U příležitosti výročí dvou let od začátku války na Ukrajině Česká asociace streetwork zhodnotila dosavadní fungování interkulturních asistentů a asistentek, kteří se pilotně zapojili do práce s ohroženou mládeží z řad válečných uprchlíků v terénu i v několika vybraných nízkoprahových klubech. Činnost těchto asistentů a asistentek se osvědčila a díky podpoře partnerských organizací bude pokračovat i v tomto a příštím roce.

  „Je zřejmé, že u části dětí a rodin neprobíhá adaptace na nové prostředí hladce a dost rychle. Část uprchlické populace se kvůli tomu nachází v nepříznivých sociálních situacích, na které má ze zákona reagovat síť sociálních služeb. Od května loňského roku jsme proto v Praze vedli projekt zaměřený na zavedení interkulturních asistentů/ek do terénu i do vybraných pražských nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a terénů pro děti a mládež,“ vysvětluje Martina Zikmundová, ředitelka České asociace streetwork.

  Cílem interkulturních asistentů a asistentek bylo vyhledávat děti a dospívající z Ukrajiny starší patnácti let v místech, kde se přirozeně sdružují, monitorovat jejich aktuální problémy a ohrožení a nabízet jim pomoc nebo zapojení do programu nízkoprahových klubů. Asistenti měli za cíl i zmírnit jazykové a kulturní bariéry, se kterými se pracovníci sociálních služeb při snaze kontaktovat mezi válečnými uprchlíky děti a dospívající starší patnácti let, dosud mnohdy setkávali. Evaluační zpráva: Interkulturní asistenti se osvědčili V těchto dnech Česká asociace streetwork zveřejnila evaluační zprávu loňského projektu. Ta mimo jiné shrnuje, že za sedm měsíců trvání projektu se interkulturním asistentům a asistentkám podařilo kontaktovat 1 551 lidí (z toho 1 022 dětí do 18 let). Podařilo se zaměstnat celkem 10 interkulturních asistentů/ek, kteří působili ve 14 městských částech hl. m. Prahy.

  Zpráva cituje i hodnocení a zkušenosti některých interkulturních asistentek. Jedna z nich například uvedla: “Opravdu jsem chtěla být užitečná lidem z Ukrajiny. Být jim oporou a člověkem, který může poskytnout informace a poradenství. Měla jsem vlastní zkušenost a představu, jak je to těžké být uprchlíkem a učit se novým věcem ve stresu. Moje rodina měla po příchodu do České republiky podporu, přesto to bylo na začátku velmi těžké. Pro mě bylo důležité, že tento projekt byl zaměřený na podporu ukrajinských dětí. Je těžké opustit svůj stát, rodiče, být v prostředí, které není vždy přátelské a mezi lidmi, kteří vám mnohdy nerozumí.

  Ukrajinské děti potřebují pomoc a pochopení. Je dobré, že díky tomuto projektu dospívající z Ukrajiny chápou, že zde existují lidé, kterým na nich opravdu záleží.” Zapojení interkulturních asistentů a asistentek si chválí i zástupci klubů a sociálních služeb, do kterých asistenti a asistentky nově vstoupili. Jeden z nich ve zprávě říká: „Jsme velice spokojeni, jelikož doteď jsme neměli v týmu nikoho, kdo by se domluvil s dětmi z Ukrajiny, které neuměly česky. Tím pádem jsme s nimi nemohli navazovat kontakt v terénu ani na klubu.”

  Interkulturní asistenti/tky budou pokračovat Zavádění interkulturních asistentů a asistentek do terénu a vybraných nízkoprahových zařízení v Praze v loňském roce podpořil Magistrát hlavního města Prahy prostřednictvím projektu financovaného UNICEF. Tato podpora byla s koncem roku ukončena. Pro tento rok se České asociaci streetwork podařilo získat podporu od dalších partnerů a činnost interkulturních asistentů a asistentek díky tomu bude moci dále pokračovat.

  Díky podpoře a Nadace EP Corporate Group z grantové výzvu Druhý domov budou moci přímo v týmu České asociace streetwork zůstat čtyři interkulturní asistenti. Ti budou mít možnost absolvovat kvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách a po skončení grantové podpory budou mít potřebnou kvalifikaci, aby mohli dále působit v sociálních službách.

  Nadace Blíž k sobě podpoří pokračování činnosti pražského interkulturního týmu a bude se podílet na přenosu jeho know how do Plzeňského kraje, kde Česká asociace streetwork spolupracuje se svou členskou organizací Ponton, z.s. Práci v Plzeňském kraji i přípravu metodiky pro práci interkulturních asistentů podpořily i Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) a vláda Spojených států amerických. Od poloviny tohoto roku bude moci asociace na činnost interkulturních asistentů čerpat i prostředky z Evropského sociálního fondu (Operační program Zaměstnanost Plus).

  Česká asociace streetwork je střešní organizací nízkoprahových sociálních služeb, pracující především s dětmi a mládeží – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, terénní programy. V Praze se nachází 20 takových zařízení.

  https://streetwork.cz/archiv/clanky/detail/4003/interkulturni-asistenti-ky-dal-pomahaji-prekonavat-bariery

  Autor