Autor: Česká asociace streetwork

Česká asociace streetwork, z.s. zve na odpolední konferenci KVALITA PRÁCE S MLÁDEŽÍ, která proběhne 25. 5. 2023 (13:00-18:00 hodin) v Goethe-Institutu v Praze. Konferenci zahájíme blokem zaměřeným na efektivitu a hodnocení dopadů terénní práce s mládeží. Dozvíme se a budeme diskutovat o tom, co je mezinárodně považováno za kvalitní streetwork a co ne (z hlediska kvality, efektivity a dopadu na klienty). Posoudíme, zda a jak se dají zkušenosti z Evropy aplikovat na naše prostředí; srovnáme, jaké je pojetí vykazování a zaznamenávání práce s klienty v ČR a v zahraničí. Jak se daří do hodnocení efektivity a kvality zapojovat samotné klienty a umíme pracovat s jejich zpětnou vazbou? Stručně si…

Více

Pokud se vám dostanou do rukou Učitelské noviny, tak hledejte rozhovor s Martinou Zikmundovou, ředitelkou ČAS. „Dlouhodobě narážíme na názor, že škola by měla hlavně učit, že se nemusí zajímat o situaci dítěte v rodině či mimo školu, že je to věc, která jí nenáleží. Tento pohled bychom měli společně překonat. Pro efektivitu vzdělávání je důležitá spokojenost dítěte ve škole, ve vztazích v rodině i ve vrstevnické skupině. V tom škole může pomoci sociální pracovník. Proto vítám současný trend, že školy občas doplňují svá poradenská pracoviště sociálním pedagogem. Je to cesta, jak vytvořit prostor pro podporu wellbeingu ve školách. A…

Více

Více než stovka nízkoprahových klubů po celé republice se v těchto dnech otevře i pro širokou veřejnost. Týden nízkoprahových klubů se uskuteční ve dnech 19.-23. září 2022. Cílem akce je seznámit návštěvníky s fungováním a významem této sociální služby. Letošní ročník se zaměří i na přiblížení dopadů chudoby na životy dětí a na projevy uprchlické krize v nízkoprahových klubech. Rodiče, zástupci samospráv, pedagogičtí pracovníci i potenciální klienti mají v uvedených dnech možnost nahlédnout do provozu těchto zařízení a seznámit se s jejich nabídkou, chodem a celkovým přínosem v místě, kde fungují. Pokud byste měli zájem navštívit některý z nízkoprahových klubů…

Více

Chudoba a tíživá situace nejsou jen problémem okrajů republiky, ale týká se i Prahy a dalších velkých měst. Nízkoprahové kluby v Praze se proto v rámci letošního ročníku Týdne nízkoprahových klubů, pořádaného Českou asociací streetwork, společně zaměří na téma projevů chudoby ve velkém městě. Přiblíží je prostřednictvím komentovaných procházek po chudých lokalitách, workshopů pro děti i dospělé i veřejných debat. Týden nízkoprahových klubů bude v celé republice probíhat ve dnech 19. až 23. září. Část pražských nízkoprahových klubů poprvé připravila sérii programů zastřešených jedním společným tématem. „V rámci Týdne nízkoprahových klubů chceme představit práci sociálních služeb i podporu, kterou mladým…

Více

Současná ekonomická situace spojená s rostoucími cenami potravin i energií je příčinou nárůstu sociálních problémů mnoha rodin. Pomoci zmírňovat dopady těchto problémů na vzdělávání a školní docházku dětí, předcházet předčasným odchodům některých žáků ze vzdělávání a celkově přispívat k dobrému klimatu ve školních třídách i s ohledem na začleňování ukrajinských dětí v kolektivech mohou sociální pedagogové. Česká asociace streetwork (ČAS) proto vyzvala nového ministra školství, aby je v připravované novele zákona o pedagogických pracovnících zařadil mezi dlouhodobě financované pozice pedagogických pracovníků ve školách. „Již dnes můžeme v případě řady klientů našich služeb sledovat, jak negativní byly dopady zdražování a ekonomické…

Více