Adiktologická ambulance Spektrum bude rozšiřovat služby. Ke stávající individuální a rodinné terapii přibude i skupinová.

  V říjnu 2016 se začne rodit terapeutická skupina pro osoby, které se potýkají se závislostí.

  Její smysl vysvětluje adiktoložka Adiktologické ambulance Spektrum, Mgr. et Mgr. Veronika Svobodová: „Jedná se o efektivní nástroj, který využívá k terapeutickým účelům skupinovou dynamiku, tzn. vztahy a interakce mezi členy skupiny a tím nabízí prožití širší sociální a vztahové roviny než terapie individuální.“ Její zaměření je velmi široké a zahrnuje v podstatě všechny možné závislosti: „Počítáme s tím, že možnost skupiny využijí jak lidé, kteří se potýkají se závislostí na alkoholu, tak i automatech, lécích, nelegálních návykových látkách nebo i hrách, sociálních sítích.“

  Účast na skupině bude bezplatná. Skupina je plánována přibližně na 12 měsíců a předpokládá se setkávání 1x týdně na 90 minut. Přesný čas a den setkávání bude stanoven po vstupních rozhovorech se zájemci.

  Více:
  http://www.spektrum.kolping.cz/view_news.aspx?id=1372

  www.spektrum.kolping.cz

  #terapie #závislost