Kritická zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), týkající se hospodaření Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT), nezůstala bez odezvy.

  Proti závěrům zprávy NKÚ, podle níž MŠMT postupovalo v letech 2014 až 2016 netransparentně při rozdělování peněz určených nestátním neziskovým organizacím (NNO) na podporu práce s dětmi a mládeží, se ministerstvo ohradilo. Přidělování peněz bylo podle něj vždy transparentní. Své vyjádření zveřejnila také Česká rada dětí a mládeže (ČRDM), a to jménem stovky neziskovek programově zaměřených na práci s dětmi, které zastřešuje.


  Nejvyšší kontrolní úřad uveřejnil závěry předmětné kontrolní zprávy na svém webu.
  Reakci MŠMT naleznete zde.


  Reakce České rady dětí a mládeže na kontrolní zprávu NKÚ

  MŠMT během kontrolovaných let dopracovalo metodiku přidělování dotací do oblasti mládeže a snaží se o to, aby pravidla byla sepsaná na jednom místě a měla jasný výklad. Zveřejňuje bodové hodnocení, začíná sledovat vývoj v členské základně i výkonové ukazatele příjemců dotací. Pravidelně se schází na školeních i dalších jednáních s příjemci dotací. Má koncepci, má stanovené indikátory pro její vyhodnocování. Dokončilo projekt uznaných organizací pro práci s dětmi a mládeží a podepsalo s nimi smlouvy o dlouhodobé spolupráci na základě vládních zásad pro financování NNO. Ano, jde to vše pomaleji, než by se nám líbilo, ostatně jako přeci vše, vždy a všude.

  Rozumíme tomu, že prací tiskového odboru NKÚ není moralizovat o významu organizací dětí a mládeže a jejich nedostatečné podpoře; nicméně pokud se zjištění z kontroly na MŠMT a v organizacích podají čtenářům tímto způsobem, k pozitivnímu vnímání naší oblasti to bohužel nepřispěje. Přitom by se dalo s trochou nadsázky napsat, že dotovaná oblast je perpetuum mobile. Kontrolované organizace totiž stojí a padají s prací dobrovolníků, kteří odvedou 3x větší hodnotu práce s dětmi a pro děti, než dostanou na dotacích.

  I přes navyšování rozpočtu MŠMT v posledních letech se částka na dotace pro mládež navyšuje – na rozdíl od sportu či regionálního školství – spíše jen kosmeticky. Členská základna ve velkých spolcích přitom vykazuje 10% roční nárůst. Bylo by dobré si zároveň uvědomit, že to málo úvazků, které v kontrolovaných organizacích bylo, pobíralo z dotací mzdy odpovídající platovým tarifům ve státní správě. Že vyúčtování dotací na straně příjemců bylo až na mizivé procento nákladů v pořádku. Že některé popisované problémy na straně organizací vznikají tím, že stále přísnější pravidla se stávají nejednoznačnými. Zatímco strava se do dotace dát může, občerstvení nikoli. Zatímco účetně je dohadní položka předpokládané spotřeby energií klasickým nákladem, pro vyúčtování dotace to platit nemusí. Jenže skutečnou výši spotřeby se dozvíte od dodavatele energií dávno potom, co musíte vyúčtovat dotaci.

  ČRDM obdrželo v kontrolovaných letech od MŠMT 39 mil. Kč. Pochybení na naší straně bylo v nepřesném odhadu dotačních nákladů na nájem a energie v roce 2014. Vratka činí 81 tis. Kč, tedy 0,2 % z uvedené částky. Je třeba zdůraznit formální povahu pochybení, tedy že žádné peníze odnikud fakticky nezmizely, a nikdo se jimi neobohatil. Zároveň je třeba upozornit na skutečnost, že časté změny systému rozdělování dotací mnohdy žadatele o ně matou, avšak ti vždy reagují podle svých možností pružně a uvádějí své projekty do souladu s novými podmínkami MŠMT.

  „Rád bych závěrem poděkoval zaměstnancům NKÚ, se kterými jsme měli tu čest se během kontroly potkávat a diskutovat. Máme teď inspiraci pro přesnější formulace v dotačních programech, které budeme dále řešit s MŠMT či v Radě vlády NNO, i pro nastavení našich vnitřních procesů,“ dodal k vyjádření České rady dětí a mládeže její předseda Aleš Sedláček.

  Autor