohlíží za bohulibými aktivitami českolipských tomíků (kteří se jim věnují již od roku 1999) nechává zaznít slova tamního místostarosty: „Takový čin vydá za sto hodin občanské nauky.“

  Svým prvním letošním sešitem se Archa nesnaží o nic jiného, než pár „takových činů“ a spolků, jež za nimi stojí, zvěčnit tím, že svědectví a informace o nich „hodí na papír“. Anebo na ADAMa, pokud se týká verze elektronické. Tu si ostatně můžete prohlédnout a pročíst sami – stačí jen sklouznout pohledem a myší trochu níž…


  #zpravodaj_Archa

  ARCHA Archa je název nekomerčního bezplatného zpravodaje o výchově a využití volného času dětí a mládeže, který od roku 1999 vydává Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Archa vychází v tištěné podobě a v elektronické verzi, uveřejňované na internetovém serveru ADAM.cz. Svým obsahem Archa plní především roli „výkladní skříně“ ČRDM, jejích členských sdružení a jejich rozmanitých aktivit. Jedinečnost Archy tkví v tom, že dlouhodobě a soustavně nejen mapuje události důležité pro mikrosvět spolkové práce s dětmi a mládeží, ale přichází i s vlastními tématy, k nimž hledá – a nachází – „zpětnou vazbu“ ze zmíněných sdružení. V Arše se lze dočíst o mnoha uskutečněných projektech, k nimž náleží kupř. „Sametky“, „Cena Přístav“, „72 hodin“ nebo dříve „Bambiriáda“, „Stromy Anežky České“ apod. Své místo ve zpravodaji Archa mají i články o akcích úžeji spjatých s nadnárodní mládežnickou formací Evropské fórum mládeže, jejímž členem ČRDM je (kupř. „Strukturovaný dialog – Kecejme do toho“), respektive o akcích s výrazně evropským přesahem – „Evropské karty mládeže EYCA“ aj.).

  Všechna čísla Archy najdete ke stažení ve formátu PDF na stránce www.crdm.cz/archa kde naleznete také tematické oblasti, jimž se budou věnovat další plánovaná čísla.
  Informaci o nových číslech Archy můžete získat rovněž prostřednictvím služby RSS feed. Objednat nebo zrušit zasílání avíza na nově vyšlá čísla Archy lze prostřednictvím formuláře na adrese shortlinks.crdm.cz/registrace-e-archa.

  #casopisarcha #crdm #inkluze #integrace #socialnizaclenovani

  Autor