Jan Husák z představenstva ČRDM a členské organizace AFS byl zvolen Evropským fórem mládeže do poradní rady pro mládež Rady Evropy (Advisory Council on Youth by Council of Europe), a to na mandát v letech 2016 – 2017.

    Jan Husák, koordinátor Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží, ČRDM

    Poradní rada se skládá z 30 zástupců mladých lidí (20 zvolených z členských organizací Evropského fóra mládeže a 10 nominovaných sekretariátem Rady Evropy mimo členskou základnu Evropského fóra mládeže).

    Poradní rada spolupracuje se zástupci ministerstev členských zemí Rady Evropy a při hlasování o politikách mládeže Rady Evropy má stejné postavení, jako ministerští zástupci států. Rada Evropy se v oblasti mládeže zaměřuje především na podporu vzdělávání, lidských práv, demokracie a mobility v Evropě.

    Více o Janu Husákovi se můžete dozvědět zde:
    http://crdm.cz/medailonky/jan-husak/