Letní tábory jsou jakýmsi kulminačním bodem mnoha – neřkuli většiny – organizací, které se programově a celoročně zabývají prací s dětmi a mládeží.

  Nepřekvapí tudíž, že nejbližší po-prázdninové číslo zpravodaje Archa, vydávaného Českou radou dětí a mládeže (ČRDM), se na ohlédnutí za uplynuvším létem již tradičně specializuje. Výjimkou není ani letošek, kdy probírané téma znělo „Prázdniny jako malované“. A že takové byly – soudě tedy alespoň podle zařazených příspěvků došlých do redakce – o tom se můžete přesvědčit sami, pokud kliknete na elektronickou verzi, jež se tu čtenářům serveru ADAM.cz pravidelně nabízí:

  V čem vlastně spočívá onen půvab letního tábora pro jeho nedospělé i dospělé osazenstvo?
  „Je jedno, jestli se během celotáborové hry dostanou k pirátskému pokladu, porazí Voldemorta, zvládnou boje se skřety nebo postaví železnici. Vždycky jde jen o jedno: umožnit dětem zažít věci, o kterých jen sní,“ píše ve svém úvodníku člen Představenstva ČRDM Jan Burda. A hned pokračuje: „Je přece skvělé zjistit, že to pár dní v pohodě jde i bez mobilu. Je povznášející zjistit, že jsem potřeba, protože bez mé pomoci se oddíl nepohne dál. Je úžasné si jen tak sednout a zahledět se do plamenů ohně. Je přece báječné zjistit, že rosa je sice mokrá a studená, ale že chodit bos je vlastně paráda. Je vzrušující se v noci skrývat za stromem a naslouchat tajemným zvukům lesa. Je skvělé postarat se o dřevo, bez kterého nebude oběd…“

  Ostatně, hodně přispěvatelů a přispěvatelek Archy to vidí podobně. Třeba Kateřina Korychová ze Sdružení Roztoč (Jak uvařit tábor, aby si pochutnal), tomíci Tom a Adam Weichtovi (Ohlédnutí za táborem TOM Kadao), Vojta Zvolský a Lucka Míšková z PS Čáslav (Finsko: Participation Island 2018), pionýrka Pavla Hrubá (Léto na vodáckém táboře), Eliška Jašková z TOM Magneti (Letní táborová škola Asociace TOM) i řada jiných. Poněkud neotřelými tematickými příspěvky obohatili tuto Archu také Jana Chladová z Duhy Miřetín (Ondřej Trojan zavzpomínal na svůj táborový hit), zástupce Sdružení přátel Jaroslava Foglara přezdívaný Menhart (Táborové nápady ze SPJF) nebo Stanislav Kutheil z Domu dětí a mládeže Kamarád (Letecké tábory – jediné v Česku).

  Tak, a teď už jen ve stručnosti povím, že v pátém čísle letošní Archy je ještě přehršle dalších článků, ať už tematických, či nikoliv: Středoevropské jamboree, TOM Kadet na Táboře trosečníků, Posejdon a letní prázdniny, Tábor Sportmánia 2018, O 3 miliardy míň pro neziskovky?, Semináře MŠMT k dotacím na rok 2019, Fotografie z činnosti dětských spolků, Tam, kde mají mléko levnější než vodu, Evropská konference mládeže, Začtěte se do knižních slev EYCA…
  Anketa Březových lístků tentokrát oslovila nositele svého stejnojmenného ocenění Vojtěcha Paláta ze Studentského klubu Katolického gymnázia Halahoj. A pro změnu redakční anketní otázku „Na který svůj letošní letní nápad si nejspíš vzpomenete ještě i na podzim?“ se nezdráhali zodpovědět ředitel Městského divadla Zlín Petr Michálek, česká blogerka vietnamského původu Do Thu Trang, jakož i fotograf, spisovatel, cestovatel, polárník a dobrodruh v jedné osobě Oldřich Bubák.


  Píše se v tomto čísle Archy o Vás? Chcete-li, můžete si přidat odkaz na svůj web či blog…


   

  #zpravodaj_Archa

  ARCHA Archa je název nekomerčního bezplatného zpravodaje o výchově a využití volného času dětí a mládeže, který od roku 1999 vydává Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Archa vychází v tištěné podobě a v elektronické verzi, uveřejňované na internetovém serveru ADAM.cz. Svým obsahem Archa plní především roli „výkladní skříně“ ČRDM, jejích členských sdružení a jejich rozmanitých aktivit. Jedinečnost Archy tkví v tom, že dlouhodobě a soustavně nejen mapuje události důležité pro mikrosvět spolkové práce s dětmi a mládeží, ale přichází i s vlastními tématy, k nimž hledá – a nachází – „zpětnou vazbu“ ze zmíněných sdružení. V Arše se lze dočíst o mnoha uskutečněných projektech, k nimž náleží kupř. „Sametky“, „Cena Přístav“, „72 hodin“ nebo dříve „Bambiriáda“, „Stromy Anežky České“ apod. Své místo ve zpravodaji Archa mají i články o akcích úžeji spjatých s nadnárodní mládežnickou formací Evropské fórum mládeže, jejímž členem ČRDM je (kupř. „Strukturovaný dialog – Kecejme do toho“), respektive o akcích s výrazně evropským přesahem – „Evropské karty mládeže EYCA“ aj.).

  Všechna čísla Archy najdete ke stažení ve formátu PDF na stránce www.crdm.cz/archa kde naleznete také tematické oblasti, jimž se budou věnovat další plánovaná čísla.
  Informaci o nových číslech Archy můžete získat rovněž prostřednictvím služby RSS feed. Objednat nebo zrušit zasílání avíza na nově vyšlá čísla Archy lze prostřednictvím formuláře na adrese shortlinks.crdm.cz/registrace-e-archa.


   

  Autor