Vrabec domácí, dříve běžný, všudypřítomný zpěvný pták, je dnes v mnoha zemích Evropy mizejícím druhem. Ale má i svůj svátek, který připadá právě na první jarní den

  Kvůli úbytku vrabců byl organizací Nature Forever Society od roku 2010 vyhlášen 20. březen jako Světový den vrabců (World Sparrow Day).
  Více o tomto svátku se píše například zde:
  https://www.treking.cz/vyroci/20-3-svetovy-den-vrabcu.htm

  Ve všech částech světa, které vrabci obývají, je problémem dramatické snižování populace těchto ptáků. V České republice žijí dva druhy vrabců – vrabec domácí a vrabec polní. V roce 2003 byl vrabec domácí zvolen Českou společností ornitologickou Ptákem roku.

  Více o vrabci domácím najdete např. zde:
  http://oldcso.birdlife.cz/index.php?ID=161

  Vrabec polní se při sčítání ptáků na krmítkách – Ptačí hodinka 2021 – umístil v početnosti spatřených jedinců na druhém místě za sýkorou koňadrou. Na třetím místě v početnosti byl vrabec domácí.

  O výsledcích Ptačí hodinky 2021 si můžete přečíst zde:
  https://ptacihodinka.birdlife.cz/vysledky-2021/#/observe

  Leták s výsledky sčítání 2021 si můžete stáhnout a vytisknout zde:
  https://ptacihodinka.birdlife.cz/wp-content/uploads/2021/02/Vysledky-hodinka-2021-int.pdf

  Máte rádi ptáky? Zanedlouho s nimi můžete oslavit jejich světový svátek – Mezinárodní den ptactva – který připadá každoročně na 1. duben. Den ptactva se slaví již víc než 100 let.

  Zatímco o tom, že „Mezinárodní den ptactva“ se slaví jako připomínka podepsání mezinárodní konvence ví leckdo, málokdo tuší, že ,,u nás“ je ale tradice aprílového slavení ,,Dne ptáků“ ještě o něco starší a sahá až do dob Rakousko-Uherské monarchie. Tradici založil slovenský přírodovědec Oto Herrmann (1835 – 1914), který se narodil, žil a působil v Brezně. Prvně byl ,,Den ptáků“ vyhlášen jako akce pro školy v tehdejším Rakousko-Uhersku 1. dubna 1900 a spolu s opeřenci se ,,oslavovaly“ i stromy.

  Jedním z hlavních cílů ,,Mezinárodního dne ptactva“ je obrátit pozornost k nebezpečím, ohrožujícím ptáky na celém světě a pomoci tak jejich ochraně a ochraně jejich stanovišť.
  Více se dozvíte zde:
  http://www.enviweb.cz/115303