Autor: Michala K. Rocmanová

Již potřiadvacáté se zapojí do nejrozsáhlejší sbírkové akce v České republice desítky tisíc dobrovolníků a navážou na starodávný lidový obyčej. Koledníci dnes, stejně jako kdysi šíří mezi lidmi boží požehnání a poselství milosrdné lásky a prosí přitom o příspěvek pro lidi v nouzi. https://www.trikralovasbirka.cz/ Prvního ledna nového roku vyjdou mezi vás naši koledníčci, organizovaní do skupinek, které zpravidla představují tři koledníci v dětském věku v kostýmech tří králů a koordinátor – jejich zletilý doprovod. Koledníkům před začátkem jejich cesty udělí tradiční požehnání – tentokráte online cestou – otec Juan Provecho, kněz z farnosti svatého Tomáše v Praze. (Jeho požehnání naleznete též ve videu na webu sbírky.)…

Více

Muzeum města Prahy se v letošním roce opět připojuje k oslavám Mezinárodního dne archeologie (MDA). V sobotu 16. 10. 2021 muzeum nabídne návštěvníkům všech věkových kategorií pestrý program S archeologií do středověku v Zámeckém areálu Ctěnice a komentované prohlídky expozice v Domě U Zlatého prstenu. Ve dnech 9. 10. a 23. 10. 2021 se uskuteční dvě vycházky na významné pražské archeologické lokality. Vstup na všechny akce bude zdarma. Nejprve se zájemci o pražskou archeologii mohou v sobotu 9. října vypravit na archeologickou vycházku od sv. Matěje na Babu. V sobotu 16. října se v pestré nabídce workshopů v Zámeckém areálu Ctěnice návštěvníci podívají s archeologií do…

Více

Prostor pod pražským metronomem ožil večer 15. září hlasem moderátorky Ester Janečkové, hudbou běloruského akordeonisty Aliaksandra Yasinskiho a hlavně energií mladých a aktivních lidí. Právě ti totiž přebírali z rukou významných osobností Cenu Gratias Tibi, kterou již po osmé udělila nezisková organizace Člověk v tísni, konkrétně vzdělávací program JSNS. I přes koronavirovou pandemii, která na mnoha místech způsobila lockdown, byli mladí lidé stále aktivní a odborná porota měla možnost vybírat z 69 nominovaných projektů. Za osm let existence Ceny Gratias Tibi bylo nominováno více než 950 projektů mladých lidí, které zajímá okolní svět. Stejně jako minulý rok se i letos rozhodla organizace Člověk…

Více

Prahou 2 za kněžnou Ludmilou https://putovani.praha2.cz/ludmila UPOZORNĚNÍ: Soutěžní verze hry byla ukončena 31. října 2021. https://putovani.praha2.cz/zprava/447-soutez-v-putovani-za-kneznou-ludmilou-ukoncena-hrat-lze-vsak-dal Na trasu se však můžete vydat i dále, v nesoutěžním režimu a bez hledání tabulek s kódy pro zobrazení úkolů. Otázky se Vám zobrazí i bez zadání kódu. Tajenku nemusíte vyplňovat. Zněla: „Kněžna svatá Ludmila je patronkou České země, matek, babiček, učitelů, vychovatelů i vinařů“. Jistě znáte dominantu náměstí Míru, kostel svaté Ludmily. Co však víte o této historické postavě a její době? Jakou roli sehrála v českých dějinách? Proč se stala patronkou České země, spolu se svým vnukem svatým Václavem? Ale také patronkou matek,…

Více

Spojená putovní výstava Fenomén vandrovní knížky a logovtipy J. Švejka od J. Kerlese bude celé léto k vidění  v Českém rozhlase České Budějovice. Turistické a tábornické oddíly a další zájemci o výstavu Fenomén vandrovní knížky, kteří budou o prázdninách v okolí Českých Budějovic, si mohou prohlédnout panely pražské podzimní stejnojmenné výstavy,  společně s dalšími výstavními panely Pohádkového království. Při vernisáži ve středu 30. 6. 2021 byla představena největší pohádková bankovka „Švejkovka“ na světě. Vernisáže se účastnil cestovatel a Pohádkový ministr České pohádkové akademie Pavel Pavel, který naučil znova kráčet obrovské kamenné sochy „moai“ z Velikonočního ostrova. Výstava se koná v termínu…

Více

Čeští energetičtí giganti neusilují o snížení emisí rtuti, jak jim to předepisuje česká i evropská legislativa. Namísto toho hledají únik prostřednictvím výjimek, které úřady udílejí až příliš benevolentně. Uhelné elektrárny jsou významným znečišťovatelem ovzduší. Mají rozhodující podíl nejen na emisi skleníkových plynů, ale i dalších znečišťujících látek, jako jsou oxid dusíku, oxid siřičitý, prach — a také rtuť. Právě u emisí rtuti jsou uhelné elektrárny nejvýznamnějším emitentem a kvůli množství uhelných elektráren je Česká republika v oblasti energetiky čtvrtým největším znečišťovatelem rtutí v Evropě. Eva Tylová Celý článek najdete v Deníku Referendum: https://denikreferendum.cz/clanek/32679-emise-rtuti-z-uhelnych-elektraren-s-nami-budou-dalsi-tri-tisice-let

Více

Je tomu rok, co nás opustil ve věku nedožitých 95 let průkopník ekologické výchovy, záchrany huculského koně a hipoterapie, zakladatel TISu a Hucul Clubu, doktor Otakar Leiský, kterému většina z nás neřekla jinak než Ralf. Poznej a chraň! Heslo, či spíše výzva, kterým Otakar Leiský – Ralf obohatil před více než šedesáti lety dějiny ochrany přírody v Československu dnes už, stejně jako lidová písnička, žije vlastním životem a autora zná jen málokdo. My, kteří jsme Otu, tedy Ralfa, znali, víme, že je to jen malý střípek z jeho ohromné pokladnice tvůrčích činů, a mnozí jsme mu vděčni za mnohem víc, než jen za tohle stručné motto, už od počátků zdobící znak Tisu.…

Více

Vrabec domácí, dříve běžný, všudypřítomný zpěvný pták, je dnes v mnoha zemích Evropy mizejícím druhem. Ale má i svůj svátek, který připadá právě na první jarní den Kvůli úbytku vrabců byl organizací Nature Forever Society od roku 2010 vyhlášen 20. březen jako Světový den vrabců (World Sparrow Day). Více o tomto svátku se píše například zde: https://www.treking.cz/vyroci/20-3-svetovy-den-vrabcu.htm Ve všech částech světa, které vrabci obývají, je problémem dramatické snižování populace těchto ptáků. V České republice žijí dva druhy vrabců – vrabec domácí a vrabec polní. V roce 2003 byl vrabec domácí zvolen Českou společností ornitologickou Ptákem roku. Více o vrabci domácím najdete např. zde: http://oldcso.birdlife.cz/index.php?ID=161 Vrabec polní se při sčítání ptáků na krmítkách – Ptačí hodinka 2021 – umístil…

Více