Uspořádejte pracovní víkendovku, letní akci (klidně méně programovou, zaměřenou zejména na pomoc, kde je třeba) s podporou Hnutí Brontosaurus.

  Zažij léto trochu jinak - s Hnutím Brontosaurus

  Bude to možná takový návrat k brontosauřím kořenům :-).
  Většina akcí v současné nabídce Hnutí Brontosaurus začíná být obsazena a zájemci o účast se stále hlásí. Nabízíme i jednoduchou možnost finanční podpory Hnutí Brontosaurus a další pomoc a servis!

  Pokud uvítáte jakoukoliv pomoc či informaci, tak napište Adamovi Schejbalovi na e-mail
  akce-priroda@brontosaurus.cz.

  Nabídka finanční podpory

  KOMU:
  Organizátorům a účastníkům mimořádným dobrovolnickým akcím na pomoc přírodě, krajině – zejména na lokalitách, kde je aktuální potřeba pomoci v rámci krize způsobené pandemií – např. na biofarmách, stanicích pro handicapované živočichy, u alternativních lesníků, při péči o výsadby, mokřady, apod.
  Dobrovolníkům, kteří v malých skupinách (bez organizované akce) vyjedou pomoci na lokality, kde se zapojí do veřejně prospěšné pomoci přírodě a krajině, např. na biofarmách, stanicích pro handicapované živočichy, u alternativních lesníků, při péči o výsadby, mokřady, apod.

  NA CO A ZA JAKÝCH PODMÍNEK:
  „Neorganizované“ dobrovolnictví
  Tedy akce, kdy vyrazíte pomáhat v menší skupině, s kamarády, bez záštity nějakého základního článku HB.

  Lze získat podporu na jízdné, stravu (max. 100 kč na osobu a den), ubytování pro jednotlivce či lépe pro malé skupiny.

  Podmínky: 1. předběžná domluva a žádost na tel. 737 034 230, finance@brontosaurus.cz, 2. zaslání vyplněné prezenční listiny (forma dobrovolnické smlouvy), stručné informace o realizované dobrovolnické činnosti a min. tří fotografií, 3. zaslání dokladů a jízdenek k proplacení s číslem účtu pověřené osoby.

  Zažij léto trochu jinak - Prázdniny s Hnutím Brontosaurus Organizované (mimořádné) akce:
  Tedy akce na které zvete širší okruh lidí a které se konají pod hlavičkou nějakého ZČ, RC nebo klubu nebo je alespoň propagujete jako víkendovky přes FB či web, apod.

  Podpora pro základní články:
  Lze fakturovat jakékoliv náklady akce ve výši: jednodenní 60 Kč/dobrovolník a den, víkendové 100 Kč/dobrovolník a den, vícedenní 120 Kč/dobrovolník a den.

  Podmínky:
  1. vyplnění žádosti, případně domluva na tel. 737 034 230, finance@brontosaurus.cz, 2. zaslání prezenční listiny a min. tří fotografií, 3. fakturace na ústředí HB – náklady máte u sebe v účetnictví a nedokládáte je. (zdroj minigranty HB, popř. SFŽP)
  Podpora přímo pro organizátory a účastníky (na akce nepodpořené přes ZČ):
  Lze získat podporu na jízdné, stravu (max. 100 kč na osobu a den), ubytování (limit je max. 200/os/den – ale v rámci možných zdrojů to bude spíše výrazně méně).
  Podmínky: 1. vyplnění žádosti, případně domluva na tel. 737 034 230, finance@brontosaurus.cz, 2. zaslání prezenční listiny a min. tří fotografií, 3. zaslání dokladů a jízdenek k proplacení.

  Formulář žádosti a další podrobnosti najdete v článku zde:
  https://www.brontosaurus.cz/co-je-noveho/news/31

  Autor