Ve večerních hodinách v úterý 1. listopadu 2016 se setkala ministryně školství Kateřina Valachová se zástupci organizací dětí a mládeže k neformální besedě, moderované předsedou ČRDM Alešem Sedláčkem.

  Ministryně školství Kateřina Valachová besedovala se zástupci dětských a mládežnických organizací (ČRDM, 1. 11. 2016, foto Jiří Majer)

  Stalo se tak v klubovně Ligy lesní moudrosti v pražských Dejvicích, kde se sešlo asi třicet zástupců mladých hasičů, pionýrů, ymkařů, skautů, mladých debatérů, tomíků a dalších organizací, pracujících s dětmi a mádeží.
  V první části hovořilo šest mladých lidí, každý z jiné organizace. Sdíleli své zkušenosti z vlastní organizace a vysvětlili, co jim pomohlo v dalším životě, jak je to ovlivnilo například při výběru povolání nebo v životních postojích.
  V závěru první části padla otázka, co považují přítomní za největší touhu dnešních dětí. Z odpovědí vyplynulo, že je to snaha nebýt sám, potřeba kamarádství, potřeba někam patřit. Aleš Sedláček k tomu podotkl, že tyto touhy se shodují s výsledky výzkumu, které ČRDM dělala asi před deseti lety.

  Ministryně školství Kateřina Valachová besedovala se zástupci dětských a mládežnických organizací (ČRDM, 1. 11. 2016, foto Michala K. Rocmanová) Beseda s ministryní školství Kateřinou Valachovou - Aleš Sedláček, předseda ČRDM, zapaluje čtyřnásobný oheň (ČRDM, 1. 11. 2016, foto Michala K. Rocmanová) Paní ministryně se zaujetím vyslechla zkušenosti mladých lidí a ocenila, že dobrovolnické organizace zastávají významnou pedagogickou činnost.

  Ve druhé části se debata s paní ministryní stočila na palčivé problémy, které organizace dětí a mládeže trápí.
  Ministryně školství Kateřina Valachová besedovala se zástupci dětských a mládežnických organizací (ČRDM, 1. 11. 2016, foto Jiří Majer) Tyto organizace totiž stojí zejména na dobrovolnictví a vedoucí dělají svoji výchovnou práci bez nároku na finanční odměnu. Přesto musejí řešit mnohé problémy, které jim práci znesnadňují.
  Například kvalifikace pro vedoucí není kompatibilní s pedagogickým vzděláním a naopak. Organizacím mnohdy brání rozbujelý úřední šiml, některé nesmyslné předpisy, ale i nízký rozpočet MŠMT na volnočasové mimoškolní aktivity. I přesto, že vedoucími jsou dobrovolníci, činnost s dětmi a mládeží úplně bez finančních prostředků dělat nelze – jsou potřeba klubovny, základny, pomůcky k činnosti atd. Kromě toho by organizace rády poskytly i úředníkům ministerstva školství své zkušenosti a poznatky, ale není jak – toky informací se někde zadrhly, stěžovaly si například (nejen) zástupkyně lesních školek a dětských skupin.

  Beseda s ministryní školství Kateřinou Valachovou (ČRDM, 1. 11. 2016, foto Michala K. Rocmanová) Dětské organizace se také obávají dopadů některých připravovaných zákonů a vyhlášek, například vodního zákona, který by výrazně mohl omezit táboření okolo potoků a říček, nebo novely zákona o myslivosti, který by dovolil myslivcům kdykoliv kusem papíru omezit vstup do lesa a následné pokutování porušovatelů, kteří ale ani nemají šanci se o zákazu dozvědět.

  Paní ministryně slíbila podporu i nápravu – u některých problémů v řádech dnů či měsíců, u inovace a zjednodušení systému samotného v řádu nejbližších let.
  Ministryně školství Kateřina Valachová besedovala se zástupci dětských a mládežnických organizací (ČRDM, 1. 11. 2016, foto Michala K. Rocmanová) S přítomnými se rozloučila po dvouhodinové debatě se slovy: „Děkuji Vám za setkání, bylo to pro mne hodně inspirující. Myslím si, že je dobře, že jste si chytili svou ministryni a řekli jste jí, jak to je, a určitě vám slibuji, že to, co jsem tady formulovala – ty úkoly – že rozhodně splním.“

  #ministryněškolství #děti #ČRDM

  Autor