Autor: Česká asociace streetwork

Česká asociace streetwork děkuje všem 126 nízkoprahovým klubům za zapojení a energii, kterou do rozšiřování povědomí o službách NZDM věnovali! Týden nízkoprahových klubů 2023 probíhal po celé republice ve dnech 18. – 22. září 2023. Těšíme se zase za rok! Jedním ze zajímavých programů byla čtvrteční diskuze „Po škole, za školou“. „Škola je pro nás ideální parťák při práci s mladými lidmi, ti v ní tráví většinu času ve všedních dnech. Pokud jsou na nich učitele vnímaví, vidí problémy včas a mohou zavolat pomoc. Mladí potřebují někoho, kdo je vyslechne, kdo s nimi půjde kus cesty. Školám proto chybí pozice…

Více

Martina Zikmundová, ředitelka Česká asociace streetwork, z.s., ve Studiu 6 Česká televize mluvila o streetworku a představila Týden nízkoprahových klubů 2023. „Streetworkeři nejsou „jenom“ ti, kteří se pohybují na ulici, v přirozeném prostředí dětí a dospívajících, ale zároveň jsou odborníci, kteří mohou být propojovateli mezi světy zdravotnictví, pedagogiky, sociální oblasti, ale také mezi rodinami. Takže se trošku posouváme z té ulice do poradenství, do oblasti, kdy můžeme být case managery jednotlivých případů.“  Pokud se chcete dozvědět víc, pusťte si rozhovor zde (od 53min.): https://www.ceskatelevize.cz/…/1096902…/223411010100918/ Další díl: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/223411010100921/

Více

Tématům duševního zdraví dětí a dospívajících, spolupráce sociálních pracovníků se školami i podpoře dětem a mladistvým, kteří do Česka odešli z území napadané Ukrajiny kvůli probíhající válce se budou věnovat programy letošního Týdne nízkoprahových klubů. Sedmnáctý ročník této akce pořádá po celé republice ve dnech 18. – 22. září Česká asociace streetwork. Široké veřejnosti se během těchto dnů otevře a svou činnosti představí 126 nízkoprahových klubů pro děti a mládež z celé republiky. V rámci Týdne nízkoprahových klubů mohou rodiče, zástupci samospráv, pedagogičtí pracovníci i potenciální klienti na desítkách různých míst republiky nahlédnout do provozu nízkoprahových zařízení a seznámit se s jejich…

Více

Třetí zářijový týden je každoročně věnován kampani České asociace streetwork Týden nízkoprahových klubů. Ta poukazuje na význam NZDM a přibližuje jejich činnost odborné i laické veřejnosti. Letošní 17. ročník se bude konat 18. – 22. září 2023, kdy nízkoprahové kluby pro děti a mládež napříč celou Českou republikou ožijí veřejnými akcemi. Streetwork dnes: Spojka mezi světy a obory Profese streetworkerů a streetworkerek již dávno není pouze o přímé kontaktní práci v ulicích nebo nízkoprahových klubech (i když ta je stále jejím základním kamenem). Streetworkeři a streetwokerky jsou dnes komplexními odborníky, kteří mají vzdělání i zkušenosti s oblastmi podpory duševního zdraví, spolupráce…

Více

Díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy a UNICEF zaměstná Česká asociace streetwork 10 lidí na pozicích interkulturních asistentů. Budou působit v několika pražských nízkoprahových klubech a službách pro děti a mládež i přímo v ulicích. Zaměří se na práci s dětmi a dospívajícími z Ukrajiny ve věkové kategorii 15+, které budou vyhledávat přímo tam, kde se přirozeně sdružují a zapojovat je do programů  klubů. Současní pracovníci sociálních služeb tuto skupinu dlouhodobě vyhledávají a oslovují jen ve velmi malé míře. Rodilí mluvčí a pracovníci se znalostí ukrajinského jazyka a kultury, kteří rozšíří stávající týmy těchto služeb, mají pomoci úspěšnějšímu kontaktování této…

