Multimediální projekt Generation What? má ambici zmapovat, co zajímá současnou generaci lidí mezi osmnácti a čtyřiatřiceti lety.

  Jaký je její postoj k médiím, kariéře, náboženství, politice a dalším socio-kulturním fenoménům současnosti. Jedním z výstupů projektu bude mimo jiné celovečerní dokumentární portrét generace ypsilon. Partnerem a odborným garantem Generation What? je Sociologický ústav Akademie věd ČR.

  Budeme rádi, když dotazník k výzkumu vyplníte a budete jej dále šířit mezi cílovou skupinou mladých lidí ve věku 18-34 let.

  „Zanedlouho se z této generace budou rekrutovat ti, kteří budou určovat směřování naší země a tvořit většinu pracovní síly. Mnoho o nich nevíme. Cílem projektu Generation What? je tuto situaci změnit, umožnit vytvoření autoportrétu, nechat její příslušníky hovořit o sobě, rodině, přátelích, společnosti, budoucnosti, hrozbách a touhách,“ říká Alena Müllerová, jejíž tvůrčí producentská skupina projekt zaštiťuje, a dodává: „Ze statistik vyplývá, že tato generace stráví před obrazovkou počítače, tabletu, nebo chytrého telefonu přes tři tisíce hodin ročně. V podstatě všichni používají internet a devadesát procent z nich je na sociálních sítích. Z těchto důvodů je těžištěm celého projektu interaktivní webový dotazník.“

  Projekt Generation What? Anonymní dotazník o 148 otázkách týkajících se názorů na politiku, korupci, vztahu k vlasti, náboženství, rodině, intimitě, volnému času, přátelům apod. je umístěn na stránkách www.generation-what.cz spolu s analýzami již existujících dat, tematickými medailonky nebo komentáři odborníků. „V porovnání se staršími generacemi žijí mladí Češi a Češky celou plejádou životních stylů, možností a způsobů vyjádření svého názoru. Až natolik, že si je potřeba klást otázku, zda je o nich vůbec možné hovořit jako o jedné generaci. Oproti generacím svých rodičů a prarodičů jsou tolerantnější a liberálnější, dívají se do budoucna s větším optimismem a nejsou do takové míry znechucení společenskou situací,“ popisuje odborný garant Martin Buchtík, analytik a expert na výzkumy veřejného mínění ze Sociologického ústavu AV ČR, a dodává: „Do většího detailu nám umožní jít až výsledky projektu Generation What?, který sice nesplňuje striktní vědecké parametry reprezentativity, dokáže ale díky kombinování různých přístupů říct o mladé generaci to důležité. Nevyhýbá se například ani otázkám intimního charakteru, které jsou přirozenou součástí našich životů a kde dochází napříč generacemi k dynamickému vývoji a změnám.“

  Projekt Generation What? V návaznosti na průzkum Generation What? vznikne celovečerní televizní dokument. Film se začne natáčet až s prvními průběžnými výsledky průzkumu, nicméně už nyní jsou vyrobeny tzv. moduly – krátké video portréty lidí v dané věkové skupině. Ty, ve spolupráci s režisérkou snímku a vedoucí projektu Ivanou Pauerovou, připravili dokumentaristé Lukáš Senft a Jan Strejcovský – sami příslušníci generace ypsilon. „Na základě konzultací se Sociologickým ústavem jsme portrétovali čtyři desítky lidí v dané věkové skupině, tak aby vybraní odpovídali – co do úrovně vzdělání, pohlaví, subkultur, menšin a podobně – sociologické struktuře mladých lidí u nás,“ říká Ivana Pauerová. Videa jsou rovněž ke zhlédnutí na webu projektu.

  „V Českém rozhlase bude přirozeným nositelem projektu naše stanice pro mladé posluchače Radio Wave,“ uvádí Edita Kudláčová, šéfproducentka Kreativního HUBu Českého rozhlasu, a pokračuje: „S Generation What budeme chtít seznámit širokou veřejnost 16. dubna při velké party s koncertním programem, která se uskuteční v Balbínově ulici na pražských Vinohradech. Při této příležitosti také bude otevřeno nové prosklené studio Radia Wave. Do projektu se zapojí ve svém vysílání také další stanice Českého rozhlasu. Připravuje se například speciální díl pořadu Příběhy Radiožurnálu, který bude mapovat postoje mladé generace. Naše nejposlouchanější stanice ho odvysílá v květnu. Posluchači ČRo se také seznámí s výsledky ankety a jejím mezinárodním srovnáním prostřednictvím řady tematických pořadů.“

  Kromě České republiky se do mezinárodního projektu Evropské vysílací unie (EBU) Generation What? zapojila média veřejné služby ve Francii, Německu, Rakousku, Belgii, Španělsku, Itálii, Irsku, Lucembursku, Nizozemsku, Walesu a Řecku. Jeho závěry tak nepřinesou jen portrét české generace ypsilon, ale i možnost jejího srovnání v evropském kontextu.

  Více na webu projektu: www.generation-what.cz

  Autor