Tématům duševního zdraví dětí a dospívajících, spolupráce sociálních pracovníků se školami i podpoře dětem a mladistvým, kteří do Česka odešli z území napadané Ukrajiny kvůli probíhající válce se budou věnovat programy letošního Týdne nízkoprahových klubů. Sedmnáctý ročník této akce pořádá po celé republice ve dnech 18. – 22. září Česká asociace streetwork. Široké veřejnosti se během těchto dnů otevře a svou činnosti představí 126 nízkoprahových klubů pro děti a mládež z celé republiky.

    V rámci Týdne nízkoprahových klubů mohou rodiče, zástupci samospráv, pedagogičtí pracovníci i potenciální klienti na desítkách různých míst republiky nahlédnout do provozu nízkoprahových zařízení a seznámit se s jejich nabídkou, chodem a celkovým přínosem v místě, kde fungují.

    Programy a aktivity nízkoprahových klubů se během celé akce budou věnovat třem hlavním tématům letošního ročníku: duševní zdraví dětí a dospívajících, spolupráce sociálních pracovníků se školami a podpora dětí a dospívajících z Ukrajiny.

    A na co se letos můžete v rámci Týden nízkoprahových klubů 2023 těšit?

    Zde naleznete seznam akcí jednotlivých zařízení podle krajů. Pro více informací o jednotlivých akcích prosím sledujte webové stránky organizátorů konkrétních akcí.

    Autor