Členským organizacím sdruženým v České radě dětí a mládeže je určena cena pro „Školy a organizace trvale pracující s dětmi“.

  Vstupenky pro oddíly je třeba objednat 7 dní předem na adrese: info@iQlandia.cz , součástí e-mailu je jméno oddílu, jeho IČO, předpokládaný počet osob a kontaktní telefon.

  EYCA - Evropská karta mládeže (eyca.cz) Sleva pro EYCA kartu:
  Pro všechny držitele Karet EYCA je určen snížený tarif (děti 3-15 let).

  iQlandia Liberec - robot iQPARK je interaktivním zábavně naučným science centrem, jehož hlavním cílem je prostřednictvím hry, experimentování a logického uvažování dosáhnout hlubšího porozumění podstaty jevů. Cílovou skupinou jsou děti předškolního věku a z prvního stupně ZŠ.

  iQlandia Liberec - planetárium iQLANDIA je moderní science centrum popularizující přírodovědné a technické obory. Cílovou skupinou jsou studenti druhého stupně ZŠ a SŠ.

  Více informací na http://iqlandia.cz/

  Autor