Více

Česká asociace streetwork, z.s. zve na odpolední konferenci KVALITA PRÁCE S MLÁDEŽÍ, která proběhne 25. 5. 2023 (13:00-18:00 hodin) v Goethe-Institutu v Praze. Konferenci zahájíme blokem zaměřeným na efektivitu a hodnocení dopadů terénní práce s mládeží. Dozvíme se a budeme diskutovat o tom, co je mezinárodně považováno za kvalitní streetwork a co ne (z hlediska kvality, efektivity a dopadu na klienty). Posoudíme, zda a jak se dají zkušenosti z Evropy aplikovat na naše prostředí; srovnáme, jaké je pojetí vykazování a zaznamenávání práce s klienty v ČR a v zahraničí. Jak se daří do hodnocení efektivity a kvality zapojovat samotné klienty a umíme pracovat s jejich zpětnou vazbou? Stručně si…

Více

Pokud se vám dostanou do rukou Učitelské noviny, tak hledejte rozhovor s Martinou Zikmundovou, ředitelkou ČAS. „Dlouhodobě narážíme na názor, že škola by měla hlavně učit, že se nemusí zajímat o situaci dítěte v rodině či mimo školu, že je to věc, která jí nenáleží. Tento pohled bychom měli společně překonat. Pro efektivitu vzdělávání je důležitá spokojenost dítěte ve škole, ve vztazích v rodině i ve vrstevnické skupině. V tom škole může pomoci sociální pracovník. Proto vítám současný trend, že školy občas doplňují svá poradenská pracoviště sociálním pedagogem. Je to cesta, jak vytvořit prostor pro podporu wellbeingu ve školách. A…

Více

Více než stovka nízkoprahových klubů po celé republice se v těchto dnech otevře i pro širokou veřejnost. Týden nízkoprahových klubů se uskuteční ve dnech 19.-23. září 2022. Cílem akce je seznámit návštěvníky s fungováním a významem této sociální služby. Letošní ročník se zaměří i na přiblížení dopadů chudoby na životy dětí a na projevy uprchlické krize v nízkoprahových klubech. Rodiče, zástupci samospráv, pedagogičtí pracovníci i potenciální klienti mají v uvedených dnech možnost nahlédnout do provozu těchto zařízení a seznámit se s jejich nabídkou, chodem a celkovým přínosem v místě, kde fungují. Pokud byste měli zájem navštívit některý z nízkoprahových klubů…

Více

Chudoba a tíživá situace nejsou jen problémem okrajů republiky, ale týká se i Prahy a dalších velkých měst. Nízkoprahové kluby v Praze se proto v rámci letošního ročníku Týdne nízkoprahových klubů, pořádaného Českou asociací streetwork, společně zaměří na téma projevů chudoby ve velkém městě. Přiblíží je prostřednictvím komentovaných procházek po chudých lokalitách, workshopů pro děti i dospělé i veřejných debat. Týden nízkoprahových klubů bude v celé republice probíhat ve dnech 19. až 23. září. Část pražských nízkoprahových klubů poprvé připravila sérii programů zastřešených jedním společným tématem. „V rámci Týdne nízkoprahových klubů chceme představit práci sociálních služeb i podporu, kterou mladým…

Více

Současná ekonomická situace spojená s rostoucími cenami potravin i energií je příčinou nárůstu sociálních problémů mnoha rodin. Pomoci zmírňovat dopady těchto problémů na vzdělávání a školní docházku dětí, předcházet předčasným odchodům některých žáků ze vzdělávání a celkově přispívat k dobrému klimatu ve školních třídách i s ohledem na začleňování ukrajinských dětí v kolektivech mohou sociální pedagogové. Česká asociace streetwork (ČAS) proto vyzvala nového ministra školství, aby je v připravované novele zákona o pedagogických pracovnících zařadil mezi dlouhodobě financované pozice pedagogických pracovníků ve školách. „Již dnes můžeme v případě řady klientů našich služeb sledovat, jak negativní byly dopady zdražování a ekonomické…

Více