Česká asociace streetwork děkuje všem 126 nízkoprahovým klubům za zapojení a energii, kterou do rozšiřování povědomí o službách NZDM věnovali!

  Týden nízkoprahových klubů 2023 probíhal po celé republice ve dnech 18. – 22. září 2023.

  Těšíme se zase za rok!

  Jedním ze zajímavých programů byla čtvrteční diskuze „Po škole, za školou“.

  „Škola je pro nás ideální parťák při práci s mladými lidmi, ti v ní tráví většinu času ve všedních dnech. Pokud jsou na nich učitele vnímaví, vidí problémy včas a mohou zavolat pomoc. Mladí potřebují někoho, kdo je vyslechne, kdo s nimi půjde kus cesty. Školám proto chybí pozice sociálních pedagogů, jednou z dočasných cest proto je zapojení sociálních pracovníků a streetworkeru do sítí podpory napojených na školy. O to jsme se snažili v našem projektu,“ říká Jiří Horák, který v našem projektu působil dva roky jako case manager na vybraných pražských školách.

  Součástí veřejné diskuze bylo také představení metody case managementu.

  Díky netradičnímu představení metody case managementu si návštěvníci mohli zkusit prožít příběhy několika vybraných studentů/ek , kterým jsme metodou case managementu společně se školami pomáhali řešit náročné momenty v jejich životech. Debatovali odborníci a zástupci veřejné správy a samosprávy, hráli a improvizovali lektoři Školy improvizace.

  Jsme rádi, že se prezentace kazuistik reálných klientů ujali profesionálové. A můžeme říct, že příběhy mladých lidí zasáhly nejen publikum, ale i samotné divadelníky.
  Pohled „z druhé strany“ si můžete přečíst v příspěvku Jirky Drozda:
  …Byl jsem rád, že jsem měl dostatek času ty dva příběhy postupně nasát a zpracovat (hlavně pocitově) a společně s holkama a zástupci StreetWork navnímat vztahy a povahy jednotlivých (v ten moment) charakterů.
  Zda to pro mě bylo těžké?
  No, rozhodně hodně intenzivní a víc nervozity než obvykle (přece jen pro mě nová situace), zároveň ale také určitý klid, protože jdeme ukázat, jaké emoce takové příběhy umí vyvolat a jdeme to udělat úmyslně, tedy své vlastní pocity přenést skrze hru na diváky.
  Dnes jsem si zatím asi nejvíc uvědomoval, jak velkou sílu divadlo má, jak dokáže na lidi působit a jak moc se energie, kterou tomu dám, vrátí znásobená skrze diváky a jak hodně to pak na mě na jevišti působí… Fakt to byla síla!
  Na konkrétních příbězích  metodu case managementu a v následné diskuzi se představili:
  – Jan Mušuta, ředitel odboru regionálního školství, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Miloslav Macela, poradce ministra Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Mariana Čapková, místostarostka městské části Praha 6
  Andrea Koblasová, výchovná poradkyně,
  Jiří Horák, sociální pedagog a case manager.

  Zdroje:

  Autor