Autor: Michala K. Rocmanová

Čeští energetičtí giganti neusilují o snížení emisí rtuti, jak jim to předepisuje česká i evropská legislativa. Namísto toho hledají únik prostřednictvím výjimek, které úřady udílejí až příliš benevolentně. Uhelné elektrárny jsou významným znečišťovatelem ovzduší. Mají rozhodující podíl nejen na emisi skleníkových plynů, ale i dalších znečišťujících látek, jako jsou oxid dusíku, oxid siřičitý, prach — a také rtuť. Právě u emisí rtuti jsou uhelné elektrárny nejvýznamnějším emitentem a kvůli množství uhelných elektráren je Česká republika v oblasti energetiky čtvrtým největším znečišťovatelem rtutí v Evropě. Eva Tylová Celý článek najdete v Deníku Referendum: https://denikreferendum.cz/clanek/32679-emise-rtuti-z-uhelnych-elektraren-s-nami-budou-dalsi-tri-tisice-let

Více

Je tomu rok, co nás opustil ve věku nedožitých 95 let průkopník ekologické výchovy, záchrany huculského koně a hipoterapie, zakladatel TISu a Hucul Clubu, doktor Otakar Leiský, kterému většina z nás neřekla jinak než Ralf. Poznej a chraň! Heslo, či spíše výzva, kterým Otakar Leiský – Ralf obohatil před více než šedesáti lety dějiny ochrany přírody v Československu dnes už, stejně jako lidová písnička, žije vlastním životem a autora zná jen málokdo. My, kteří jsme Otu, tedy Ralfa, znali, víme, že je to jen malý střípek z jeho ohromné pokladnice tvůrčích činů, a mnozí jsme mu vděčni za mnohem víc, než jen za tohle stručné motto, už od počátků zdobící znak Tisu.…

Více