Pravidelná činnost se může od 4. května 2021 opět rozběhnout. Máme radost!

  Na dnešním jednání vlády bylo odsouhlaseno, že volnočasové aktivity dětí do 18 let mohou probíhat již od zítřka 4. května ve 20 lidech venku, případně ve 3 lidech uvnitř.

  Povolení činnosti platí pouze pro 7 méně rizikových krajů (Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský a Praha). Při činnosti je nutné dodržet dostatečnou plochu pro aktivity a to min. 15m2 na 1 osobu.

  Účastníci (děti i dospělí vedoucí) musí prokázat, že absolvovali COVID test s negativním výsledkem nejpozději 72 hodin před aktivitou a to:
  • na oficiálním testovacím místě – potvrzení z testovacího místa
  • ve škole, školském zařízení či v zaměstnání – s potvrzením z dané instituce
  • ve škole, školském zařízení – zákonný zástupce potvrdí čestným prohlášením
  • absolvují test s negativním výsledkem (přinesou výsledek z domova, příp. test na místě)

  Odkaz na mimořádné opatření, které upravuje volnočasové aktivity od 4. 5. 2021: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchod-od-4–kvetna-0433.pdf

  „Naše společenství budeme stavět znovu na nohy. Za dobu, kdy jsme se neviděli, se nám vedoucím i dětem zcela změnily návyky. To chce čas, vizi a trpělivost. Přeji nám hodně radosti ze společného prožívání,“ vzkazuje předseda ČRDM Aleš Sedláček.

  Autor